Zasedání Akreditační komise 05-02; 24. až 25. září 2002, Telč

 

 

Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Petr Kratochvíl, Jiří Mareš, Pravoslav Stránský, Oldřich Pytela, Jan Štěpán, Antonín Stratil, Boris Vyskot, Jan Uhlíř, Miroslav Tvrdý,

Petr Hájek, Vlastimil Juppa, Petr Fiala, Alena Winterová, Marie-Elizabeth Ducreux, Petr Richter, Alena Macurová, František Šmahel, Petr Fiala.

Václav Vinš-tajemník AK, Jiří Smrčka, Jan Lachman-sekretariát AK.

 

Hosté: Josef Průša, Josef Beneš – MŠMT; František Ježek, Jan Bednář – RVŠ; předsedové PS AK: Ivan Bičík – pro geografii, Pavel Höschl – pro fyziku, Zdeněk Pertold – pro

geologii.

 

Omluveni: Jiří Sobota, Tilman Berger.

 

Při projednávání žádosti o státní souhlas VŠ ekonomiky a informatiky Č. Budějovice (s.r.o.) byli přítomni: Zdeněk Žemlička, Karel Strnad, Hana Ezrová, Jaroslav Stuchlý.

Při projednávání žádosti o státní souhlas VŠ krizového managementu a insolvence Brno (s.r.o.) byli přítomni: Vladimír Klaban, Bohumil Puchýř, Jiří Gregor,  Jana Boršková.

Při projednávání žádosti o státní souhlas VŠ spediční a správní Přerov (o.p.s.) byli přítomni: Josef Kulíšek, Milena Kolářová, Ivan Barančík, Josef Hos.

Při projednávání žádosti o státní souhlas ARC – Vysoká škola politických a společenských věd Kolín (s.r.o.) byli přítomni: Vladimír Prorok, Vladimír Srb, Ludmila Bílá.

                                                                             

Program:

1) akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů a oborů;

2) další žádosti o akreditace (ústavy AV, § 81 apod.);

3) žádost o státní souhlas Západomoravské VŠ Třebíč (o.p.s.) – dokončení řízení;                            

4) žádost o státní souhlas Š ekonomiky a informatiky Č. Budějovice (s.r.o.);

5) žádost o státní souhlas VŠ krizového managementu a insolvence Brno (s.r.o.);

6) žádost o státní souhlas VŠ spediční a správní Přerov (o.p.s.);

7) plnění závěrů z hodnocení PrF UP Olomouc; prodloužení akreditace;

8) žádost o státní souhlas ARC – Vysoká škola politických a společenských věd Kolín (s.r.o.);                                                                    

9) podklad pro hodnocení neuniverzitních VŠ;                                                           

10) změny ve složení pracovních skupin a zřízení nových skupin;

11) různé, závěr.

 

ad 1) žádosti o akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů a oborů;     

AK přijala k žádostem o prodloužení akreditace studijních programů, o rozšíření akreditace a akreditace nových studijních programů závěry uvedené v tabulkách, kde

P = presenční forma, K = kombinovaná forma; st. doba = standardní doba studia v letech; A n = souhlas s akreditací na „n“ roků.

VŠ; fakulta; název SP

Typ

SP

FOR.

ST.d.

Název oboru

JAZ.

RIG.

STANOVISKO

V E Ř E J N É   V Š

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČVUT Praha

 

 

 

 

 

 

 

 

f. architektury

 

 

 

 

 

 

 

 

Architektura a urbanismus

reakre.

Bc.

P

3

Architektura

 

 

A6

Architektura a urbanismus

reakre.

Dr.

P, K

3

Architektura a pozemní stavitelství

 

 

A4

Architektura a urbanismus

reakre.

NMgr.

P

2

Architektura

 

 

A4

ČVUT Praha

 

 

 

 

 

 

 

 

f. stavební

 

 

 

 

 

 

 

 

Architektura a stavitelství

akred.

Bc.

P

4

Architektura a stavitelství

 

 

A5 Kontrola za 2 roky, ne však později, než budou přijati studenti do NMgr. programu.

Architektura a stavitelství

akred.

NMgr.

P

2

Architektura a stavitelství

 

 

A4 dtto

Architektura a stavitelství

akred.

Dr.

