Česká republika se stala členem EMBL

ČR vlajka
Praha, 3. června 2014 - Česká republika vstoupila do mezinárodní výzkumné organizace Evropská molekulární biologická laboratoř (European Molecular Biology Laboratory - EMBL).    

EMBL je mezinárodní organizace se sídlem v Heidelbergu a sdružovala dosud 20 evropských států a jednoho volně přidruženého člena, kterým je Austrálie. Česká republika se v organizaci stala 21. řádným členským státem.  Během 40 let své existence dokázala vybudovat nejvýznamnější a technologicky nejpokročilejší evropskou výzkumnou infrastrukturu zabývající se molekulární biologií a genetikou. EMBL zahrnuje 5 špičkových výzkumných ústavů ve čtyřech evropských státech. Dohromady tvoří nejvýznamnější evropskou infrastrukturu disponující technologiemi, které jsou na špičkové světové úrovni a jsou pro české vědce jinde zcela nedostupné. Česká republika tedy získá jedinečnou příležitost rozšířit své možnosti výzkumu v oblasti genetiky, rostlinné a živočišné biologie, lékařství, farmacie i dalších příbuzných oborů.

Hlavním účelem přistoupení České republiky k EMBL je zapojení rostoucích českých výzkumných center financovaných ze strukturálních fondů EU do širší mezinárodní spolupráce, která umožní jejich rozvoj. Mezi institucemi, které projevily intenzivní zájem o členství v EMBL, náleží například Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR, Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, Univerzita Karlova v Praze, Masarykova univerzita v Brně, Ústav makromolekulární chemie Akademie věd ČR, centra CEITEC a BIOCEV a celá řada dalších. Vysokou přínosnost potenciálního členství v EMBL pro český výzkum potvrdila i podrobná analýza, kterou na žádost MŠMT vypracovalo Technologické centrum Akademie věd ČR.

Vláda České republiky schválila záměr přistoupit do EMBL v prosinci 2012. Na základě toho byla Radě EMBL odeslána oficiální žádost o souhlas s přistoupením České republiky. Rada EMBL žádosti vyhověla na svém zasedání v červnu 2013.  V letošním roce s ratifikací vyslovila souhlas také Poslanecká sněmovna a Senát Parlamentu ČR. Posledními kroky potřebnými ke vzniku řádného členství České republiky v EMBL byla ratifikace přístupu prezidentem republiky 30. 4. 2014 a odeslání ratifikační listiny do depozitu, který pro EMBL zajišťuje vláda Švýcarské konfederace.

Nahoru