Seminář MŠMT k problematice RIV

Program semináře MŠMT k problematice Registru informací o výsledcích VaV    

Termín:

Úterý 13. března 2012 v 13:00 hod. v zasedací místnosti C081 MŠMT

Program:

  1. Úvod – Ing. Říhová
  2. Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2012 – sRVVI  Ing. Matějka
  3. Typy chybně zařazených výsledků a jejich vyřazování – sRVVI Ing. Hudečková
  4. Předávání údajů do IS VAV – RIV v roce 2012 – sRVVI Ing. Hudečková
  5. Etapy hodnocení a způsob vypořádání připomínek k nim – sRVVI  Ing. Pecen
  6. Harmonogram etap stanovených ministerstvem – Mgr. Santus
  7. Diskuse
  8. Závěr – Ing. Říhová

Seminář je určen pro pozvané prorektory pro výzkum vysokých škol a osoby odpovědné za problematiku RIV.

V Praze dne 4. března 2012

Za správnost: Ing. Václav Hanke, CSc.

Nahoru