P, K

3

Architektura a stavitelství

 

 

AK nesouhlasí s akreditací. Zdůvodnění: Navržený obor se zčásti překrývá s již akreditovaným oborem "pozemní stavby" téhož programu. Architektonická složka navrhovaného oboru pak není podložena dostatečnou publikační činností přednášejících a zejména školitelů příslušného zaměření, a proto nelze personální zajištění (i vzhledem k věkové struktuře)  považovat za  dostatečné. Přepodkládaná témata doktorských prací lze plně realizovat v rámci již akreditovaných DSP ČVUT.

 

ČZU v Praze

 

 

 

 

 

 

 

 

f. lesnická

 

 

 

 

 

 

 

 

Botanika

zruš.

omez.

Dr.

P,K

3

Anatomie a fyziologie lesních dřevin

 

 

AK neshledala v žádosti ČZU důvody, které by vedly ke změně jejího původního doporučení, proto trvá na omezení akreditace.

 

JU České Budějovice

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústav fyzikální biologie

 

 

 

 

 

 

 

 

Biofyzika

akred.

Bc.

P

3

Biofyzika

 

 

Žádost o akreditaci pro vysokoškolský ústav. AK přerušuje projednávání do doby doplnění žádosti podle požadavků PS.

Biofyzika

akred.

NMgr.

P

2

Biofyzika

 

 

dtto

f. pedagogická

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikovaná matematika

reakre.

Bc.

P

3

Finanční matematika

 

 

A6 Na dostudování zapsaných studentů.

Specializace v pedagogice

reakre.

Bc.

P

3

Sociální pedagogika pro Policii ČR

 

 

A6 dtto

Historické vědy

reakre.

Mgr.

P

5

Kulturní historie

 

 

A6

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství biologie

 

 

A6

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství českého jazyka a literatury

 

 

A6

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství dějepisu

 

 

A6

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství fyziky

 

 

A6

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství matematiky

 

 

A6

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství německého jazyka

 

 

A6

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství tělesné výchovy

 

 

A6

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství výpočetní techniky

 

 

A6

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

4

Učitelství pro 1. stupeň základní školy

 

 

A6

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ

 

 

A6

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ

 

 

A6

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství dějepisu pro 2. stupeň ZŠ

 

 

A6

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství francouzského jazyka pro 2. stupeň ZŠ

 

 

A6

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ

 

 

A6

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství hudby pro základní umělecké školy

 

 

A6

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ

 

 

A6

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ

 

 

A6

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ

 

 

A6

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ

 

 

A6

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ

 

 

A6

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství přírodopisu a pěstitelství pro 2. stupeň ZŠ

 

 

A6

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství technické výchovy a výpočetní techniky pro 2. stupeň ZŠ

 

 

A6

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství technické výchovy  pro 2. stupeň ZŠ

 

 

A6

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství tělesné výchovy  pro 2. stupeň ZŠ

 

 

A6

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství výpočetní techniky s elektronikou pro 2. stupeň ZŠ

 

 

A6

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství výpočetní techniky pro 2. stupeň ZŠ

 

 

A6

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ

 

 

A6

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ

 

 

A6

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ

 

 

A6

JU České Budějovice

 

 

 

 

 

 

 

 

zdravotně sociální f.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehabilitace

akred.

Bc.

P, K

3

Rehabilitace-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby

 

 

A4

Rehabilitace

akred.

NMgr.

P, K

2

Rehabilitace-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby

 

 

A4

Rehabilitace

akred.

Mgr.

P, K

5

Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby

 

 

A8 Na dostudování již zapsaných studentů.

Specializace ve zdravotnictví

akred.

Bc.

P, K

3

Zobrazovací metody a aplikace ionizujícího záření

 

 

A4 P U kombinované formy AK nedoporučuje akreditaci. Zdůvodnění: podklady neodpovídají požadavkům na kombinovanou formu studia dle vyhlášky č. 42/1999 Sb.

Specializace ve zdravotnictví

rozšíř.

Bc.

P

3

Ochrana veřejného zdraví

 

 

A4

JU České Budějovice

 

 

 

 

 

 

 

 

zemědělská f.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomika a management

rozšíř.

Bc.

P

3

Obchodní podnikání

 

 

A4

 

MU Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

f. filozofická

 

 

 

 

 

 

 

 

Filologie

reakre.

Bc.

K

 

Nizozemský jazyk a literatura dvouoborové

 

 

A4 AK navrhuje omezit platnost akreditace. Zdůvodnění: podklady neodpovídají požadavkům na kombinovanou formu studia dle vyhlášky č. 42/1999 Sb.

Filologie

reakre.

Bc.

K

3

Anglický jazyk a literatura jednooborové

 

 

A4 dtto

Filologie

reakre.

