Zasedání Akreditační komise 04-02; 18. až 19. června 2002, Strážnice

 

 

Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Petr Kratochvíl, Jiří Mareš, Pravoslav Stránský, Oldřich Pytela, Jan Štěpán, Jiří Sobota, Antonín Stratil, Boris Vyskot, Jan Uhlíř, Miroslav Tvrdý, Tilman Berger, Petr Hájek, Vlastimil Juppa, Vladimír Křístek, Alena Winterová.

 

Václav Vinš-tajemník AK, Jiří Smrčka, Jan Lachman-sekretariát AK.

 

Hosté: Josef Průša, Josef Beneš – MŠMT; František Ježek, Jan Bednář – RVŠ; předsedové PS AK: Ivan Bičík – pro geografii, Pavel Höschl – pro fyziku, Zdeněk Pertold – pro geologii, Petr Fiala – pro sociologii a politologii, Jaroslav Hanák – pro veterinární medicínu.

 

Omluveni: Marie-Elizabeth Ducreux, Petr Richter, Alena Macurová, František Šmahel.

 

Při projednávání žádosti VŠE v Praze o rozšíření navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management se studijním oborem Podniková ekonomika a management o distanční formu studia byl přítomen Tomáš Kubálek a Lenka Švecová.

                                                                                                                                            

Program:

1) žádosti o akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů a oborů

2) žádosti o akreditace studijních programů podle § 81 zákona o vysokých školách

3) habilitační a jmenovací řízení na KTF UK v Praze

4) žádost o akreditaci studijních programů pro VOŠ Jihlava

5) žádost Policejní akademie v Praze o změnu neuniverzitní VŠ na univerzitní

6) různé, závěr.

 

ad 1) žádosti o akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů a oborů;     

AK přijala k žádostem o prodloužení akreditace studijních programů, o rozšíření akreditace a akreditace nových studijních programů závěry uvedené v tabulkách, kde P = presenční forma, K = kombinovaná forma; st. doba = standardní doba studia v letech; A n = souhlas s akreditací na „n“ roků;

Pozn.: přerušené komb. formy studia budou projednány na zářijovém zasedání AK; doplnění podkladů je nutné nejpozději do 15.8.2002.

 

 

VŠ/fakulta/název studijního programu

druh žádosti

typ SP

forma studia

st. doba

studijní obor

Stanovisko AK, doporučení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veřejné VŠ

 

 

 

 

 

 

 

AMU Praha

 

 

 

 

 

 

 

divadelní f.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dramatická umění

reakre.

Mgr.

P

5

Dramatická výchova - český jazyk a literatura

A 3  AK souhlasí s prodloužením akreditace na dostudování stávající studentky.

 

 

ČVUT Praha

 

 

 

 

 

 

 

f. architektury

 

 

 

 

 

 

 

Architektura a urbanismus

reakre.

Dr.

P, K

3

Dějiny architektury a rekonstrukce památek

A 4

 

Architektura a urbanismus

reakre.

Dr.

P, K

3

Teorie architektonické tvorby

A 4

 

Architektura a urbanismus

reakre.

Dr.

P, K

3

Urbanismus a územní plánování

A 4

 

Architektura a urbanismus

reakre.

Mgr.

P

6

Architektura

A 8

 

 

ČVUT Praha

 

 

 

 

 

 

 

dopravní f.

 

 

 

 

 

AK doporučuje zvýšit podíl zajištění přednášek profesory a docenty ve všech oborech. AK očekává zprávu o zvýšení kvalifikačního obsazení jednotlivých kateder do 31.12.2004.

 

Technologie a spoje

reakre.

Bc.

P, K

3,5

Logistika v dopravě a telekomunikacích

A 5

 

Dopravní inženýrství a spoje

reakre.

Mgr.

P, K

5,5

Automatizace v dopravě a telekomunikacích

A 8

 

Dopravní inženýrství a spoje

reakre.

Mgr.

P, K

5,5

Dopravní infrastruktura v území

A 8

 

Dopravní inženýrství a spoje

reakre.

Mgr.

P, K

5,5

Management a ekonomika dopravy a telekomunikací

A 8

 

Dopravní inženýrství a spoje

reakre.

Mgr.

P, K

5,5

Provoz a řízení letecké dopravy

A 8

 

Dopravní inženýrství a spoje

reakre.

NMgr.

P, K

3

Automatizace v dopravě a telekomunikacích

A 5

 

Dopravní inženýrství a spoje

reakre.

