Česká republika je o krok blíže členství v EMBL

1443.jpg
Praha, 28. června 2013 - Rada mezinárodní výzkumné organizace EMBL projednala v Heidelbergu zájem České republiky o přistoupení a vyslovila s ním jednomyslný souhlas.    

EMBL (Evropská molekulárně-biologická laboratoř) zahrnuje 5 špičkových výzkumných ústavů ve čtyřech evropských státech. Dohromady tvoří nejvýznamnější evropskou infrastrukturu zasahující rozsahem svých výzkumů do oborů jako například genetika, rostlinná biologie, farmacie, lékařství nebo environmentalistika. Na zasedání Rady byla přítomna delegace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vedená ředitelem odboru výzkumu a vývoje Daliborem Štysem. Členem delegace byl i Václav Pačes, který členům Rady ve své prezentaci představil historii, úspěchy a cíle české molekulární biologie. Oficiálnímu potvrzení členství České republiky v organizaci bude předcházet ještě ratifikace přístupu v Parlamentu ČR a podpis přístupové listiny prezidentem republiky.

Více informací o EMBL lze nalézt zde: http://www.evropskyvyzkum.cz/cs/nastroje-spoluprace/mezinarodni-organizace/embl

Česká delegace v Heidelbergu Česká delegace v Heidelbergu

Nahoru