Seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

MSMT_logo.JPG
Seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí    

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

Celkem 78 subjektů.
Údaje platné k 9. 1. 2014.
Kliknutí na název organizace zobrazí rozhodnutí.
 
Název Agrotest fyto, s.r.o.
25328859
Sídlo Havlíčkova 2787/121, 767 01 Kroměříž
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 6. května 2012
Název Agrovýzkum Rapotín, s.r.o.
26788462
Sídlo Výzkumníků 267, 788 13 Rapotín
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 30. května 2012
Název Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
67985815
Sídlo Fričova 298/1, 251 65 Ondřejov
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 13. února 2013
Název Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
68081707
Sídlo Královopolská 135, 612 65 Brno
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 6. února 2013
Název Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
60077344
Sídlo Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 6. února 2013
Název Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
86652036
Sídlo Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 6. února 2013
Název Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
67985939
Sídlo Zámek 1, 252 43 Průhonice
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 6. února 2013
Název Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
44994575
Sídlo Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 28. dubna 2013
Název Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
67179843
Sídlo Bělidla 986/4a, 603 00 Brno
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 11. května 2013
Název Centrum výzkumu Řež s.r.o.
26722445
Sídlo 250 68 Husinec - Řež 130
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 1. prosince 2013
Název COMTES FHT a.s.
26316919
Sídlo Průmyslová 995, 334 41 Dobřany
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 4. ledna 2014
Název Česká zemědělská univerzita v Praze
60460709
Sídlo Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 28. dubna 2013
Název České vysoké učení technické v Praze
68407700
Sídlo Zikova 4, 166 36 Praha 6
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 13. února 2013
Název Ekologické služby, s. r. o.
26733544
Sídlo Areál ČOV, 268 01 Hořovice
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 22. února 2010
Název ENKI o.p.s.
25173154
Sídlo Dukelská 145, 379 01 Třeboň
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 28. března 2013
Název Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
68378076
Sídlo Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 11. května 2013
Název Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
67985955
Sídlo Jilská 361/1, 110 00 Praha 1
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 24. března 2013
Název Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
68378271
Sídlo Na Slovance1999/2, 182 21 Praha 8
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 13. února 2013
Název Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
67985823
Sídlo Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 13. února 2013
Název Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
67985530
Sídlo Boční II 1401/1a, 141 31 Praha 4
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 11. května 2013
Název Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
67985831
Sídlo Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 - Lysolaje
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 31. května 2014
Název Janáčkova akademie múzických umění v Brně
62156462
Sídlo Beethovenova 650/2, 662 15 Brno
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 1. března 2012
Název Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
60076658
Sídlo Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 6. února 2013
Název Masarykova univerzita
216224
Sídlo Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 13. února 2013
Název Masarykův onkologický ústav
00209805
Sídlo Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 15. října 2011
Název Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
67985840
Sídlo Žitná 25, 115 67 Praha 1
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 13. února 2013
Název Mendelova univerzita v Brně
62156489
Sídlo Zemědělská 1, 613 00 Brno
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 6. února 2013
Název Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
61388971
Sídlo Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 24. března 2013
Název Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.
67985998
Sídlo Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 24. března 2013
Název Ostravská univerzita v Ostravě
61988987
Sídlo Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 2. června 2012
Název Psychiatrické centrum Praha
23752
Sídlo Ústavní 91, 181 03 Praha 8 - Bohnice
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 28. dubna 2013
Název Slezská univerzita v Opavě
47813059
Sídlo Na Rybníčku 1, 746 01 Opava
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 28. dubna 2013
Název Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
68378017
Sídlo Valentinská 1, 110 00 Praha 1
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 24. března 2013
Název Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
68378025
Sídlo Jilská 1, 110 00 Praha 1
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 15. února 2013
Název Technická univerzita v Liberci
46747885
Sídlo Studentská 2, 461 17 Liberec
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 15. února 2013
Název Univerzita Hradec Králové
62690094
Sídlo Rokitanského 62, 200 03 Hradec Králové
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 24. března 2013
Název Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
44555601
Sídlo Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 28. dubna 2013
Název Univerzita Karlova v Praze
216208
Sídlo Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 15. února 2013
Název Univerzita Palackého v Olomouci
61989592
Sídlo Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 24. března 2013
Název Univerzita Pardubice
216275
Sídlo Studentská 95, 532 10 Pardubice
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 15. února 2013