Bc.

K

3

Francouzský jazyk a literatura jednooborové

 

 

A4 dtto

Filologie

reakre.

Bc.

K

3

Italský jazyk a literatura jednooborové

 

 

A4 dtto

Filologie

reakre.

Bc.

K

3

Portugalský jazyk a literatura jednooborové

 

 

A4 dtto

Filologie

reakre.

Bc.

K

3

Španělský jazyk a literatura jednooborové

 

 

A4 dtto

Filologie

reakre.

Bc.

K

3

Ukrajinský jazyk a literatura jednooborové

 

 

A4 dtto

Filologie

rozšíř.

Bc.

K

3

Ruský jazyk a literatura jednooborové

 

 

AK nesouhlasí s akreditací. Zdůvodnění: podklady neodpovídají požadavkům na kombinovanou formu studia dle vyhlášky č. 42/1999 Sb.

Filologie

rozšíř.

Bc.

P

3

Chorvatština/srbština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovní ruch

 

 

AK nesouhlasí s akreditací. Zdůvodnění: nabídka předmětů  nezaručuje ani po úpravě dosažení vymezeného profilu. Pozn.: O příslušný aspekt nefilologický lze doplnit profil stávajících filologických oborů.

Filologie

rozšíř.

Bc.

P

3

Klasická filologie jednooborové

 

 

A4

Filologie

rozšíř.

Bc.

P

3

Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu

 

 

AK nesouhlasí s akreditací. Zdůvodnění: nabídka předmětů  nezaručuje ani po úpravě dosažení vymezeného profilu. Pozn.: O příslušný aspekt nefilologický lze doplnit profil stávajících filologických oborů.

Filologie

rozšíř.

Bc.

P

3

Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu

 

 

dtto

Filologie

rozšíř.

Bc.

P

3

Ukrajinština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu

 

 

dtto

Historické vědy

rozšíř.

Bc.

P

3

Etnologie

 

 

A6

Historické vědy

rozšíř.

Bc.

P

3

Klasická archeologie jednooborové

 

 

A4 Kontrola za 2 roky.

Psychologie

reakre.

Dr.

P, K

3

Sociální psychologie

 

 

A4 AK navrhuje omezení akreditace od r. 2003/4. Zdůvodnění: Nedostatečné personální zajištění, absence výzkumné činnosti v dané oblasti.

Filologie

rozšíř.

Mgr.

P

5

Klasická filologie jednooborové

 

 

A6

Historické vědy

rozšíř.

Mgr.

P

5

Etnologie

 

 

A8

Učitelství pro střední školy

akred.

NMgr.

K

2

Učitelství historie pro SŠ dvouoborové

 

 

AK nesouhlasí s akreditací. Zdůvodnění: podklady neodpovídají požadavkům na kombinovanou formu studia dle vyhlášky č. 42/1999 Sb.

Učitelství pro střední školy

akred.

NMgr.

K

2

Učitelství nizozemského jazyka a literatury pro SŠ jednooborové

 

 

dtto

Učitelství pro střední školy

akred.

NMgr.

K

2

Učitelství NJ a literatury pro SŠ jednooborové

 

 

dtto

Učitelství pro střední školy

akred.

NMgr.

K

2

Učitelství pedagogiky pro SŠ jednooborové

 

 

A na dobu platnosti akreditrace stud. oboru v prezenční formě. Kontrola za 2 roky.

Učitelství pro střední školy

akred.

NMgr.

K

2

Učitelství RJ a literatury pro SŠ jednooborové

 

 

AK nesouhlasí s akreditací. Zdůvodnění: podklady neodpovídají požadavkům na kombinovanou formu studia dle vyhlášky č. 42/1999 Sb.

Učitelství pro střední školy

akred.

NMgr.

K

2

Učitelství ZSV pro SŠ jednooborové

 

 

dtto

Učitelství pro střední školy

akred.

NMgr.

K

3

Učitelství historie pro SŠ jednooborové

 

 

dtto

Učitelství pro střední školy

akred.

NMgr.

K

3

Učitelství nizozemského jazyka a literatury pro SŠ dvouoborové

 

 

dtto

Učitelství pro střední školy

akred.

NMgr.

K

3

Učitelství NJ a literatury pro SŠ dvouoborové

 

 

dtto

Učitelství pro střední školy

akred.

NMgr.

K

3

Učitelství pedagogiky pro SŠ dvouoborové

 

 

A4 Kontrola za 2 roky.

Učitelství pro střední školy

akred.

NMgr.