NMgr.

P, K

3

Dopravní infrastruktura v území

A 5

 

Dopravní inženýrství a spoje

reakre.

NMgr.

P, K

3

Management a ekonomika dopravy a telekomunikací

A 5

 

Dopravní inženýrství a spoje

reakre.

NMgr.

P, K

3

Provoz a řízení letecké dopravy

A 5

 

Technika a technologie v dopravě a spojích

akred.

Bc.

P, K

4

Automatizace a informatika

A 6

 

Technika a technologie v dopravě a spojích

akred.

Bc.

P, K

4

Dopravní systémy a technika

A 6

 

Technika a technologie v dopravě a spojích

akred.

Bc.

P, K

4

Letecká doprava

A 6

 

Technika a technologie v dopravě a spojích

akred.

Bc.

P, K

4

Management a ekonomika dopravy a telekomunikací

A 6

 

Technika a technologie v dopravě a spojích

akred.

Bc.

P, K

3,5

Profesionální pilot

A 6

 

Technika a technologie v dopravě a spojích

akred.

NMgr.

P

2

Dopravní systémy a technika

A 4

 

Technika a technologie v dopravě a spojích

akred.

NMgr.

P

2

Inženýrská informatika v dopravě a spojích

A 4

 

Technika a technologie v dopravě a spojích

akred.

NMgr.

P

2

Provoz a řízení letecké dopravy

A 4

 

Technika a technologie v dopravě a spojích

akred.

NMgr.

P, K

2

Management a ekonomika dopravy a telekomunikací

A 4

 

 

ČVUT Praha

 

 

 

 

 

 

 

elektrotechnická f.

 

 

 

 

 

 

 

Elektrotechnika a informatika

akred.

Bc.

P, K

3

Elektronika a sdělovací technika

A 6 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

akred.

Bc.

P, K

3

Kybernetika a měření

A 6 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

akred.

Bc.

P, K

3

Siloproudá elektrotechnika

A 6 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

akred.

Bc.

P, K

3

Výpočetní technika

A 6 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

akred.

NMgr.

P, K

2

Biomedicínské inženýrství

A 4 AK doporučuje akreditací s podmínkou udělení souhlasu MZd. AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

akred.

NMgr.

P, K

2

Elektronika

A 4 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

akred.

NMgr.

P, K

2

Ekonomika a řízení energetiky a elektrotechniky

A 4 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

akred.

NMgr.

P, K

2

Kybernetika a měření

A 4 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

akred.

NMgr.

P, K

2

Silnoproudá elektrotechnika

A 4 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

akred.

NMgr.

P, K

2

Telekomunikace a radiotechnika

A 4 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

akred.

NMgr.

P, K

2

Výpočetní technika

A 4 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

akred.

NMgr.

P, K

3

Biomedicínské inženýrství

A 4 AK doporučuje akreditaci s podmínkou udělení souhlasu MZd. AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

akred.

NMgr.

P, K

3

Elektronika

A 4 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

akred.

NMgr.

P, K

3

Ekonomika a řízení energetiky a elektrotechniky

A 4 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

akred.

NMgr.

P, K

3

Kybernetika a měření

A 4 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

akred.

NMgr.

P, K

3

Silnoproudá elektrotechnika

A 4 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

akred.

NMgr.

P, K

3

Telekomunikace a radiotechnika

A 4 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

akred.

NMgr.

P, K

3

Výpočetní technika

A 4 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

reakre.

Bc.

P, K

3,5

Elektronika a sdělovací technika

A 6 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

reakre.

Bc.

P, K

3,5

Kybernetika a měření

A 6 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

reakre.

Bc.

P, K

3,5

Silnoproudá elektrotechnika

A 6 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

reakre.

Bc.

P, K

3,5

Výpočetní technika

A 6 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

reakre.

Dr.

P, K

3

Akustika

A 4 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

reakre.

Dr.

P, K

3

Elektrické stroje, přístroje a pohony

A 4 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

reakre.

Dr.

P, K

3

Elektroenergetika

A 4 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

reakre.

Dr.

P, K

3

Elektronika

A 8 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

reakre.

Dr.

P, K

3

Elektrotechnologie a materiály

A 8 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

reakre.

Dr.

P, K

3

Fyzika plazmatu

A 8 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

reakre.

Dr.

P, K

3

Informatika a výpočetní technika

A 8 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

reakre.

Dr.

P, K

3

Matematické inženýrství

A 8 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

reakre.

