Diskuse o podobě vzdělávacích standardů pro NJ a FJ

Praha, 22. 2. 2012 - Na Metodickém portálu RVP byla zahájena veřejná diskuse ke Standardům pro francouzský a německý jazyk.    

V návaznosti na vytvořené Standardy pro český jazyk, matematiku a anglický jazyk byly na podzim roku 2011 ustanoveny pracovní skupiny a zahájena tvorba Standardů pro francouzský a německý jazyk.

 Každá pracovní skupina byla složena z pedagogů působících na základních školách, vysokoškolských pedagogů, zástupce Národního ústavu pro vzdělávání, zástupce Francouzského institutu a Goethe institutu v Praze a zástupce odboru předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání MŠMT. Materiály vznikaly v období září až prosinec 2011, v lednu 2012 prošly recenzním řízením.

Standardy pro německý a  francouzský jazyk jsou předloženy do veřejné diskuse na Metodickém portálu RVP (http://diskuze.rvp.cz/viewforum.php?f=673). Veřejná diskuse byla zahájena dne 14. 2 .2012 a potrvá do 4. 3. 2012. Po skončení diskuse a následném zapracování připomínek se  Standardy pro francouzský a německý jazyk stanou součástí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Nahoru