K

3

Učitelství RJ a literatury pro SŠ dvouoborové

 

 

AK nesouhlasí s akreditací. Zdůvodnění: podklady neodpovídají požadavkům na kombinovanou formu studia dle vyhlášky č. 42/1999 Sb.

Učitelství pro střední školy

akred.

NMgr.

K

3

Učitelství ZSV pro SŠ dvouoborové

 

 

dtto

Učitelství pro střední školy

akred.

NMgr.

P, K

2

Učitelství teorie a dějin divadla pro SŠ jednooborové

 

 

AK nesouhlasí s akreditací. Zdůvodnění: Nejasné uplatnění absolventů, předmět není na SŠ běžně vyučován.

Učitelství pro střední školy

akred.

NMgr.

P, K

2

Učitelství teorie a dějin divadla pro SŠ dvouoborové

 

 

dtto

Filologie

akred.

NMgr.

K

2

Německý jazyk a literatura dvouoborové

 

 

AK nesouhlasí s akreditací. Zdůvodnění: podklady neodpovídají požadavkům na kombinovanou formu studia dle vyhlášky č. 42/1999 Sb.

Filologie

akred.

NMgr.

K

2

Německý jazyk a literatura jednooborové

 

 

dtto

Filologie

akred.

NMgr.

K

2

Nizozemský jazyk a literatura dvouoborové

 

 

dtto

Filologie

akred.

NMgr.

K

2

Nizozemský jazyk a literatura jednooborové

 

 

dtto

Filologie

akred.

NMgr.

K

2

Portugalský jazyk a literatura jednooborové

 

 

dtto

Filologie

akred.

NMgr.

K

2

Ukrajinský jazyk a literatura jednooborové

 

 

dtto

Filologie

akred.

NMgr.

K

2

Anglický jazyk a literatura jednooborové

 

 

dtto

Filologie

akred.

NMgr.

K

2

Francouzský jazyk a literatura jednooborové

 

 

dtto

Filologie

akred.

NMgr.

K

2

Italský jazyk a literatura jednooborové

 

 

dtto

Filologie

akred.

NMgr.

K

2

Ruský jazyk a literatura jednooborové

 

 

dtto

Filologie

akred.

NMgr.

K

2

Španělský jazyk a literatura jednooborové

 

 

dtto

Filologie

rozšíř.

NMgr.

P

2

Klasická filologie jednooborové

 

 

A4

Historické vědy

rozšíř.

NMgr.

P

2

Etnologie

 

 

A4

MU Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagogická f.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogika

reakre.

Bc.

K

3

Sociální pedagogika

 

 

A4 Kontrola za 2 roky.

Speciální pedagogika

rozšíř.

Bc.

P

3

Speciální pedagogika

 

 

A4

Učitelství pro základní školy

rozšíř.

Mgr.

K

4

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

N

 

A na dobu platnosti akreditace stud. oboru v češtině.

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství Fj a literatury pro SŠ

 

 

A6 AK navrhuje omezit platnost akreditace. Zdůvodnění: nabídka předmětů je v podstatě totožná s nabídkou učitelství pro 2. st. ZŠ, perspektivně personální problémy, neodpovídající publikační činnost. Od posouzení stavu oboru  v r. 1997 nenastaly požadované změny v kvalifikačním růstu.

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

P, K

5

Učitelství dějepisu pro SŠ

 

 

A6 AK navrhuje omezit platnost akreditace. Zdůvodnění: přes několikeré výzvy nebyly dodány podklady o personálním zajištění výuky a bibliografie vyučujících.

Pedagogika

reakre.

NMgr.

K

2

Sociální pedagogika

 

 

A4 Kontrola za 2 roky.

Speciální pedagogika

rozšíř.

NMgr.

P

2

Speciální pedagogika

 

 

A4

Specializace v pedagogice

reakre.

NMgr.

K

2

Učitelství cizích jazyků pro SŠ - Aj

 

 

A4 AK navrhuje omezit platnost akreditace. Zdůvodnění: podklady neodpovídají požadavkům na kombinovanou formu studia dle vyhlášky č. 42/1999 Sb.

Specializace v pedagogice

reakre.

NMgr.

K

2

Učitelství cizích jazyků pro SŠ - Fj

 

 

dtto

Specializace v pedagogice

reakre.

NMgr.

K

2

Učitelství cizích jazyků pro ZŠ - Fj

 

 

dtto

Specializace v pedagogice

reakre.

NMgr.

