Uznávání studia na vysokých školách v zahraničí pro zdravotní a sociální účely

razítka
   

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přijímá žádosti o uznání studia na zahraničních vysokých školách pro zdravotní a sociální účely; žádosti vyřizuje odbor vysokých škol. Podrobné informace včetně formuláře žádosti a kontaktu jsou publikovány na:  

http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/uznavani-studia-na-zahranicnich-vysokych-skolach-pro.

Nahoru