Legislativa

Mezinárodní úmluvy

Vybrané mezinárodní předpisy a deklarace o právech dítěte.    
 

Zákony

Vybrané zákony vztahující se k právům dítěte, ústavní a ochranné výchově a preventivně výchovné péči.    
 

Vyhlášky

Vybrané vyhlášky vztahující se k právům dítěte, ústavní a ochranné výchově a preventivně výchovné péči.    
 

Nahoru