K

2

Učitelství cizích jazyků pro ZŠ - Nj

 

 

dtto

Specializace v pedagogice

reakre.

NMgr.

K

2

Učitelství cizích jazyků pro ZŠ - Aj

 

 

dtto

Specializace v pedagogice

reakre.

NMgr.

K

2

Učitelství cizích jazyků pro SŠ - Nj

 

 

dtto

MU Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

přírodovědecká f.

 

 

 

 

 

 

 

U všech oborů v kombinované formě studia, které nebyly dosud projednány, je třeba doložit náležitosti podle vyhlášky č. 42/1999 Sb. do konce listopadu t.r., jinak budou žádosti projednány podle neúplných podkladů.

Geografie a kartografie

akred.

Bc.

K

3

Geografická kartografie a geoinformatika

 

 

A na dobu platnosti udělenou pro prezenční formu.

Geografie a kartografie

akred.

Bc.

K

3

Geografie

 

 

dtto

Geografie a kartografie

akred.

Bc.

K

3

Geografie pro víceoborové studium

 

 

dtto

Aplikovaná matematika

akred.

Bc.

P, K

3

Matematika - ekonomie

 

 

A6

Geologie

rozšíř.

Bc.

K

3

Geologie

 

 

A na dobu platnosti udělenou pro prezenční formu.

Geologie

rozšíř.

Bc.

K

3

Geologie pro kombinaci s archeologií

 

 

dtto

Geologie

rozšíř.

Bc.

K

3

Geologie pro víceoborové studium

 

 

dtto

Geologie

rozšíř.

Bc.

K

3

Muzeologická geologie

 

 

dtto

Biologie člověka

akred.

Bc.

P

3

Antropologie

 

 

A4

Biologie

reakre.

Dr.

P, K

3

Antropologie

 

 

A4

Aplikovaná matematika

reakre.

Mgr.

P

5

Matematika - ekonomie

 

r

A8

Biologie

reakre.

Mgr.

P

5

Antropologie

 

r

A8

Geografie a kartografie

akred.

NMgr.

K

2

Fyzická geografie

 

 

A na dobu platnosti udělenou pro prezenční formu.

Geografie a kartografie

akred.

NMgr.

K

2

Geografická kartografie a geoinformatika

 

 

dtto

Geografie a kartografie

akred.

NMgr.

K

2

Humánní geografie

 

 

dtto

Geografie a kartografie

akred.

NMgr.

K

2

Regionální geografie a regionální rozvoj

 

 

dtto

Aplikovaná matematika

akred.

NMgr.

P, K

2

Matematika – ekonomie

 

r

A4

Geologie

rozšíř.

NMgr.

K

2

Geologie

 

r

A na dobu platnosti udělenou pro prezenční formu.

Geologie

rozšíř.

NMgr.

K

2

Geologie pro kombinaci s archeologií

 

r

A na dobu platnosti udělenou pro prezenční formu.

Biologie

reakre.

NMgr.

P

2

Antropologie

 

r

A4

Biologie člověka

akred.

NMgr.

P

2

Antropologie

 

r

A4

MU Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

f. sociálních studií

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezinárodní teritoriální studia

rozšíř.

Bc.

P, K

3

Evropská studia

 

 

A4

Mezinárodní teritoriální studia

rozšíř.

Bc.

P, K

3

Mezinárodní vztahy

 

 

A4

 

OU Ostrava

 

 

 

 

 

 

 

 

f. filozofická

 

 

 

 

 

 

 

 

Filologie

akred.

Bc.

K

4

Ruština ve sféře podnikání

 

 

AK nesouhlasí s akreditací. Zdůvodnění: podklady neodpovídají požadavkům na kombinovanou formu studia dle vyhlášky č. 42/1999 Sb.

Filologie

reakre.

Bc.

K

4

Český jazyk a literatura

 

 

A5 AK navrhuje omezení akreditace. Zdůvodnění: podklady neodpovídají požadavkům na kombinovanou formu studia dle vyhlášky č. 42/1999 Sb.

OU Ostrava

 

 

 

 

 

 

 

 

f. přírodovědecká

 

 

 

 

 

 

 

 

Geografie

akred.

Bc.

P

3

Fyzická geografie a geoekologie

 

 

A4

Geografie

akred.

Bc.

P

3

Kartografie a geoinformatika

 

 

AK nesouhlasí s akreditací. Zdůvodnění: nedostatečné personální zajištění kmenovými pracovníky.

Geografie

akred.

Bc.

P

3

Politická a kulturní geografie

 

 

A4

Geografie

akred.