Dr.

P, K

3

Měřící technika

A 8 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

reakre.

Dr.

P, K

3

Radioelektronika

A 8 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

reakre.

Dr.

P, K

3

Řídící technika a robotika

A 8 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

reakre.

Dr.

P, K

3

Řízení a ekonomika podniku

A 4 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

reakre.

Dr.

P, K

3

Telekomunikační technika

A 4 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

reakre.

Dr.

P, K

3

Teoretická elektrotechnika

A 8 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

reakre.

Dr.

P, K

3

Umělá inteligence a biokybernetika

A 8 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

reakre.

Mgr.

P, K

5,5

Biomedicínské inženýrství

A 8 AK souhlasí s akreditací s podmínkou udělení souhlasu MZd. AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

reakre.

Mgr.

P, K

5,5

Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky

A 8 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

reakre.

Mgr.

P, K

5,5

Elektroenergetika

A 8 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

reakre.

Mgr.

P, K

5,5

Elektronické stroje, přístroje a pohony

A 8 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

reakre.

Mgr.

P, K

5,5

Elektronika

A 8 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

reakre.

Mgr.

P, K

5,5

Letecké informační a řídící systémy

A 8 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

reakre.

Mgr.

P, K

5,5

Měření a přístrojová technika

A 8 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

reakre.

Mgr.

P, K

5,5

Radioelektronika

A 8 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

reakre.

Mgr.

P, K

5,5

Technická kybernetika

A 8 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

reakre.

Mgr.

P, K

5,5

Technologické systémy

A 8 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

reakre.

Mgr.

P, K

5,5

Telekomunikační technika

A 8 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

reakre.

Mgr.

P, K

5,5

Výpočetní technika

A 8 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

reakre.

NMgr.

P, K

2,5

Biomedicínské inženýrství

A 4 AK souhlasí s akreditací s podmínkou udělení souhlasu MZd.  AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

reakre.

NMgr.

P, K

2,5

Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky

A 4 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

reakre.

NMgr.

P, K

2,5

Elektroenergetika

A 4 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

reakre.

NMgr.

P, K

2,5

Elektronické stroje, přístroje a pohony

A 4 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

reakre.

NMgr.

P, K

2,5

Elektronika

A 4 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

reakre.

NMgr.

P, K

2,5

Letecké informační a řídící systémy

A 4 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

reakre.

NMgr.

P, K

2,5

Měření a přístrojová technika

A 4 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

reakre.

NMgr.

P, K

2,5

Radioelektronika

A 4 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

reakre.

NMgr.

P, K

2,5

Technická kybernetika

A 4 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

reakre.

NMgr.

P, K

2,5

Technologické systémy

A 4 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

reakre.

NMgr.

P, K

2,5

Telekomunikační technika

A 4 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Elektrotechnika a informatika

reakre.

NMgr.

P, K

2,5

Výpočetní technika

A 4 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

 

ČVUT Praha

 

 

 

 

 

 

 

stavební f.

 

 

 

 

 

 

 

Budovy a prostředí

akred.

NMgr.

P

1,5

Budovy a prostředí

A 3

 

Building and Environment

akred.

NMgr.

P

1,5

Buildings and Environment

A 3 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Civil Engineering

akred.

Bc.

P

4

Building Structures

A 8 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Civil Engineering

akred.

NMgr.

P

1,5

Building Structures

A 3 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Civil Engineering

akred.

NMgr.

P

1,5

Computational Engineering in Advanced Design

A 3 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Geodézie a kartografie

akred.

Bc.

P

4

Geodézie a kartografie

A 8  AK doporučuje zvýšení publ. aktivity vyučujících, s důrazem na publ. v prestižních časopisech vč. zahr.

 

Geodézie a kartografie

akred.

NMgr.

P

1,5

Geodézie a kartografie

A 3 dtto

 

Stavební inženýrství

akred.

Bc.

P

4

Informační systémy ve stavebnictví

A 8

 

Stavební inženýrství

akred.

Bc.

P

4

Inženýrství životního prostředí

A 8

 

Stavební inženýrství

akred.

Bc.

P

4

Konstrukce a dopravní stavby

A 8

 

Stavební inženýrství

akred.

Bc.

P

4

Konstrukce pozemních staveb

A 8

 

Stavební inženýrství

akred.

Bc.

P

4

Management a ekonomika ve stavebnictví

A 8

 

Stavební inženýrství

akred.

Bc.

P

4

Vodní hospodářství a vodní stavby

A 8

 

Stavební inženýrství

akred.