Název Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
70883521
Sídlo Mostní 5139, 760 01 Zlín
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 15. února 2013
Název Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
68081715
Sídlo Veveří 97, 602 00 Brno
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 28. dubna 2013
Název Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
61388980
Sídlo Husinec-Řež č.p. 1001, 250 68 Husinec Řež
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 24. března 2013
Název Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
68081766
Sídlo Květná 8, Brno
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 15. února 2013
Název Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
68378033
Sídlo Husova 4, 110 00 Praha 1
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 10. května 2014
Název Ústav experimentalní botaniky AV ČR, v. v. i.
61389030
Sídlo Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 - Lysolaje
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 22. června 2013
Název Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
68378041
Sídlo Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 15. února 2013
Název Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
67985882
Sídlo Chaberská 1014/57, 182 51 Praha 8 - Kobylisy
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 15. února 2013
Název Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR, v. v. i.
61388955
Sídlo Dolejškova 3, 182 23 Praha 8
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 15. února 2013
Název Ústav fyziky atmosfery AV ČR, v. v. i.
68378289
Sídlo Boční II 1401/1a, 141 31 Praha 4
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 8. března 2013
Název Ústav fyziky materialů AV ČR, v. v. i.
68081723
Sídlo Žižkova 22, 616 62 Brno
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 8. března 2013
Název Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
61389021
Sídlo Za Slovankou 1782/3, 182 00 Praha 8
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 8. března 2013
Název Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
68145535
Sídlo Studentská 1768, 708 00 Ostrava - Poruba
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 7. prosince 2013
Název Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
67985858
Sídlo Rozvojová 135, 165 02 Praha 6
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 15. února 2013
Název Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
67985807
Sídlo Pod Vodárenskou věží 2, 182 07 Praha 8
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 11. května 2013
Název Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
61389005
Sídlo Husinec-Řež č.p. 130, 250 68 Husinec - Řež
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 8. března 2013
Název Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
61389013
Sídlo Heyrovského náměstí 2, 162 06 Praha 6 - Břevnov
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 8. března 2013
Název Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
68378050
Sídlo Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 8. března 2013
Název Ústav organické chemie a biochemie AV ČR,v. v. i.
61388963
Sídlo Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 15. února 2013
Název Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
68378068
Sídlo Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 15. března 2013
Název Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
67985874
Sídlo Pod Paťankou 30, 166 12 Praha 6
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 8. března 2013
Název Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
68378092
Sídlo Letenská 4, 118 51 Praha 1
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 24. března 2013
Název Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
68081731
Sídlo Královopolská 147, 612 64 Brno
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 24. března 2013
Název Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
67985891
Sídlo V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 28. dubna 2013
Název Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
68378297
Sídlo Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 2. dubna 2011
Název Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
67985556
Sídlo Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 8. března 2013
Název Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
61388998
Sídlo Dolejškova 1402/5, 182 00 Praha 8
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 24. března 2013
Název Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
679859904
Sídlo Rumburská 89, 277 21 Liběchov
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 11. května 2013
Název Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
62157124
Sídlo Palackého třída 1/3, 612 42 Brno
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 17. června 2012
Název Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
61989100
Sídlo 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava-Poruba
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 24. března 2013
Název Vysoká škola ekonomická v Praze
00022985
Sídlo Nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 2. srpna 2013
Název Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
60461373
Sídlo Technická 5, 166 28 Praha 6
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 8. března 2013
Název Vysoké učení technické v Brně
00216305
Sídlo Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 28. dubna 2013
Název Výzkumný_ústav_anorganické_chemie, a.s.
62243136
Sídlo Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 26. října 2013
Název Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.
00025615
Sídlo Ústecká 98, 250 66 Zdiby
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 4. září 2013
Název Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
00027162
Sídlo Hudcova 296/70, 621 00 Brno-Medlánky
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 24. června 2012
Název Výzkumný ústav živočisné výroby, v. v. i.
00027014
Sídlo Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 28. dubna 2013
Název Západočeská univerzita v Plzni
49777513
Sídlo Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 24. března 2013

Nahoru