Bc.

P

3

Sociální geografie a regionální rozvoj

 

 

A4

Aplikovaná informatika

reakre.

Bc.

P, K

3

Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika

 

 

A6

Aplikovaná informatika

rozšíř.

Bc.

K

3

Aplikovaná informatika

 

 

A6

Aplikovaná matematika

akred.

Bc.

P

3

Aplikace matematiky v ekonomii

 

 

A6

Aplikovaná matematika

akred.

Bc.

P

3

Aplikovaná matematika

 

 

A6

Informatika

akred.

Bc.

P

3

Informatika

 

 

A6

Aplikovaná fyzika

rozšíř.

Bc.

P

3

Biofyzika

 

 

A4 Kontrola za 2 roky. Výrazněji profilovat výuku fyziky.

Aplikovaná fyzika

rozšíř.

Bc.

P

3

Měření a počítačová prezentace dat

 

 

A4 dtto

Chemie

reakre.

Bc.

P

3

Chemie

 

 

A6

Ekologie a ochrana prostředí

akred.

Bc.

P

3

Ochrana a tvorba krajiny

 

 

Bude projednáno na zasedání 06-02, musí posoudit prac. skupina pro geografii.

Biologie

reakre.

Bc.

P

3

Systematická biologie a ekologie

 

 

A6

Aplikovaná fyzika

reakre.

Bc.

P

3

Biofyzika - diagnostika vlivu ŽP na živé systémy

 

 

A4 Kontrola za 2 roky. Výrazněji profilovat výuku fyziky.

Geografie

reakre.

Mgr.

P

5

Geografie

 

r.

A6

Geografie

reakre.

Mgr.

P

5

Politická a kulturní geografie

 

r.

A6

Geografie

rozšíř.

Mgr.

P

5

Učitelství geografie pro SŠ

 

 

A6 Kontrola za 2 roky.

Aplikovaná matematika

reakre.

Mgr.

P

5

Aplikace matematiky v ekonomii

 

r.

A8

Aplikovaná matematika

reakre.

Mgr.

P

5

Aplikovaná matematika

 

r.

A8

Informatika

reakre.

Mgr.

P

5

Informatika a výpočetní technika - informační systémy

 

 

A8

Aplikovaná matematika

rozšíř.

Mgr.

P

5

Učitelství matematiky pro SŠ

 

 

A6 Kontrola za 2 roky.

Informatika

rozšíř.

Mgr.

P

5

Učitelství informatiky pro SŠ

 

 

A6 Kontrola za 2 roky.

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství geografie pro SŠ

 

 

A6 Kontrola za 2 roky.

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

4

Učitelství geografie pro 2. st. ZŠ

 

 

A5 Kontrola za 2 roky.

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství informatiky pro SŠ

 

 

A6 Kontrola za 2 roky.

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství matematiky pro SŠ

 

 

A6 Kontrola za 2 roky.

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

4

Učitelství výpočetní techniky pro 2. st. ZŠ

 

 

A5 Kontrola za 2 roky.

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství fyziky pro SŠ

 

 

A6 Kontrola za 2 roky.

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

4

Učitelství fyziky pro 2. st. ZŠ

 

 

A5 Upravit studijní plány, zkvalitnit úroveň diplomových prací, kontrola za 2 roky.

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství chemie pro SŠ

 

 

A6 Kontrola za 2 roky.

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

4

Učitelství chemie pro 2. st. ZŠ

 

 

A5 Kontrola za 2 roky.

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství biologie pro SŠ

 

 

A6 Kontrola za 2 roky.

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

4

Učitelství biologie pro 2. st. ZŠ

 

 

A5 Kontrola za 2 roky.

Ekologie a ochrana prostředí

reakre.

Mgr.

P

5

Ochrana a tvorba krajiny

 

 

Bude projednáno na zasedání 06-02, musí posoudit prac. skupina pro geografii.

Geografie

akred.

NMgr.

P

2

Fyzická geografie a geoekologie

 

r.

A3 Je nutné zvýšit počet habilitovaných učitelů.

Geografie

akred.

NMgr.

P

2

Kartografie a geoinformatika

 

 

AK nesouhlasí s akreditací. Zdůvodnění: nedostatečné personální zajištění kmenovými pracovníky.

Geografie

akred.

NMgr.

P

2

Politická a kulturní geografie

 

r.

A4

Geografie

akred.

NMgr.

P

2

Sociální geografie a regionální rozvoj

 

r.

A4

Aplikovaná matematika

akred.

