Zasedání Akreditační komise 03-02; 23. až 24. dubna 2002, Přelouč

 

 

Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Petr Kratochvíl, Jiří Mareš, Petr Richter, Pravoslav Stránský, Oldřich Pytela, Jan Štěpán, Jiří Sobota, Antonín Stratil, Alena Macurová, Boris Vyskot, Jan Uhlíř, František Šmahel, Marie-Elizabeth Ducreux, Miroslav Tvrdý.

 

Václav Vinš-tajemník AK, Jiří Smrčka, Jan Lachman-sekretariát AK.

 

Hosté: František Ježek, Jan Bednář - RVŠ, Dušan Hendrych - PS právo a bezpečnostní obory,  Jaroslav Smítal - PS matematika a informatika,  Josef Fusek - PS vojenské obory,  Pavel Höschl - PS fyzika, – předsedové pracovních skupin AK.

 

Omluveni: Tilman Berger, Petr Hájek, Vlastimil Juppa, Vladimír Křístek, Alena Winterová.

 

Při projednávání žádosti o státní souhlas Západomoravské vysoké školy Třebíč byli přítomni: Lubomír Hudec, Jan Hurdík, Jaroslav Novák, Martin Černý.

Při projednávání žádosti o státní souhlas Vysoká škola Porta Bohemica Litoměřice byli přítomni: Stanislav Navrátil, Jan Mattioli, Ingrid Petříčková, Ladislav Šrejbr.           

Při projednávání žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu Vyšší zdravotnické školy Praha 5 byli přítomni: Pavel Petrovič, Jitka Němcová, Ota Zima.

Při projednávání žádosti o zřízení fakulty státní souhlas Vysoké školy veřejné správy Praha byli přítomni: Karel Juliš, Bohumil Miniberger, Dagmar Čermáková, Karel Vránek.

Při projednávání žádosti o zřízení fakulty a o akreditaci bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava byli přítomni: Václav Roubíček, Evžen Tošenovský, Aleš Dudáček.

                                                                                                                                            

Program:

1) akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů a oborů, akreditace habilitačního a prof. řízení;

2) žádost o udělení státního  souhlasu a akreditaci studijních programů Západomoravské vysoké školy Třebíč (o.p.s.);          

3) žádost o udělení státního souhlasu Vysoké školy Porta Bohemica Litoměřice (o.p.s.);

4) akreditace bakalářského studijního programu Vyšší zdravotnické školy Praha 5;

5) příprava semináře CEE (Praha, říjen 2002);

6) žádost o udělení státního souhlasu Vysoké školy veřejné správy Praha (s.r.o.);

7) žádost o souhlas se zřízením Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské–Technické univerzity Ostrava a žádost o akreditaci bakalářských, magisterských a

    doktorských studijních programů pro tuto fakultu;

8) žádost o udělení státního souhlasu a akreditaci studijního programu Vysoké školy J.A. Komenského, (s.r.o.);

9) různé, závěr

ad 1)  akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů a oborů, akreditace habilitačního a prof. řízení;             

AK přijala k žádostem o prodloužení akreditace studijních programů, o akreditace rozšíření a akreditace nových studijních programů, resp. studijních oborů závěry uvedené v tabulkách:

 

VŠ/fakulta/název studijního programu

druh žádosti

typ SP

forma studia

st. doba

studijní obor

Akreditace, doporučení

 

VEŘEJNÉ VŠ

 

 

 

 

 

 

AMU Praha

 

 

 

 

 

 

Divadelní fakulta

 

 

 

 

 

 

Dramatická umění

rozšíř.

Bc.

komb.

4

Dramatická výchova

A6

Dramatická umění

reakre.

Bc.

prez.

3

Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku

A6

Dramatická umění

reakre.

Bc.

prez.

3

Produkce

A6

Dramatická umění

rozšíř.

Bc.

prez.

3

Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla

A6

Dramatická umění

rozšíř.

Bc.

prez.

3

Režie-dramaturgie činoherního divadla

A6

Dramatická umění

rozšíř.

Bc.

prez.

3

Scénografie

A6

Dramatická umění

reakre.

Bc.

prez.

3

Scénografie alternativního a loutkového divadla

A6

Dramatická umění

rozšíř.

Bc.

prez.

3

Teorie a kritika

A6

Dramatická umění

rozšíř.

Dr.

komb.

3

Autorská tvorba a pedagogika

AK nesouhlasí s akreditací rozšíření. Zdůvodnění: Studijní plány navrhovaného oboru lze plně realizovat v rámci akreditovaného DSP Dramatická umění, obor Teorie divadelní tvorby a není vhodné je vyčleňovat do samostatného programu.

Dramatická umění

reakre.

Dr.

prez.,komb

3

Teorie divadelní tvorby

A4

Dramatická umění

reakre.

Mgr.

prez.

4

Herectví alternativního a loutkového divadla

A8

Dramatická umění

reakre.

Mgr.

prez.

4

Herectví činoherního divadla

A8

Dramatická umění

rozšíř.

NMgr.

komb.

2

Dramatická výchova

A4

Dramatická umění

rozšíř.

NMgr.

prez.

3

Dramatická výchova

A6

Dramatická umění

rozšíř.

NMgr.

prez.

2

Dramaturgie alternativního a loutkového divadla

A4

Dramatická umění

rozšíř.

NMgr.

prez.

2

Dramaturgie činoherního divadla

A4

Dramatická umění

reakre.

NMgr.

prez.

3

Scénografie – film a televize

A6

Dramatická umění

rozšíř.

NMgr.

prez.

3

Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku

A6

Dramatická umění

reakre.