NMgr.

P

1,5

Informační systémy ve stavebnictví

A 3

 

Stavební inženýrství

akred.

NMgr.

P

1,5

Inženýrství životního prostředí

A 3

 

Stavební inženýrství

akred.

NMgr.

P

1,5

Konstrukce a dopravní stavby

A 3

 

Stavební inženýrství

akred.

NMgr.

P

1,5

Konstrukce pozemních staveb

A 3

 

Stavební inženýrství

akred.

NMgr.

P

1,5

Management a ekonomika ve stavebnictví

A 3

 

Stavební inženýrství

akred.

NMgr.

P

1,5

Projektový management a inženýring

A 3

 

Stavební inženýrství

akred.

NMgr.

P

1,5

Vodní hospodářství a vodní stavby

A 3

 

 

JU České Budějovice

 

 

 

 

 

 

 

biologická f.

 

 

 

 

 

 

 

Biofyzika

reakre.

Bc.

P

3

Biofyzika

A 4

 

Biofyzika

reakre.

NMgr.

P

2

Biofyzika

A 3

 

Biologie

reakre.

Bc.

P

3

Biologie

A 6

 

Biologie

reakre.

Bc.

P

3

Biomedicínská laboratorní technika

A 4 AK souhlasí s akreditací s podmínkou udělení souhlasu MZd.

 

Biologie

reakre.

NMgr.

P

2

Experimentální biologie

A 4 AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu RNDr.

 

Biologie

reakre.

NMgr.

P

2

Klinická biologie

A 4 AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu RNDr.

 

Biologie

reakre.

NMgr.

P

2

Parazitologie

A 4 AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu RNDr.

 

Biologie

reakre.

Dr.

P, K

3

Entomologie

A 8 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Biologie

reakre.

Dr.

P, K

3

Hydrobiologie

A 8 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Biologie

reakre.

Dr.

P, K

3

Parazitologie

A 8 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Botanika

reakre.

Dr.

P, K

3

Botanika

A 8 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Botanika

reakre.

NMgr.

P

2

Botanika

A 4 AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu RNDr.

 

Ekologie

reakre.

NMgr.

P

2

Ekologie

A 4 AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu RNDr.

 

Ekologie

reakre.

Dr.

P, K

3

Ekologie

A 8 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Ekologie a ochrana prostředí

reakre.

Bc.

P

3

Péče o životní prostředí

A 6

 

Fyziologie a imunologie

reakre.

Dr.

P, K

3

Fyziologie a vývojová biologie

A 8 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Molekulární a buněčná biologie

reakre.

Dr.

P, K

3

Molekulární a buněčná biologie a genetika

A 8 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Zoologie

reakre.

Dr.

P, K

3

Zoologie

A 8 AK souhlasí s výukou v Aj.

 

Zoologie

reakre.

NMgr.

P

2

Zoologie

A 4 AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu RNDr.

 

 

JU České Budějovice

 

 

 

 

 

 

 

pedagogická f.

 

 

 

 

 

 

 

Učitelství pro základní školy

akred.

NMgr.

P

3

Učitelství výpočetní techniky s elektronikou pro 2. st. ZŠ

A 6

 

Učitelství pro základní školy

akred.

NMgr.

P

3

Učitelství fyziky pro 2. st. ZŠ

A 6

 

 

JU České Budějovice

 

 

 

 

 

 

 

teologická f.

 

 

 

 

 

 

 

Sociální péče

akred.

Bc.

P, K

3

Sociální a charitativní práce

A 4 Kontrola po 2 letech.

 

 

JU České Budějovice

 

 

 

 

 

 

 

zdravotně sociální f.

 

 

 

 

 

 

 

Ošetřovatelství

reakre.

Bc.

K

3

Všeobecná sestra

A na dobu akreditace v prezenční formě.

 

Rehabilitace

akred.

Bc.

P, K

3

Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby

AK přerušuje projednávání do přepracování žádosti a doplnění podkladů o stanovisko MZd.

 

Rehabilitace

akred.

NMgr.

P, K

2

Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby

AK přerušuje projednávání do přepracování žádosti a doplnění podkladů o stanovisko MZd.

 

 

MU Brno

 

 

 

 

 

 

 

ekonomicko-správní f.

 

 

 

 

 

 

 

Hospodářská politika a správa

rozšíř.

NMgr.

P

2

l'Administration Publique

A 4

 

 

MU Brno

 

 

 

 

 

 

 

filozofická f.

