Kontakty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská  7
118 12 Praha 1

tel. ústředna: +420 234 811 111

Podatelna pro veřejnost:
Po - Pá  7:30 - 15:30

Elektronická podatelna: posta@msmt_cz

ID datové schránky: vidaawt

ŠKOLSKÝ OMBUDSMAN

Mgr. Eduard Zeman

tel.: +420 234 812 211

E-mail: ombudsman@msmt_cz


Zvětšit mapu

Útvary přímo řízené ministrem

Sekce kabinetu ministra

Odbor interního auditu

Odbor bezpečnostní

Samostatné oddělení sekretariát Akreditační komise

Odbor vnějších vztahů a komunikace


Sekce kabinetu ministra

Kancelář ministra

Odbor kontroly, dozoru a auditu ve veřejné správě

Samostatné oddělení protokolu a parlamentní agendy

Odbor personální


Skupina pro ekonomické záležitosti

Odbor správce rozpočtu

Odbor investic

Sekce správy úřadu

Odbor hospodářské správy

 • Oddělení správní
 • Oddělení provozní

Samostatné oddělení informačních a komunikačních technologií

Samostatné oddělení archivní služby a podatelny

Sekce financování

Odbor souhrnného rozpočtu a rozborové činnosti

 • Oddělení souhrnného rozpočtu a mzdové politiky
 • Oddělení interních analýz a rozborů hospodaření

Odbor hlavního účetního a svodného výkaznictví

 • Oddělení finanční a mzdové účtárny
 • Oddělení svodného výkaznictví a metodiky účetnictví

Skupina pro vzdělávání

Odbor vzdělávací soustavy

 • Oddělení koncepce vzdělávací soustavy
 • Oddělení kariérního systému pedagogoických pracovníků
 • Oddělení institucionální výchovy

Odbor vzdělávání

 • Oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání
 • Oddělení středního a vyššího odborného vzdělávání
 • Oddělení dalšího vzdělávání
 • Oddělení prevence a speciálního vzdělávání

Odbor financování a rozvojových nástrojů

 • Oddělení administrace strategických projektů
 • Oddělení rozvojových a dotačních projektů
 • Oddělení financování územních samosprávných celků

Skupina pro vysoké školství a výzkum

Odbor vysokých škol

Odbor výzkumu a vývoje

Odbor podpory výzkumu a vysokých škol

 • Oddělení podpory vyskokých škol
 • Oddělení podpory výzkumu a vývoje

Odbor strategických projektů


Skupina pro řízení operačních programů

Samostatné oddělení přípravy OP VVV

Sekce řízení OP VaVpI

Odbor implementace OP VaVpI

Odbor řízení OP VaVpI

Samostatné oddělení kontroly projektů technické pomoci OP VaVpI

Odbor technické pomoci OP VaVpI

Sekce řízení OP VK

Odbor kontrol na místě OP VK

Odbor řízení OP VK

 • Oddělení metodiky
 • Oddělení finančního řízení 
 • Oddělení věcného řízení a evaluací
 • Oddělení koordinace zprostředkujících subjektů
 • Oddělení informačních systémů
 • Oddělení nesrovnalostí

Odbor technické pomoci

Samostatné oddělení kontroly projektů technické pomoci OP VK

Odbor CERA

 • Oddělení projektové kontroly prioritní osy 1
 • Oddělení finanční kontroly prioritní osy 1
 • Oddělení individuálních projektů národních
 • Oddělení archivace a evaluace
 • Oddělení svodných agend
 • Oddělení finanční a projektové kontroly Unit Cost
 • Oddělení projektové kontroly prioritní osy 2
 • Oddělení finanční kontroly oblasti podpory 2.1 a 2.2
 • Oddělení finanční kontroly oblasti podpory 2.3 a 2.4

Skupina pro podporu sportu a mládeže

Odbor sportu

 • Oddělení administrace a kontroly
 • Oddělení metodiky

Odbor pro mládež


Skupina legislativy a strategie

Sekce legislativy a práva

Odbor legislativy a exekutivního servisu

Odbor právní a správní

 • Oddělení veřejných rejstříků a správních činností
 • Oddělení metodiky veřejných zakázek

Sekce koordinace politik a mezinárodních záležitostí

Odbor strategie a evropských záležitostí

 • Oddělení strategie a meziresortních agend
 • Oddělení pro záležitosti Evropské unie

Odbor mezinárodních vztahů

Odbor analyticko-statistický

 • Oddělení metodiky a programování
 • Oddělení sběru dat
 • Oddělení analytické

Samostatné oddělení parlamentní a vládní agendy


Školicí a konferenční objekty MŠMT:

JCHDDDv2.ppt skolici_centra.pptx

Nahoru