IPN pro oblast terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

Individuální projekty národní v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoj

Individuální projekty národní (IPN) realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost představují mimořádný impuls pro rozvoj terciárního vzdělávání v České republice, jeho restrukturalizaci, hodnocení, podporu a zapojení do mezinárodního kontextu. Uskutečňují se jako jedna z priorit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v období 2008–2013.

Tyto projekty jsou spolufinancovány z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

UKONČENÉ PROJEKTY:

IPN Q-RAM IPN Q-RAM / Kvalifikační rámec terciárního vzdělávání

Cílem projektu bylo zastřešit výstupy terciárního vzdělávání prostřednictvím kvalifikačního rámce, který bude zároveň kompatibilní s kvalifikačním rámcem v evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání.
/ více na: http://qram.reformy-msmt.cz

AUDIT VAVAI IPN AUDIT VAVAI / Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů

Cílem projektu bylo provést vnější a nezávislé hodnocení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jeho dosavadních výsledků a implementovat závěry auditorů do strategických dokumentů za účelem zvýšení účinnosti veřejné podpory a vytvoření stimulujících podmínek pro pracovníky ve VaVaI.
/ více na: http://audit-vav.reformy-msmt.cz

IPN EFIN IPN EFIN / Systémová podpora efektivního řízení institucí terciárního vzdělávání a výzkumných a vývojových organizací

Cílem projektu byla podpora a rozvoj efektivních principů řízení, především podpůrných ekonomických a administrativních procesů v institucích terciárního vzdělávání (VŠ a VOŠ) a vědecko-výzkumných institucích v České republice.
/ více na: http://efin.reformy-msmt.cz

IPN PTPO IPN PTPO / Podpora technických a přirodovědných oborů

Projekt reagoval na přetrvávající negativní trend nedostatku kvalitních vysokoškolsky vzdělaných absolventů technických a přírodovědných oborů. Jeho cílem bylo ověřit široké spektrum aktivit, již existujících či převzatých ze zahraničí, a na základě tohoto ověření navrhnout funkční a efektivní systém podpory zájmu o technické a přírodovědné obory.
/ více na: http://ptpo.reformy-msmt.cz

IPN RTV IPN RTV / Projekt Reforma terciárního vzdělávání

Cílem projektu bylo navrhnout optimální systém řízení a financování (a jejich vzájemnou provázanost) terciárního vzdělávání v České republice s ohledem na celosvětové trendy, doporučení OECD pro oblast terciárního vzdělávání a požadavky společnosti, ekonomiky a trhu práce.
/ více na: http://rtv.reformy-msmt.cz

IPN EF-TRANS IPN EF-TRANS / Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití

Cílem projektu bylo nastavit a pomoci realizovat efektivní transfer znalostí tvořených v rámci výzkumných a vývojových aktivit do praxe.
/ více na: http://eftrans.reformy-msmt.cz

Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Nahoru