IPn pro oblast terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

 

Individuální projekty národní (IPN) realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost představují mimořádný impuls pro rozvoj terciárního vzdělávání v České republice, jeho restrukturalizaci, hodnocení, podporu a zapojení do mezinárodního kontextu. Uskutečňují se jako jedna z priorit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v období 2008 - 2013 a jsou financovány z prostředků evropských strukturálních fondů.


Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Nahoru