NMgr.

prez.

2

Produkce

A4

Dramatická umění

rozšíř.

NMgr.

prez.

2

Režie alternativního a loutkového divadla

A4

Dramatická umění

rozšíř.

NMgr.

prez.

2

Režie činoherního divadla

A4

Dramatická umění

reakre.

NMgr.

prez.

2

Scénografie

A4

Dramatická umění

rozšíř.

NMgr.

prez.

2

Scénografie - kostým a maska

A4

Dramatická umění

reakre.

NMgr.

prez.

2

Scénografie alternativního a loutkového divadla

A4

Dramatická umění

reakre.

NMgr.

prez.

2

Teorie a kritika

A4

 

AMU Praha

 

 

 

 

 

 

Filmová a televizní fakulta

 

 

 

 

 

 

Filmové, televizní a fotografické umění a nová média

reakre.

Bc.

prez.

3

Animovaná a multimediální tvorba

A6

Filmové, televizní a fotografické umění a nová média

reakre.

Bc.

prez.

3

Dokumentární tvorba

A6

Filmové, televizní a fotografické umění a nová média

reakre. A

Bc.

prez.

3

Fotografie

A6  Též pro výuku v AJ.

Filmové, televizní a fotografické umění a nová média

reakre.

Bc.

prez.

3

Kamera

A6

Filmové, televizní a fotografické umění a nová média

reakre.

Bc.

prez.

3

Produkce

A6

Filmové, televizní a fotografické umění a nová média

reakre.

Bc.

prez.

3

Režie

A6

Filmové, televizní a fotografické umění a nová média

reakre.

Bc.

prez.

3

Scénáristika a dramaturgie

A6

Filmové, televizní a fotografické umění a nová média

reakre.

Bc.

prez.

3

Střihová skladba

A6

Filmové, televizní a fotografické umění a nová média

reakre.

Bc.

prez.

3

Zvuková tvorba

A6

Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií

reakre.

Dr.

prez.,komb.

3

Teorie filmové a multimediální tvorby

A4

Filmové, televizní a fotografické umění a nová média

reakre.

NMgr.

prez.

2

Animovaná a multimediální tvorba

A4

Filmové, televizní a fotografické umění a nová média

reakre.

NMgr.

prez.

2

Dokumentární tvorba

A4

Filmové, televizní a fotografické umění a nová média

reakre. A

NMgr.

prez.

2

Fotografie

A4 Též pro výuku v AJ.

Filmové, televizní a fotografické umění a nová média

reakre.

NMgr.

prez.

2

Kamera

A4

Filmové, televizní a fotografické umění a nová média

reakre.

NMgr.

prez.

2

Produkce

A4

Filmové, televizní a fotografické umění a nová média

reakre.

NMgr.

prez.

2

Režie

A4

Filmové, televizní a fotografické umění a nová média

reakre.

NMgr.

prez.

2

Scénáristika a dramaturgie

A4

Filmové, televizní a fotografické umění a nová média

reakre.

NMgr.

prez.

2

Střihová skladba

A4

Filmové, televizní a fotografické umění a nová média

reakre.

NMgr.

prez.

2

Zvuková tvorba

A4

 

AMU Praha

 

 

 

 

 

 

Hudební fakulta

 

 

 

 

 

 

Hudební umění

reakre.

Bc.

prez.

3

Bicí nástroje

A6

Hudební umění

reakre.

Bc.

prez.

3

Cembalo

A6

Hudební umění

reakre.

Bc.

prez.

3

Dirigování

A6

Hudební umění

reakre.

Bc.

prez.

3

Fagot

A6

Hudební umění

reakre.

Bc.

prez.

3

Flétna

A6

Hudební umění

reakre.

Bc.

prez.

3

Harfa

A6

Hudební umění

reakre.

Bc.

prez.

3

Hoboj

A6

Hudební umění

reakre.

Bc.

prez.

3

Housle

A6

Hudební umění

reakre.

Bc.

prez.

3

Hudební management

A6

Hudební umění

reakre.

Bc.

prez.

3

Hudební režie

A6

Hudební umění

reakre.

Bc.

prez.

3

Hudební teorie

A6

Hudební umění

reakre.

Bc.

prez.

3

Klarinet

A6

Hudební umění

reakre.

Bc.

prez.

3

Klavír

A6

Hudební umění

reakre.

Bc.

prez.

3

Kontrabas

A6

Hudební umění

reakre.

Bc.

prez.

3

Kytara

A6

Hudební umění

reakre.

Bc.

prez.

3

Lesní roh

A6

Hudební umění

reakre.

Bc.

prez.

3

Operní režie

A6

Hudební umění

reakre.

Bc.

prez.

3

Pozoun

A6

Hudební umění

reakre.

Bc.

prez.

3

Skladba

A6

Hudební umění

reakre.

Bc.

prez.

3

Trubka

A6

Hudební umění

reakre.

Bc.

prez.

3

Tuba

A6

Hudební umění

reakre.

Bc.

prez.

3

Varhany

A6

Hudební umění

reakre.

Bc.

prez.

3

Viola

A6

Hudební umění

reakre.

Bc.

prez.

3

Violoncello

A6

Hudební umění

reakre.

Bc.

prez.

3

Zpěv

A6

Hudební umění

rozšíř.

Bc.

prez.

3

Zvuková tvorba

A6

Taneční umění

reakre.

Bc.

prez.

3

Choreografie

A6

Taneční umění

reakre.

Bc.

prez.

3

Nonverbální a komediální divadlo

A6

Taneční umění

reakre.

Bc.

prez.

3

Pedagogika tance

A6

Taneční umění

reakre.