NMgr.

P

2

Aplikace matematiky v ekonomii

 

r.

A4

Aplikovaná matematika

akred.

NMgr.

P

2

Aplikovaná matematika

 

r.

A4

Informatika

akred.

NMgr.

P

2

Informační systémy

 

 

A4

Informatika

akred.

NMgr.

P

2

Matematická informatika

 

 

A4

Informatika

akred.

NMgr.

P

3

Informační systémy

 

 

A4

Informatika

akred.

NMgr.

P

3

Matematická informatika

 

 

A4

Aplikovaná fyzika

akred.

NMgr.

P

2

Biofyzika

 

 

A4 Kontrola za 2 roky. Výrazněji profilovat výuku fyziky.

Chemie

akred.

NMgr.

P

2

Fyzikální chemie povrchu pevných látek

 

 

AK nesouhlasí s akreditací. Zdůvodnění: studijní program je příliš úzce zaměřen a není proto jasné uplatnění absolventů, chybí  všeobecně-teoretický základ pro specializující předměty.

Ekologie a ochrana prostředí

akred.

NMgr.

P

2

Ochrana a tvorba krajiny

 

 

Bude projednáno na zasedání 06-02, musí posoudit prac. skupina pro geografii.

OU Ostrava

 

 

 

 

 

 

 

 

f. zdravotně sociální

 

 

 

 

 

 

 

 

Specializace ve zdravotnictví

reakre.

Bc.

P

3

Zdravotnické vyšetřovací metody

 

 

A4

Specializace ve zdravotnictví

reakre.

Mgr.

P

5

Sociální práce se zdravotnickým profilem

 

 

A6

 

SU Opava

 

 

 

 

 

 

 

 

f. filozoficko-přírodovědecká

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatika

reakre.

Bc.

P, K

3

Informatika a výpočetní technika

 

 

A6

Informatika

reakre.

Mgr.

P

5

Informatika a výpočetní technika

 

 

A6

f. obchodně-podnikatelská

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomika a management

rozšíř.

Bc.

K

3

Marketing a management

 

 

A5 AK navrhuje omezení akreditace od r. 2003/4. Zdůvodnění: organizace studia neodpovídá požadavkům vyhlášky č. 42/1999 Sb. pro distanční formu studia.

Ekonomika a management

rozšíř.

Mgr.

K

5

Marketing a management

 

 

A8 dtto

Ekonomika a management

rozšíř.

Mgr.

K

5

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

 

 

A8 dtto

Hospodářská politika a správa

rozšíř.

Bc.

K

3

Peněžní a poštovní služby

 

 

A5 dtto

Hospodářská politika a správa

rozšíř.

Bc.

K

3

Veřejná ekonomika a správa

 

 

A5 dtto

Hospodářská politika a správa

rozšíř.

Bc.

K

3

Finanční a celní správa

 

 

A5 dtto

Hospodářská politika a správa

rozšíř.

Mgr.

K

5

Finance

 

 

A8 dtto

Systémové inženýrství a informatika

rozšíř.

Bc.

K

3

Manažerská informatika

 

 

A5 dtto

Systémové inženýrství a informatika

rozšíř.

Mgr.

K

5

Manažerská informatika

 

 

A8 dtto

Systémové inženýrství a informatika

rozšíř.

Mgr.

K

5

Informatika v ekonomice

 

 

A8 dtto

 

TU Liberec

 

 

 

 

 

 

 

 

f. pedagogická

 

 

 

 

 

 

 

 

Předškolní a mimoškolní pedagogika

reakre.

Bc.

K

3

Speciální pedagogika pro učitele MŠ a výchovné pracovníky

 

 

A5 AK navrhuje omezení akreditace od r. 2003/4. Zdůvodnění: podklady neodpovídají požadavkům na kombinovanou formu studia dle vyhlášky č. 42/1999 Sb.

Sociální péče

reakre.

Bc.

K

3

Sociální pedagog

 

 

dtto

Sociální péče

reakre.

Bc.

K

3

Sociální pracovník

 

 

dtto

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

4

Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ

 

 

A6 AK navrhuje omezení akreditace od r. 2003/4. Zdůvodnění: Personální zajištění je nedostatečné.

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

4

Učitelství  českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ

 

 

A6 AK navrhuje omezení platnosti akreditace od r. 2003/4: nadále neuspokojivé personální zajištění oboru (zejména v jazykové části), nepřesvědčivá publikační činnost. Netransparentní stavba předložené nabídky předmětů, nedostatečný prostor pro rozvoj jazykových kompetencí studentů  v mateřském jazyce.

