Dotační, rozvojové a operační programy

Přehled dotačních a rozvojových programů odboru

Program

zodpovídá 

Asistenti pedagoga pro zdravotně postižené (církevní a soukromé školy)

Michaela Vencová

e-mail:  michaela.vencova@msmt_cz

Speciální učebnice

Marie Rauchová

e-mail:   marie.rauchova@msmt_cz

Vybavení škol kompenzačními pomůckami

Kolačný David

e-mail: David.Kolacny@msmt_cz

Podpora integrace romské komunity

Rauchová Marie

e-mail:  Marie.Rauchova@msmt_cz

Podpora škol, které podporují inkluzívní vzdělávání ze soc. znev. prostředí

Pechová Anna

e-mail:  Anna.Pechova@msmt_cz

Asistenti pedagoga pro sociálně znevýhodněné

Michaela Vencová

e-mail:  michaela.vencova@msmt_cz

Sociálně znevýhodnění romští žáci SŠ a studenti VOŠ

Pechová Anna

e-mail:  Anna.Pechova@msmt_cz

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování

Budinská Martina 

e-mail:  budinskam@msmt_cz

Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji

Kolačný David

e-mail: David.Kolacny@msmt_cz

Podpora inkluze

Pechová Anna

e-mail:  Anna.Pechova@msmt_cz

 Program MŠMT 133110 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol a systému náhradní výchovné péče“ - 2014

Nahoru