Bc.

prez.

3

Taneční věda

A6

Hudební umění

akred.

Dr.

prez.,komb.

3

Hudební teorie

A4

Hudební umění

akred.

Dr.

prez.,komb.

3

Interpretace a teorie interpretace

A4

Hudební umění

akred.

Dr.

prez.,komb.

3

Skladba a teorie skladby

A4

Hudební umění

akred.

Dr.

prez.,komb.

3

Zvuková tvorba

A4

Taneční umění

rozšíř.

Dr.

prez.,komb.

3

Choreografie a teorie choreografie

A4

Taneční umění

rozšíř.

Dr.

prez.,komb.

3

Nonverbální a komediální divadlo a teorie divadla

A4

Taneční umění

reakre.

Dr.

prez.,komb.

3

Taneční věda

A4

Hudební umění

reakre.

NMgr.

prez.

2

Bicí nástroje

A4

Hudební umění

reakre.

NMgr.

prez.

2

Cembalo

A4

Hudební umění

reakre.

NMgr.

prez.

2

Dirigování

A4

Hudební umění

reakre.

NMgr.

prez.

2

Fagot

A4

Hudební umění

reakre.

NMgr.

prez.

2

Flétna

A4

Hudební umění

reakre.

NMgr.

prez.

2

Harfa

A4

Hudební umění

reakre.

NMgr.

prez.

2

Hoboj

A4

Hudební umění

reakre.

NMgr.

prez.

2

Housle

A4

Hudební umění

reakre.

NMgr.

prez.

2

Hudební management

A4

Hudební umění

reakre.

NMgr.

prez.

2

Hudební režie

A4

Hudební umění

reakre.

NMgr.

prez.

2

Hudební teorie

A4

Hudební umění

reakre.

NMgr.

prez.

2

Klarinet

A4

Hudební umění

reakre.

NMgr.

prez.

2

Klavír

A4

Hudební umění

reakre.

NMgr.

prez.

2

Kontrabas

A4

Hudební umění

reakre.

NMgr.

prez.

2

Kytara

A4

Hudební umění

reakre.

NMgr.

prez.

2

Lesní roh

A4

Hudební umění

reakre.

NMgr.

prez.

2

Operní režie

A4

Hudební umění

reakre.

NMgr.

prez.

2

Pozoun

A4

Hudební umění

reakre.

NMgr.

prez.

2

Skladba

A4

Hudební umění

reakre.

NMgr.

prez.

2

Trubka

A4

Hudební umění

reakre.

NMgr.

prez.

2

Tuba

A4

Hudební umění

reakre.

NMgr

prez.

2

Varhany

A4

Hudební umění

reakre.

NMgr.

prez.

2

Viola

A4

Hudební umění

reakre.

NMgr.

prez.

2

Violoncello

A4

Hudební umění

reakre.

NMgr.

prez.

2

Zpěv

A4

Hudební umění

reakre.

NMgr.

prez.

2

Zvuková tvorba

A4

Taneční umění

reakre.

NMgr.

prez.

2

Choreografie

A4

Taneční umění

reakre.

NMgr.

prez.

2

Nonverbální a komediální divadlo

A4

Taneční umění

reakre.

NMgr.

prez.

2

Pedagogika tance

A4

Taneční umění

reakre.

NMgr.

prez.

2

Taneční věda

A4

 

ČVUT Praha

 

 

 

 

 

 

FJFI

 

 

 

 

 

 

Aplikace přírodních věd

reakre.

Bc.

prez.

3

Fyzikální inženýrství

A6

Aplikace přírodních věd

reakre.

Bc.

prez.

3

Inženýrská informatika

A6

Aplikace přírodních věd

rozšíř.

Bc.

prez.

3

Jaderně chemické inženýrství

A4

Aplikace přírodních věd

reakre.

Bc.

prez.

3

Jaderné inženýrství

A6

Aplikace přírodních věd

reakre.

Bc.

prez.

3

Matematické inženýrství

A6

Aplikace přírodních věd

reakre. A

Dr.

prez.,komb.

3

Analytická chemie

A2 (útlum stud. oboru)

Aplikace přírodních věd

reakre. A

Dr.

prez.,komb.

3

Fyzikální inženýrství

A8 Též pro výuku v AJ.

Aplikace přírodních věd

reakre. A

Dr.

prez.,komb.

3

Jaderná chemie

A4 Též pro výuku v AJ.

Aplikace přírodních věd

reakre. A

Dr.

prez.,komb.

3

Jaderné inženýrství

A8 Též pro výuku v AJ.

Aplikace přírodních věd

reakre. A

Dr.

prez.,komb.

3

Matematické inženýrství

A8 Též pro výuku v AJ.

Aplikace přírodních věd

reakre. A

Mgr.

prez.

5

Fyzikální inženýrství

A8 Též pro výuku v AJ.

Aplikace přírodních věd

reakre. A

Mgr.

prez.

5

Inženýrská informatika

A8 Též pro výuku v AJ.

Aplikace přírodních věd

reakre. A

Mgr.

prez.

5

Jaderně chemické inženýrství

A8 Též pro výuku v AJ.

Aplikace přírodních věd

reakre. A

Mgr.

prez.

5

Jaderné inženýrství

A8 Též pro výuku v AJ.

Aplikace přírodních věd

reakre. A

Mgr.

prez.

5

Matematické inženýrství

A8 Též pro výuku v AJ.

Aplikace přírodních věd

reakre. A

NMgr.

prez.

3

Fyzikální inženýrství

A6 Též pro výuku v AJ.

Aplikace přírodních věd

reakre. A

NMgr.

prez.