 

 

 

 

 

U všech akreditovaných magisterských a navazujících magisterských studijních programů AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu PhDr.

 

Filologie

akred.

Bc.

P

3

Portugalština jednooborové-výuka v cizím jazyce

Na základě obdržených podkladů  AK nedoporučuje k akreditaci.

 

Filologie

akred.

NMgr.

K

2

Německý jazyk a literatura dvouoborové

AK přerušuje projednávání a požaduje doplnění podkladů podle vyhlášky č. 42/1999 Sb.

 

Filologie

akred.

NMgr.

K

2

Německý jazyk a literatura jednooborové

dtto

 

Filologie

akred.

NMgr.

K

2

Nizozemský jazyk a literatura dvouoborové

dtto

 

Filologie

akred.

NMgr.

K

2

Nizozemský jazyk a literatura jednooborové

dtto

 

Filologie

akred.

NMgr.

K

2

Portugalský jazyk a literatura jednooborové

dtto

 

Filologie

akred.

NMgr.

K

2

Ukrajinský jazyk a literatura jednooborové

dtto

 

Filologie

akred.

NMgr.

K

2

Anglický jazyk a literatura jednooborové

dtto

 

Filologie

akred.

NMgr.

K

2

Francouzský jazyk a literatura jednooborové

dtto

 

Filologie

akred.

NMgr.

K

2

Italský jazyk a literatura jednooborové

dtto

 

Filologie

akred.

NMgr.

K

2

Španělský jazyk a literatura jednooborové

dtto

 

Filologie

akred.

NMgr.

P

2

Francouzský jazyk a literatura jednooborové-výuka v cizím jazyce

Na základě obdržených podkladů AK nedoporučuje k akreditaci.

 

Filologie

akred.

NMgr.

P

2

Italský jazyk a literatura jednooborové-výuka v cizím jazyce

Na základě obdržených podkladů AK nedoporučuje k akreditaci.

 

Filologie

akred.

NMgr.

P

2

Portugalský jazyk a literatura jednooborové-výuka v cizím jazyce

Na základě obdržených podkladů AK nedoporučuje k akreditaci.

 

Filologie

akred.

NMgr.

P

2

Španělský jazyk a literatura jednooborové-výuka v cizím jazyce

Na základě obdržených podkladů AK nedoporučuje k akreditaci.

 

Filologie

akred.

NMgr.

P

2

Ruský jazyk a literatura jednooborové

A 3 U žádosti o kombinovanou formu přerušuje AK projednávání a požaduje doplnění podkladů podle vyhlášky č. 42/1999 Sb.

 

Filologie

reakre.

Bc.

K

3

Nizozemský jazyk a literatura dvouoborové

AK přerušuje projednávání a požaduje doplnění podkladů podle vyhlášky č. 42/1999 Sb.

 

Filologie

reakre.

Bc.

K

3

Anglický jazyk a literatura jednooborové

dtto

 

Filologie

reakre.

Bc.

K

3

Francouzský jazyk a literatura jednooborové

dtto

 

Filologie

reakre.

Bc.

K

3

Italský jazyk a literatura jednooborové

dtto

 

Filologie

reakre.

Bc.

K

3

Portugalský jazyk a literatura jednooborové

dtto

 

Filologie

reakre.

Bc.

K

3

Španělský jazyk a literatura jednooborové

dtto

 

Filologie

reakre.

Bc.

K

3

Ukrajinský jazyk a literatura jednooborové

dtto

 

Filologie

reakre.

Bc.

P

3

Francouzština jednooborové-výuka v cizím jazyce

Na základě obdržených podkladů AK nedoporučuje k akreditaci.

 

Filologie

reakre.

Bc.

P

3

Italština jednooborové-výuka v cizím jazyce

Na základě obdržených podkladů AK nedoporučuje k akreditaci.

 

Filologie

reakre.

Bc.

P

3

Španělština jednooborové-výuka v cizím jazyce

Na základě obdržených podkladů AK nedoporučuje k akreditaci.

 

Filologie

rozšíř.

Bc.

P

3

Baltistika jednooborové

A 4

 

Filologie

rozšíř.

Bc.

P

3

Bulharský jazyk a literatura jednooborové

A 4

 

Filologie

rozšíř.

Bc.

P

3

Chorvatština/srbština se zaměřením na oblast firemní praxe,služby a cestovní ruch

AK přerušuje projednávání a požaduje doplnění podkladů.

