Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. července 2002.    

 pdf sb048-02.pdf (172 kB)

Nahoru