3

Inženýrská informatika

A6 Též pro výuku v AJ.

Aplikace přírodních věd

reakre. A

NMgr.

prez.

3

Jaderně chemické inženýrství

A6 Též pro výuku v AJ.

Aplikace přírodních věd

reakre. A

NMgr.

prez.

3

Jaderné inženýrství

A6 Též pro výuku v AJ.

Aplikace přírodních věd

reakre. A

NMgr.

prez.

3

Matematické inženýrství

A6 Též pro výuku v AJ.

 

JAMU Brno

 

 

 

 

 

 

Divadelní fakulta

 

 

 

 

 

 

Dramatická umění

rozšíř.

Bc.

prez.

3

Činoherní režie

A6

Dramatická umění

rozšíř.

Bc.

prez.

3

Jevištní technologie

A6

Dramatická umění

rozšíř.

Bc.

prez.

3

Divadelní dramaturgie

A6

Dramatická umění

rozšíř.

Bc.

prez.

3

Divadelní manažerství

A6

Dramatická umění

rozšíř.

Bc.

prez.

3

Dramatická výchova

A6

Dramatická umění

rozšíř.

Bc.

prez.

3

Rozhlasová a televizní dramaturgie a scénáristika

A6

Dramatická umění

rozšíř.

Bc.

prez.

3

Scénografie

A6

Dramatická umění

reakre.

Bc.

prez.

4

Výchovná dramatika pro neslyšící

A6

Dramatická umění

reakre.

Dr.

prez.,komb.

3

Divadelní manažerství

A4

Dramatická umění

reakre.

Dr.

prez.,komb.

3

Divadlo a výchova

A4

Dramatická umění

reakre.

Dr.

prez.,komb.

3

Dramaturgie a autorská práva

A4

Dramatická umění

reakre.

Dr.

prez.,komb.

3

Herecká tvorba

A4

Dramatická umění

reakre.

Dr.

prez.,komb.

3

Režijní tvorba

A4

Dramatická umění

reakre.

Dr.

prez.,komb.

3

Scénografie

A4

Dramatická umění

reakre.

Mgr.

prez.

4

Činoherní herectví

A8

Dramatická umění

reakre.

Mgr.

prez.

5

Činoherní režie

A6

Dramatická umění

reakre.

Mgr.

prez.

5

Divadelní dramaturgie

A6

Dramatická umění

reakre.

Mgr.

prez.

5

Divadelní manažerství

A6

Dramatická umění

reakre.

Mgr.

prez.

5

Dramatická výchova

A6

Dramatická umění

reakre.

Mgr.

prez.

4

Muzikálové herectví

A8

Dramatická umění

reakre.

Mgr.

prez.

5

Rozhlasová a televizní dramaturgie a scénáristika

A6

Dramatická umění

reakre.

Mgr.

prez.

5

Scénografie

A6

Taneční umění

akred.

Mgr.

komb.

5

Taneční pedagogika

A6

Dramatická umění

akred.

NMgr.

prez.

2

Činoherní režie

A4

Dramatická umění

akred.

NMgr.

prez.

2

Divadelní dramaturgie

A4

Dramatická umění

akred.

NMgr.

prez.

2

Divadelní manažerství

A4

Dramatická umění

akred.

NMgr.

prez.

2

Divadlo a výchova

A4

Dramatická umění

akred.

NMgr.

prez.

2

Rozhlasová a televizní dramaturgie a scénáristika

A4

Dramatická umění

akred.

NMgr.

prez.

2

Scénografie

A4

 

JAMU Brno

 

 

 

 

 

 

Hudební fakulta

 

 

 

 

 

 

Hudební umění

rozšíř.

Bc.

prez.

3

Dirigování orchestru

A6

Hudební umění

rozšíř.

Bc.

prez.

3

Dirigování sboru

A6

Hudební umění

reakre.

Bc.

prez.

3

Duchovní hudba

A6

Hudební umění

rozšíř.

Bc.

prez.

3

Hra na bicí nástroje

A6

Hudební umění

rozšíř.

Bc.

prez.

3

Hra na cembalo

A6

Hudební umění

rozšíř.

Bc.

prez.

3

Hra na fagot

A6

Hudební umění

rozšíř.

Bc.

prez.

3

Hra na flétnu

A6

Hudební umění

rozšíř.

Bc.

prez.

3

Hra na hoboj

A6

Hudební umění

rozšíř.

Bc.

prez.

3

Hra na housle

A6

Hudební umění

rozšíř.

Bc.

prez.

3

Hra na klarinet

A6

Hudební umění

rozšíř.

Bc.

prez.

3

Hra na klavír

A6

Hudební umění

rozšíř.

Bc.

prez.

3

Hra na kontrabas

A6

Hudební umění

rozšíř.

Bc.

prez.

3

Hra na lesní roh

A6

Hudební umění

rozšíř.

Bc.

prez.

3

Hra na trombon

A6

Hudební umění

rozšíř.

Bc.

prez.

3

Hra na trubku

A6

Hudební umění

rozšíř.

Bc.

prez.

3

Hra na varhany

A6

Hudební umění

rozšíř.

Bc.

prez.

3

Hra na violoncello

A6

Hudební umění

rozšíř.

Bc.

prez.

3

Hra na violu

A6

Hudební umění

rozšíř.

Bc.

prez.

3

Hudební manažerství

A6

Hudební umění

rozšíř.

Bc.

prez.

3

Kompozice

A6

Hudební umění

rozšíř.

Bc.

prez.

3

Operní režie

A6

Hudební umění

rozšíř.

Bc.

prez.

3

Zpěv

A6

Hudební umění

rozšíř.