 

Filologie

rozšíř.

Bc.

P

3

Chorvatský jazyk a literatura jednooborové

A 4

 

Filologie

rozšíř.

Bc.

P

3

Klasická filologie jednooborové

AK přerušuje projednávání a požaduje doplnění podkladů.

 

Filologie

rozšíř.

Bc.

P

3

Makedonský jazyk a literatura jednooborové

A 4

 

Filologie

rozšíř.

Bc.

P

3

Novořecký jazyk a literatura jednooborové

A 4

 

Filologie

rozšíř.

Bc.

P

3

Obecná jazykověda jednooborové

A 4

 

Filologie

rozšíř.

Bc.

P

3

Polský jazyk a literatura jednooborové

A 4

 

Filologie

rozšíř.

Bc.

P

3

Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služby a cestovní ruch

AK přerušuje projednávání a požaduje doplnění podkladů.

 

Filologie

rozšíř.

Bc.

P

3

Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služby a cestovní ruch

dtto

 

Filologie

rozšíř.

Bc.

P

3

Slovenský jazyk a literatura jednooborové

A 4

 

Filologie

rozšíř.

Bc.

P

3

Slovinský jazyk a literatura jednooborové

A 4

 

Filologie

rozšíř.

Bc.

P

3

Srbský jazyk a literatura jednooborové

A 4

 

Filologie

rozšíř.

Bc.

P

3

Ukrajinština se zaměřením na oblast firemní praxe, služby a cestovní ruch

AK přerušuje projednávání a požaduje doplnění podkladů.

 

Filologie

rozšíř.

Bc.

P

3

Ruský jazyk a literatura jednooborové

A 4 U žádosti o kombinovanou formu přerušuje AK projednávání a požaduje doplnění podkladů prodle vyhlášky č. 42/1999 Sb.

 

Filologie

rozšíř.

Mgr.

P

5

Bulharský jazyk a literatura jednooborové

A 6

 

Filologie

rozšíř.

Mgr.

P

5

Chorvatský jazyk a literatura jednooborové

A 6

 

Filologie

rozšíř.

Mgr.

P

5

Klasická filologie jednooborové

AK přerušuje projednávání a požaduje doplnění podkladů.

 

Filologie

rozšíř.

Mgr.

P

5

Makedonský jazyk a literatura jednooborové

A 6

 

Filologie

rozšíř.

Mgr.

P

5

Polský jazyk a literatura jednooborové

A 6

 

Filologie

rozšíř.

Mgr.

P

5

Ruský jazyk a literatura jednooborové

A 6

 

Filologie

rozšíř.

Mgr.

P

5

Slovenský jazyk a literatura jednooborové

A 6

 

Filologie

rozšíř.

Mgr.

P

5

Slovinský jazyk a literatura jednooborové

A 6

 

Filologie

rozšíř.

Mgr.

P

5

Srbský jazyk a literatura jednooborové

A 6

 

Filologie

rozšíř.

NMgr.

P

2

Baltistika dvouoborové

AK přerušuje projednávání a požaduje doplnění podkladů.

 

Filologie

rozšíř.

NMgr.

P

2

Baltistika jednooborové

dtto

 

Filologie

rozšíř.

NMgr.

P

2

Bulharský jazyk a literatura jednooborové

A 3

 

Filologie

rozšíř.

NMgr.

P

2

Chorvatský jazyk a literatura jednooborové

A 3

 

Filologie

rozšíř.

NMgr.

P

2

Klasická filologie jednooborové

AK přerušuje projednávání a požaduje doplnění podkladů.

 

Filologie

rozšíř.

NMgr.

P

2

Makedonský jazyk a literatura jednooborové

A 3

 

Filologie

rozšíř.

NMgr.

P

2

Novořecký jazyk a literatura jednooborové

A 3

 

Filologie

rozšíř.

NMgr.

P

2

Obecná jazykověda jednooborové

A 3

 

Filologie

rozšíř.

NMgr.

P

2

Polský jazyk a literatura jednooborové

A 3

 

Filologie

rozšíř.

NMgr.

P

2

Slovenský jazyk a literatura jednooborové

A 3

 

Filologie

rozšíř.

NMgr.

P

2

Slovinský jazyk a literatura jednooborové

A 3

 

Filologie

rozšíř.

NMgr.

P

2

Srbský jazyk a literatura jednooborové

A 3

 

Humanitní studia

rozšíř.

Bc.

