Certifikace odborné způsobilosti programů primární prevence

Systém certifikací odborné způsobilosti pro všechny formy rizikového chování byl znovuobnoven od června 2013.  Systém certifikací programů primární prevence rizikového chování zajišťuje od června 2013 Národní ústav pro vzdělávání - pracoviště pro certifikace. Kontakty, veškeré informace k podávání žádostí o certifikace, všechny potřebné dokumenty i formuláře najdete na jeho webových stránkách.   Na MŠMT zopovídá za oblast certifkací odborné způsobilosti programů primární prevence a další informace k certifikacím poskytuje: Mgr. Vladimír Sklenář předseda výboru pro udělování certifikací e-mail:  vladimir.sklenar@msmt.cz telefon: 234 811 698    
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
zopovídá za garanci oblasti certifkací odborné způsobilosti programů primární prevence, činnost výboru pro udělování certifikací. Další informace k certifikacím poskytuje:
Mgr. Vladimír Sklenář
předseda výboru pro udělování certifikací
telefon: 234 811 698
Informace k certifikacím a odkazy jsou uvedeny níže.
Národní ústav pro vzdělávání - pracoviště pro certifikace.
Systém certifikací programů primární prevence rizikového chování zajišťuje od června 2013 Národní ústav pro vzdělávání - pracoviště pro certifikace. Kontakty, veškeré informace k podávání žádostí o certifikace, všechny potřebné dokumenty i formuláře najdete na jeho webových stránkách. 
Seznam (pravidelně aktualizovaný) certikovaných poskytovatelů a programů školské primární prevence rizikového chování
Informace najdete zaké na webových stránkách NÚV: http://www.nuv.cz/vice/pracoviste-pro-certifikace/seznam-certifikovanych-zarizeni-1
Seznam certifikátorů pro ověřování naplnění standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování                                                             
Certifikátoři jsou odborníci v oblasti školské primární prevence, kteří splňují stanovené kvalifikační předpoklady a úspěšně absolvovali kurz vzdělávání certifikátorů pro hodnocení odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence. Aktualizovaný seznam certifikátorů najdete na webových stránkách Národního ústavu pro vzdělávání - pracoviště pro certifikace http://www.nuv.cz/vice/pracoviste-pro-certifikace/abecedni-seznam-aktivnich-certifikatoru
Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování                                                             
Nové standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování byly schváleny ministrem školství, mládeže a tělovýchovy dne 26. března 2013 pod č.j. MSMT-9203 /2013-22. Standardy byly upraveny tak, aby bylo možno certifikovat všechny programy primární prevence bez ohledu na to, na který typ rizikového chování se zaměřují. Výsledkem jsou  4 základní obecné Standardy (ošetřující program samotný, práva klientů, personální práci v zařízení a organizační aspekty na místo původních 12 dílčích standardů) a 3 speciální standardy - speciální standardy jsou v souladu s aktuální terminologií rozděleny na tři typy programů dle typu primární prevence: všeobecné, selektivní, indikované. Standardy jsou ke stažení zde.

Nahoru