Dr.

prez.,komb.

3

Interpretace a teorie interpretace

A4

Hudební umění

rozšíř.

Dr.

prez.,komb.

3

Kompozice a teorie kompozice

A4

Hudební umění

reakre.

Mgr.

prez.

5

Dirigování orchestru

A6

Hudební umění

reakre.

Mgr.

prez.

5

Dirigování sboru

A6

Hudební umění

reakre.

Mgr.

prez.

4

Hra na bicí nástroje

A6

Hudební umění

reakre.

Mgr.

prez.

4

Hra na cembalo

A6

Hudební umění

reakre.

Mgr.

prez.

4

Hra na fagot

A6

Hudební umění

reakre.

Mgr.

prez.

4

Hra na flétnu

A6

Hudební umění

reakre.

Mgr.

prez.

4

Hra na hoboj

A6

Hudební umění

reakre.

Mgr.

prez.

4

Hra na housle

A6

Hudební umění

reakre.

Mgr.

prez.

4

Hra na klarinet

A6

Hudební umění

reakre.

Mgr.

prez.

5

Hra na klavír

A6

Hudební umění

reakre.

Mgr.

prez.

4

Hra na kontrabas

A6

Hudební umění

reakre.

Mgr.

prez.

4

Hra na lesní roh

A6

Hudební umění

reakre.

Mgr.

prez.

4

Hra na trombon

A6

Hudební umění

reakre.

Mgr.

prez.

4

Hra na trubku

A6

Hudební umění

reakre.

Mgr.

prez.

4

Hra na varhany

A6

Hudební umění

reakre.

Mgr.

prez.

4

Hra na violoncello

A6

Hudební umění

reakre.

Mgr.

prez.

4

Hra na violu

A6

Hudební umění

reakre.

Mgr.

prez.

4

Hudební manažerství

A6

Hudební umění

reakre.

Mgr.

prez.

5

Kompozice

A6

Hudební umění

reakre.

Mgr.

prez.

5

Operní režie

A6

Hudební umění

reakre.

Mgr.

prez.

5

Zpěv

A6

Hudební umění

reakre.

NMgr.

prez.

2

Dirigování orchestru

A4

Hudební umění

reakre.

NMgr.

prez.

2

Dirigování sboru

A4

Hudební umění

akred.

NMgr.

prez.

2

Hra na bicí nástroje

A4

Hudební umění

akred.

NMgr.

prez.

2

Hra na cembalo

A4

Hudební umění

akred.

NMgr.

prez.

2

Hra na fagot

A4

Hudební umění

akred.

NMgr.

prez.

2

Hra na flétnu

A4

Hudební umění

akred.

NMgr.

prez.

2

Hra na hoboj

A4

Hudební umění

akred.

NMgr.

prez.

2

Hra na housle

A4

Hudební umění

akred.

NMgr.

prez.

2

Hra na klarinet

A4

Hudební umění

akred.

NMgr.

prez.

2

Hra na klavír

A4

Hudební umění

akred.

NMgr.

prez.

2

Hra na kontrabas

A4

Hudební umění

akred.

NMgr.

prez.

2

Hra na lesní roh

A4

Hudební umění

akred.

NMgr.

prez.

2

Hra na trombon

A4

Hudební umění

akred.

NMgr.

prez.

2

Hra na trubku

A4

Hudební umění

akred.

NMgr.

prez.

2

Hra na varhany

A4

Hudební umění

akred.

NMgr.

prez.

2

Hra na violoncello

A4

Hudební umění

akred.

NMgr.

prez.

2

Hra na violu

A4

Hudební umění

akred.

NMgr.

prez.

2

Hudební manažerství

A4

Hudební umění

reakre.

NMgr.

prez.

2

Kompozice

A4

Hudební umění

akred.

NMgr.

prez.

2

Operní režie

A4

Hudební umění

akred.

NMgr.

prez.

2

Zpěv

A4

 

JU České Budějovice

 

 

 

 

 

 

Teologická fakulta

 

 

 

 

 

 

Teologie

akred.

Bc.

komb.

3

Náboženská a etická výchova

A4

Učitelství pro střední školy

reakre.

NMgr.

komb.

2

Učitelství náboženství a etiky

A4  Kontrola po 2 letech.

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

komb.

5

Učitelství náboženství a etiky

A6

 

 

 

 

 

 

 

 

JU České Budějovice

 

 

 

 

 

 

Zdravotně sociální fakulta

 

 

 

 

 

 

Ošetřovatelství

reakre.

Bc.

prez.

3

Všeobecná sestra

A6

                                                                                                                                                                                                                                                          

MU Brno

 

 

 

 

 

 

Ekonomicko-správní fakulta

 

 

 

 

 

 

Systémové inženýrství a informatika

akred.

Bc.

prez.

3

Ekonomické informační systémy

A6

                                              

MU Brno

 

 

 

 

 

 

Filozofická fakulta

 

 

 

 

 

 

Filologie

rozšíř.

Bc.

prez.

3

Balkanistika

A4 Výrazně posílit publikační činnost v oboru a personální růst. Kontrola v r. 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MU Brno

 

 

 

 

 

 

Pedagogická fakulta

 

 

 

 

 

 

Speciální pedagogika

akred.

Dr.

prez.,komb.

3

Speciální pedagogika

A4

Učitelství pro ZŠ

 

Mgr.

prez.,komb.