P

3

Evropská kulturní studia

AK nedoporučuje akreditaci. Celková nekoncepčnost a mezerovitost předložených podkladů (chybí publikační činnost a životopisy vyučujících), rozpor profilu absolventa se skutečným obsahem studia.

 

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

rozšíř.

Bc.

P

3

Dějiny filmu a audiovizuální kultury jednooborové

A AK souhlasí s akreditací na dobu platnosti akreditace dvouoborového studia.

 

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

rozšíř.

Bc.

P

3

Estetika jednooborová

dtto

 

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

rozšíř.

Mgr.

P

5

Estetika jednooborová

dtto

 

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

rozšíř.

NMgr.

P

2

Estetika jednooborová

dtto

 

 

MU Brno

 

 

 

 

 

 

 

f. informatiky

 

 

 

 

 

 

 

Aplikovaná informatika

akred.

Bc.

P

3

Aplikovaná informatika

A 6

 

Aplikovaná informatika

akred.

NMgr.

P

2

Aplikovaná informatika

A 4 AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu RNDr.

 

Informatika

akred.

NMgr.

P

2

Informatika

A 4 AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu RNDr.

 

Informatika

reakre.

Bc.

P

3

Informatika

A 6

 

Informatika

reakre.

Dr.

P, K

3

Informatika

A 8

 

Informatika

reakre.

Mgr.

P

5

Informatika

A 6 AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu RNDr.

 

Informatika

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství výpočetní techniky pro SŠ

A 6

 

Informatika a druhý obor

akred.

Bc.

P

3

Informatika a druhý obor

A 6

 

Učitelství pro střední školy

akred.

NMgr.

P

2

Učitelství výpočetní techniky pro SŠ

A 4 Kontrola po 2 letech. AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu RNDr.

 

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství výpočetní techniky pro SŠ

A 6

 

 

MU Brno

 

 

 

 

 

 

 

lékařská f.

 

 

 

 

 

 

 

Ošetřovatelství

akred.

Bc.

P

3

Porodní asistentka

A 4

 

Specializace ve zdravotnictví

rozšíř.

NMgr.

P

2

Léčebná rehabilitace a fyzioterapie

A 4

 

 

MU Brno

 

 

 

 

 

 

 

pedagogická f.

 

 

 

 

 

 

 

Speciální pedagogika

rozšíř.

Bc.

P

3

Logopedie-surdopedie

A 6

 

Speciální pedagogika

rozšíř.

Bc.

P

3

Psychopedie-somatopedie

A 6

 

Speciální pedagogika

rozšíř.

Bc.

P

3

Psychopedie-etopedie

A 4

 

Speciální pedagogika

rozšíř.

NMgr.

P

2

Logopedie-surdopedie

A 4

 

Speciální pedagogika

rozšíř.

NMgr.

P

2

Psychopedie-etopedie

A 4

 

Speciální pedagogika

rozšíř.

NMgr.

P

2

Edukace jedinců s více vadami

A 4

 

 

MU Brno

 

 

 

 

 

 

 

přírodovědecká f.

 

 

 

 

 

U všech magisterských a navazujících magisterských studijních programů AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu RNDr. U žádosti o kombinovanou formu (mimo fyzikální obory) přerušuje AK projednávání a požaduje doplnění podkladů prodle vyhlášky č. 42/1999 Sb.

 

Aplikovaná biochemie

akred.

Bc.

P

3

Aplikovaná biochemie

A 4

 

Aplikovaná fyzika

reakre.

Bc.

P, K

3

Aplikovaná fyzika

A 6

 

Aplikovaná fyzika

rozšíř.

Bc.

P, K

3

Astrofyzika

A 6

 

Aplikovaná fyzika

rozšíř.

Bc.

P, K

3

Lékařská fyzika

A 6  AK souhlasí s akreditací s podmínkou udělení souhlasu MZd.

 

Aplikovaná geografie

akred.

Bc.

P

3

Geoinformatika a regionální rozvoj

A 6

 

Aplikovaná geografie

akred.

Bc.

P

3

Geoinformatika a trvalá udržitelnost

A 6

 

Aplikovaná matematika

akred.

Bc.

P

3

Finanční a pojistná matematika

A 6

 

Aplikovaná matematika

akred.

Bc.

P

3

Statistika a analýza dat

A 6

 

Aplikovaná matematika

akred.

Bc.

P

3

Statistika a analýza dat profesní

A 6

 

Aplikovaná matematika

akred.

NMgr.

P

2

Statistika a analýza dat

A 4

 

Biochemie

akred.

