Výsledky Rozvojového programu na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním na rok 2012

Ke stažení:

Výsledky inkluze (modulC).xlsx

Nahoru