 

Učitelství matematiky, učitelství hudební výchovy, učitelství tělesná výchovy, učitelství anglického jazyka a literatury, učitelství biologie, učitelství českého jazyka a literatury, učitelství dějepisu, učitelství fyziky, učitelství chemie, učitelství základů společenských věd, učitelství rodinné výchovy, učitelství speciální pedagogiky pro ZŠ, učitelství technické výchovy, učitelství výtvarné výchovy, učitelství zeměpisu, učitelství pro 1. stupeň ZŠ

AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním akademického titulu PhDr. pro uvedené SP a obory.

Učitelství pro SŠ

 

Mgr.

prez.,komb.

 

Učitelství matematiky, učitelství hudební výchovy, učitelství hry na klavír, učitelství hry na varhany, učitelství sólového zpěvu, učitelství řízení sboru, učitelství anglického jazyka a literatury, učitelství českého jazyka a literatury, učitelství speciální pedagogiky pro SŠ učitelství, základů společenských věd, učitelství výtvarné výchovy, učitelství vizuální tvorby pro SŠ

AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním akademického titulu PhDr. pro uvedené SP a obory.

Pedagogika

 

Mgr., NMgr

prez.,komb.

 

Pedagogika, sociální pedagogika

AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním akademického titulu PhDr. pro uvedené SP a obory.

Speciální pedagogika

 

Mgr., NMgr.

prez.,komb.

 

Speciální pedagogika

AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním akademického titulu PhDr. pro uvedené SP a obory.

 

 

MU Brno

 

 

 

 

 

 

Fakulta sportovních studií

 

 

 

 

 

 

Tělesná výchova a sport

 

Mgr.

prez.

5

Učitelství tělesné výchovy pro SŠ

AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním akademického titulu PhDr.

Tělesná výchova a sport

 

Mgr.

prez.

4

Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ

AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním akademického titulu PhDr.

Tělesná výchova a sport

 

NMgr.

prez.,komb.

2

Tělesná výchova a sport

AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním akademického titulu PhDr.

Tělesná výchova a sport

 

NMgr.

prez.

2

Učitelství pro základní a střední školy

AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním akademického titulu PhDr.

                                                                             

OU Ostrava

 

 

 

 

 

 

Institut pro umělecká studia

 

 

 

 

 

 

Výtvarná umění

akred.

Bc.

prez.

3

Animovaná tvorba

A4.

Výtvarná umění

akred.

Bc.

prez.

3

Grafika

A4

Výtvarná umění

akred.

Bc.

prez.

3

Intermediální umění

A4 Kontrola pers. zabezpečení po 2 letech.

Výtvarná umění

akred.

Bc.

prez.

3

Malba

A4

Výtvarná umění

akred.

Bc.

prez.

3

Sochařství - volná tvorba

A4

Výtvarná umění

akred.

NMgr.

prez.

2

Grafika

A4

Výtvarná umění

akred.

NMgr.

prez.

2

Intermediální umění

A4 Kontrola pers. zabezpečení po 2 letech.

Výtvarná umění

akred.

NMgr.

prez.

2

Malba

A4

Výtvarná umění

akred.

NMgr.

prez.

2

Sochařství - volná tvorba

A4

 

OU Ostrava

 

 

 

 

 

 

Pedagogická fakulta

 

 

 

 

 

 

Specializace v pedagogice

akred.

Bc.

prez.

3

Učitelství pro mateřské školy

A4

 

OU Ostrava

 

 

 

 

 

 

Přírodovědecká fakulta

 

 

 

 

 

 

Aplikovaná matematika

rozšíř.

Dr.

prez.,komb

3

Fuzzy modelování

A8

 

 

 

 

 

 

 

 

SU Opava

 

 

 

 

 

 

Filozoficko-přírodovědecká fakulta

 

 

 

 

 

 

Aplikovaná fyzika

rozšíř.

Bc.

prez.

4

Počítačová techn.-veřejná správa a regionální politika

AK nesouhlasí s akreditací rozšíření. Zdůvodnění: Nedostatečně ujasněná obsahová náplň. V osnově se kříží nelogicky akcentované aspekty vzdělání ve fyzice s povrchním (uživatelským) přístupem k informatice a výpočetní technice.

Informatika

rozšíř.

Bc.

prez.

4

Informatika-knihovnictví

AK nesouhlasí s akreditací rozšíření. Zdůvodnění: Nedostatečně ujasněná obsahová náplň. V osnově se kříží poměrně náročné vzdělání v informatice s nesoustavným pojetím humanitní a sociální složky oboru.

Informatika

rozšíř.

Bc.

prez.

4

Informatika-veřejná správa a regionální politika

AK nesouhlasí s akreditací rozšíření. Zdůvodnění: jako u předchozího SP.

Filologie

akred.

NMgr.

prez.

2

Němčina

AK nesouhlasí s akreditací rozšíření. Zdůvodnění: Nabídka předmětů neodpovídá profilu absolventa Mgr. studia filologie, obsah oboru nezaručuje dosažení předpokládané kvalifikace. Perspektivně nedostatečné personální zajištění profilových předmětů, až na výjimky neodpovídající publikační činnost v oboru.

Fyzika

akred.

NMgr.

prez.

2

Teoretická fyzika

A4  Kontrola po 2 letech.

Historické vědy

akred.

NMgr.

prez.

2

Archeologie

A4

                                                                                                             

TU Liberec

 

 

 

 

 

 

Textilní fakulta

 

 

 

 

 

 

Textil

reakre.

Bc.

prez.

3

Chemická technologie zušlechťování

A4  Zlepšit personální zajištění základních chemických předmětů. Kontrola po 2 letech.

Textil

reakre.

Bc.

prez.

3,5

Mechanická textilní technologie

A4

Textil

reakre.

Bc.

prez.

3

Technologie a řízení oděvní výroby

A4

Textil

reakre.