Bc.

P

3

Biochemie

A 6

 

Biochemie

akred.

Dr.

P, K

3

Biochemie

A 8

 

Biochemie

akred.

Dr.

P, K

3

Biomolekulární chemie

A 8

 

Biochemie

akred.

NMgr.

P

2

Biochemie

A 4

 

Biochemie

akred.

NMgr.

P

2

Biomolekulární chemie

A 4

 

Biochemie

akred.

NMgr.

P

3

Biochemie

A 4

 

Biochemie

akred.

NMgr.

P

3

Biomolekulární chemie

A 4

 

Biologie

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství biologie a geologie pro SŠ

A 8

 

Biologie

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství biologie pro SŠ

A 8

 

Biologie

rozšíř.

Bc.

P

3

Biologie se zaměřením na vzdělávání

A 4 Kontrola po 2 letech.

 

Biologie

reakre.

Bc.

P

3

Buněčná a molekulární diagnostika

A 6

 

Biologie

reakre.

Bc.

P

3

Ekotoxikologie

A 6

 

Biologie

reakre.

Bc.

P

3

Molekulární biologie a genetika

A 6

 

Biologie

reakre.

Bc.

P

3

Muzeologická biologie

A 4

 

Biologie

reakre.

Bc.

P

3

Obecná biologie

A 6

 

Biologie

reakre.

Bc.

P

3

Systematická biologie a ekologie

A 6

 

Biologie

reakre.

Dr.

P, K

3

Anatomie a fyziologie rostlin

A 4

 

Biologie

reakre.

Dr.

P, K

3

Botanika

A 8

 

Biologie

reakre.

Dr.

P, K

3

Ekologie

A 8

 

Biologie

reakre.

Dr.

P, K

3

Fyziologie a vývojová biologie živočichů

A 8 AK doporučuje změnu názvu oboru na Fyziologie živočichů.

 

Biologie

reakre.

Dr.

P, K

3

Genetika

A 8

 

Biologie

reakre.

Dr.

P, K

3

Hydrobiologie

A 8

 

Biologie

reakre.

Dr.

P, K

3

Imunologie

A 4 AK doporučuje omezení akreditace od ak. roku 2003/04. Nevyhovující personální zajištění výuky.

 

Biologie

reakre.

Dr.

P, K

3

Mikrobiologie

A 4

 

Biologie

reakre.

Dr.

P, K

3

Molekulární a buněčná biologie

A 8

 

Biologie

reakre.

Dr.

P, K

3

Parazitologie

A 8

 

Biologie

reakre.

Dr.

P, K

3

Zoologie

A 8

 

Biologie

reakre.

Mgr.

P

5

Ekotoxikologie

A 8

 

Biologie

reakre.

Mgr.

P

5

Matematická biologie

A 8

 

Biologie

reakre.

Mgr.

P

5

Molekulární biologie a genetika

A 8

 

Biologie

reakre.

Mgr.

P

5

Obecná biologie

A 8

 

Biologie

reakre.

Mgr.

P

5

Systematická biologie a ekologie

A 8

 

Biologie

reakre.

NMgr.

P

2

Ekotoxikologie

A 4

 

Biologie

reakre.

NMgr.

P

2

Molekulární biologie a genetika

A 4

 

Biologie

reakre.

NMgr.

P

2

Obecná biologie

A 4

 

Biologie

reakre.

NMgr.

P

2

Systematická biologie a ekologie

A 4

 

Biologie

rozšíř.

Bc.

P

3

Biologie

A 6

 

Biologie

rozšíř.

Bc.

P

3

Matematická biologie

A 6

 

Biologie

rozšíř.

Mgr.

P

5

Biologie

A 8

 

Biologie

rozšíř.

Mgr.

P

5

Muzeologická biologie

A 8

 

Biologie

rozšíř.

NMgr.

P

2

Biologie

A 4

 

Biologie

rozšíř.

NMgr.

P

2

Matematická biologie

A 4

 

Biologie

rozšíř.

NMgr.

P

2

Učitelství biologie pro SŠ

A 4 Kontrola po 2 letech.

 

Fyzika

reakre.

Bc.

P, K

3

Fyzika

A 6

 

Fyzika

reakre.

Bc.

P, K

3

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

A 4 Kontrola po 2 letech.

 

Fyzika

rozšíř.

Bc.

P, K

3

Fyzika pro víceoborové studium

A 6

 

Fyzika

reakre.

Dr.

P, K