Dokumenty

V této sekci najdete přehledně roztříděné dokumenty vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, dokumenty, na jejichž vzniku se ministerstvo podílelo, nebo jiné dokumenty, které přímo souvisí s činností ministerstva.    

Požadovaný dokument vyberte pomocí menu v pravém sloupci.

Nabízíme Vám také: 

Statut Čestného uznání ministra školství, mládeže a tělovýchovy: Statut Čestného uznání ministra školství, mládeže a tělovýchovy.docx

Statut Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: Statut Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.doc

doc.pngSeznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy
podle stavu ke dni 1. června 2010 a seznamy platných předpisů zpracované k dřívějším datům.

Školská právnická osoba zřizovaná dobrovolným svazkem obcí Školská právnická osoba zřizovaná dobrovolným svazkem obcí (368,50 KB)
Metodický návod pro obecní samosprávy, dobrovolné svazky obcí a ředitele jimi zřizovaných škol a školských zařízení.

Školská právnická osoba zřizovaná dobrovolným svazkem obcí Výklad přechodných ustanovení k novele § 166 školského zákona.doc
MŠMT vydává stanovisko k situaci dosavadních ředitelů veřejných škol a školských zařízení, na které se vztahují přechodná ustanovení novely školského zákona vyhlášené pod č. 472/2011 Sb. Zřizovatelé nejsou povinni vyhlašovat na místa těchto ředitelů konkursy, ledaže vyhlášení konkursu navrhne ČŠI nebo školská rada. V případě, že zřizovatel za podmínek stanovených v novelizovaném § 166 odst. 3 nevyhlásí konkurs, pokračuje dosavadní ředitel ve funkci v šestiletém funkčním období.

Školská právnická osoba zřizovaná dobrovolným svazkem obcí Informace k docházce žáků v době maturitních zkoušek.rtf
V době po uzavření klasifikace v posledním ročníku středního vzdělávání se žáci již zpravidla nezúčastňují výuky (výuka v jejich ročníku neprobíhá), ale účastní se pouze maturitních zkoušek. MŠMT vydává informaci k četným dotazům škol, jaké jsou v tomto období povinnosti školy vůči žákům například z hlediska bezpečnosti a jaká jsou práva žáků, pokud jde třeba o ubytování nebo školní stravování.

Desatero dobré správy při posuzování žádostí o odškodnění za nezákonná rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup - Usnesení, Usnesení_příloha

 

Nahoru