Bc.

prez.

3,5

Textilní a oděvní návrhařství

A4

Textil

reakre. A

Bc.

prez.

3

Textilní marketing

A4  Též pro výuku v AJ.

Textil

rozšíř.

Bc

komb.

3

Textilní marketing

A4

Textilní inženýrství

reakre.

Dr.

prez.,komb.

3

Textilní materiálové inženýrství

A4  Též pro výuku v AJ.

Textilní inženýrství

rozšíř. A

Dr.

prez.,komb.

3

Textilní materiálové inženýrství

A4 Též pro výuku v AJ.

Textilní inženýrství

reakre.

Dr.

prez.,komb.

3

Textilní technika

A8

Textilní inženýrství

rozšíř. A

Dr.

prez.,komb.

3

Textilní technika

A8 Též pro výuku v AJ.

Textilní inženýrství

reakre.

Mgr.

prez.,komb.

5

Chemická technologie textilní

A6 Zlepšit personální zajištění základních chemických předmětů. Kontrola po 2 letech.

Textilní inženýrství

rozšíř. A

Mgr.

prez.,komb.

5

Chemická technologie textilní

A6 Zlepšit personální zajištění základních chemických předmětů. Kontrola po 2 letech. Též pro výuku v AJ.

Textilní inženýrství

reakre.

Mgr.

prez.,komb.

5

Netkané textilie

A6

Textilní inženýrství

rozšíř. A

Mgr.

prez.,komb.

5

Netkané textilie

A6 Též pro výuku v AJ.

Textilní inženýrství

reakre.

Mgr.

prez.,komb.

5

Oděvní technologie

A6

Textilní inženýrství

rozšíř. A

Mgr.

prez.,komb.

5

Oděvní technologie

A6 Též pro výuku v AJ.

Textilní inženýrství

reakre.

Mgr.

prez.,komb.

5

Textilní materiálové inženýrství

A6

Textilní inženýrství

rozšíř. A

Mgr.

prez.,komb.

5

Textilní materiálové inženýrství

A6 Též pro výuku v AJ.

Textilní inženýrství

reakre.

Mgr.

prez.,komb.

5

Textilní technologie

A6

Textilní inženýrství

rozšíř. A

Mgr.

prez.,komb.

5

Textilní technologie

A6 Též pro výuku v AJ.

Textilní inženýrství

akred. A

NMgr.

prez.,komb.

2

Chemická technologie textilní

A4 Zlepšit personální zajištění základních chemických předmětů. Kontrola po 2 letech.  Též pro výuku v AJ.

Textilní inženýrství

akred. A

NMgr.

prez.,komb.

3

Chemická technologie textilní

A4 Zlepšit personální zajištění základních chemických předmětů. Kontrola po 2 letech.  Též pro výuku v AJ.

Textilní inženýrství

akred. A

NMgr.

prez.,komb.

2

Netkané textilie

A4 Též pro výuku v AJ.

Textilní inženýrství

akred. A

NMgr.

prez.,komb.

3

Netkané textilie

A4 Též pro výuku v AJ.

Textilní inženýrství

akred. A

NMgr.

prez.,komb.

2

Oděvní technologie

A4 Též pro výuku v AJ.

Textilní inženýrství

akred. A

NMgr.

prez.,komb.

3

Oděvní technologie

A4 Též pro výuku v AJ.

Textilní inženýrství

akred. A

NMgr.

prez.,komb.

2

Textilní materiálové inženýrství

A4 Též pro výuku v AJ.

Textilní inženýrství

akred. A

NMgr.

prez.,komb.

3

Textilní materiálové inženýrství

A4 Též pro výuku v AJ.

Textilní inženýrství

akred. A

NMgr.

prez.,komb.

2

Textilní technologie

A4 Též pro výuku v AJ.

Textilní inženýrství

akred. A

NMgr.

prez.,komb.

3

Textilní technologie

A4 Též pro výuku v AJ.

 

TU Liberec

 

 

 

 

 

 

Hospodářská fakulta

 

 

 

 

 

 

Hospodářská politika a správa

reakre.

Bc.

prez.

3

Pojišťovnictví

A6

Hospodářská politika a správa

reakre.

Mgr.

prez.

5

Pojišťovnictví

A6

Hospodářská politika a správa

reakre.

NMgr.

prez.

2

Pojišťovnictví

A4

Ekonomika a management

reakre. A

Bc.

prez.

3

Podniková ekonomika

A6 Též pro výuku v AJ.

Ekonomika a management

reakre.

Bc.

komb.

3

Podniková ekonomika - pro absolventy neekonom. f.

A6

Ekonomika a management

reakre. A

Mgr.

prez.

5

Podniková ekonomika

A6 Též pro výuku v AJ.

Ekonomika a management

reakre.

NMgr.

prez.

2

Podniková ekonomika

A4

Ekonomika a management

reakre.

Dr.

prez.,komb.

3

Organizace a řízení podniků

A4

 

U Hradec Králové

 

 

 

 

 

 

Pedagogická fakulta

 

 

 

 

 

 

Fyzika

reakre.

Bc.

komb.

3

Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika

Na dobu platnosti akreditace SP v prezenční formě.

Mediální a komunikační studia

reakre.

Bc.

komb.

3

Jazyková a literární kultura

Na dobu platnosti akreditace SP v prezenční formě.

Specializace v pedagogice

reakre.

NMgr.

komb.

2

Sociální pedagogika

A4  Kontrola po 2 letech.

Specializace v pedagogice

reakre.

Bc.

komb.

3

Sociální patologie a prevence

Na dobu platnosti akreditace SP v prezenční formě. Kontrola po 2 letech.

Speciální pedagogika

reakre.

Bc.

komb.

3

Výchovná práce ve speciálních zařízeních

Na dobu platnosti akreditace SP v prezenční formě.

Předškolní a mimoškolní pedagogika

akred.

Bc.

prez.

3

Učitelství pro mateřské školy

A4  AK doporučuje změnu názvu SP na Specializace v pedagogice.

Vychovatelství

reakre.

Mgr.

komb.

5

Vychovatelství se zaměřením na etopedii

Na dobu platnosti akreditace SP v prezenční formě.

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

komb.

5

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Na dobu platnosti akreditace SP v prezenční formě.

 

U Pardubice

 

 

 

 

 

 

Fakulta humanitních studií

 

 

 

 

 

 

Filologie

akred.

Bc.

prez.

3

Německý jazyk pro odbornou praxi

A4  AK doporučuje změnu názvu na  Německý jazyk pro hospodářskou praxi (nebo se zaměřením na h.p.). V r. 2005 kontrola odborného růstu a publikační činnosti.

Historické vědy

akred.

NMgr.

prez.

2

Kulturní dějiny

A3

 

UK Praha

 

 

 

 

 

 

Filozofická fakulta

 

 

 

 

Jmenované obory byly původně zařazeny do studijního programu Filologie.

 

Anglistika-amerikanistika

akred.

Bc.

prez.

3

Anglistika-amerikanistika

Akreditace do 20. července 2005.

Čeština v komunikaci neslyšících

akred.

Bc.

prez.

3

Čeština v komunikaci neslyšících

Akreditace do 20. července 2005.

Anglistika-amerikanistika

akred.

Mgr.

prez.

5

Anglistika-amerikanistika

Akreditace do 20. července 2007. AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu PhDr.

Čeština v komunikaci neslyšících

akred.

Mgr.

prez.

5

Čeština v komunikaci neslyšících

Akreditace do 20. července 2007. AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu PhDr.

Překladatelství a tlumočnictví

akred.

Mgr.

prez.

5

Překladatelství a tlumočnictví se specializacemi: angličtina, francouzština, němčina, španělština, ruština

Akreditace do 20. července 2007. AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu PhDr.

Logika

akred.

Mgr.

prez.

5

Logika

Akreditace do 20. července 2007. AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu PhDr.

Logika

akred.

Dr.

prez.,komb.

3

Logika

Akreditace do 20. července 2005.

 

 

UK Praha

 

 

 

 

 

 

Husitská teologická fakulta

 

 

 

 

 

 

Husitská teologie

reakr.

Mgr.

prez.

5

Psychosociální studia

A6  AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu PhDr.

 

UK Praha

 

 

 

 

 

 

Lékařská fakulta Plzeň

 

 

 

 

 

 

Ošetřovatelství

reakre.

Bc.

prez.

3

Ošetřovatelství

A4  Od příštího roku už nebudou přijímáni studenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

UK Praha

 

 

 

 

 

 

Matematicko-fyzikální fakulta

 

 

 

 

 

U všech oborů též pro výuku v AJ.

Fyzika

rozšíř.

Bc.

prez.,komb.

3

Fyzika zaměřená na vzdělávání

A6

Fyzika

akred.

NMgr.

prez.,komb.

2

Učitelství fyziky pro SŠ v kombinaci s jiným aprobačním předmětem

Akreditace na dobu platnosti akreditace SP.

Fyzika

reakre.

Mgr.

prez.,komb.

5

Učitelství fyziky pro SŠ v kombinaci s odbornou fyzikou

A8 AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a s udělováním titulu RNDr.

Fyzika

reakre.

Mgr.

prez.,komb.

5

Učitelství fyziky v komb. s druhým aprobačním oborem pro SŠ

A8 AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a s udělováním titulu RNDr.

Fyzika

akred.

NMgr.

prez.,komb.

2

Učitelství fyziky – matematiky pro SŠ

A4 AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a s udělováním titulu RNDr.Kontrola po 2 letech.

Fyzika

akred.

NMgr.

prez.,komb.

2

Učitelství fyziky – matematiky pro 2. stupeň ZŠ

A4 AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a s udělováním titulu RNDr.Kontrola po 2 letech.

Fyzika

akred.

NMgr.

prez.,komb.

2

Učitelství fyziky pro SŠ v kombinaci s odbornou fyzikou

A4 AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a s udělováním titulu RNDr. Kontrola po 2 letech.

Informatika

akred.

NMgr.

prez.,komb.

2

Učitelství informatiky pro SŠ v kombinaci s jiným aprobačním předmětem

Akreditace na dobu platnosti akreditace SP.

Informatika

rozšíř.

Bc.

prez.,komb.

3

Informatika s matematikou

A6

Informatika

reakre.

Mgr.

prez.,komb.

5

Učitelství informatiky v kombinaci s druhým aprobačním oborem pro SŠ

A8 AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a s udělováním titulu RNDr.

Informatika

reakre.

Mgr.

prez.,komb.

5

Učitelství informatiky pro SŠ v kombinaci s odbornou informatikou

A8 AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a s udělováním titulu RNDr.

Informatika

akred.

NMgr.

prez.,komb.

2

Učitelství informatika – matematika pro SŠ

A4 AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a s udělováním titulu RNDr.Kontrola po 2 letech.

Informatika

akred.

NMgr.

prez.,komb.

2

Učitelství informatiky pro SŠ v kombinaci s odbornou informatikou

A4 AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a s udělováním titulu RNDr.Kontrola po 2 letech.

Matematika

rozšíř.

Bc.

prez.,komb.

3