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

4

Učitelství francouzského jazyka pro 2. stupeň ZŠ

 

 

A6 AK navrhuje omezení platnosti akreditace od r. 2003/4: nadále neuspokojivé personální zajištění oboru (i základních oborových předmětů, zvl. v literární části), nepoměr mezi jazykovou a literární a teoretickou a praktickou částí studia. Neuspokojivá publikační činnost.

 

U Hradec Králové

 

 

 

 

 

 

 

 

f. pedagogická

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociální politika a sociální práce

reakre.

Bc.

K

3

Sociální práce

 

 

A5 AK navrhuje omezení akreditace od r. 2003/4. Zdůvodnění: podklady neodpovídají požadavkům na kombinovanou formu studia dle vyhlášky č. 42/1999 Sb.

Specializace v pedagogice

reakre.

Bc.

K

3

Sociální pedagogika

 

 

A4 Kontrola za 2 roky.

Speciální pedagogika

reakre.

Bc.

K

3

Speciální pedagogika

 

 

A4

Specializace v pedagogice

akred.

Bc.

K

3

Náboženská výchova

 

 

A4. Kontrola za 2 roky.

Politologie

reakre.

Bc.

P, K

3

Politické vědy

 

 

A4

Sociální politika a sociální práce

reakre.

Bc.

K

3

Sociální a charitativní práce

 

 

AK doporučuje změnu názvu oboru na: „Sociální práce“. Bude projednáno na zasedání 06-02.

Specializace v pedagogice

reakre.

Bc.

K

3

Sociální komunikace při ochraně majetku, obcí a občanů

 

 

A5 AK navrhuje omezení akreditace od r. 2003/4. Zdůvodnění: podklady neodpovídají požadavkům na kombinovanou formu studia dle vyhlášky č. 42/1999 Sb.

 Filologie

reakre.

Bc.

P

3

Cizí jazyky pro cestovní ruch

 

 

A5 AK navrhuje omezení akreditace od r. 2003/4. Zdůvodnění: nedostatečné personální zajištění (kvalifikační struktura + oborová publikační činnost v oborech A., Fr, N), nesoulad mezi profilem, uplatněním absolventů + obsahem studia. Problémy obsahové náplně předmětů a podoby sylabů.

Historické vědy

rozšíř.

Bc.

K

3

Archivnictví

 

 

A4

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

K

5

Učitelství pro střední školy - biologie

 

 

A6 AK navrhuje omezení akreditace od r. 2003/4. Zdůvodnění: podklady neodpovídají požadavkům na kombinovanou formu studia dle vyhlášky č. 42/1999 Sb.

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

K

5

Učitelství pro střední školy - český jazyk

 

 

A6 dtto

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

K

5

Učitelství pro střední školy - dějepis

 

 

A6 dtto

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

K

5

Učitelství pro střední školy - fyzika

 

 

A6 dtto

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

K

5

Učitelství pro střední školy - chemie

 

 

A6 dtto

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

K

5

Učitelství pro střední školy - informatika

 

 

A6 dtto

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

K

5

Učitelství pro střední školy - matematika

 

 

A6 dtto

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

K

5

Učitelství pro střední školy - občanská nauka

 

 

A6 dtto

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

K

5

Učitelství pro střední školy - ruský jazyk

 

 

A6 dtto

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

K

5

Učitelství pro střední školy - tělesná výchova

 

 

A6 dtto

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

K

5

Učitelství pro 2. st. ZŠ - matematika

 

 

A6 dtto

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

K

5

Učitelství pro 2. st. ZŠ - fyzika

 

 

A6 dtto

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

K

5

Uč. pro 1. st. ZŠ - dramatická výchova a alternativní vzdělávání

 

 

A6 dtto

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

K

5

Učitelství pro 1. st. ZŠ - hudební výchova

 

 

A6 dtto

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

K

5

Učitelství pro 2. st. ZŠ - základy techniky

 

 

A6 dtto

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

K

5

Učitelství pro 2. st. ZŠ - tělesná výchova

 

 

A6 dtto

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

K

5

Učitelství pro 2. st. ZŠ - německý jazyk

 

 

A6 dtto

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství pro 2. st. ZŠ - anglický jazyk

 

 

A6 V r. 2004 kontrola publikační činnosti a kvalifikačního růstu.

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství pro 2. st. ZŠ - německý jazyk

 

 

A6 V r. 2004 kontrola publikační činnosti a kvalifikačního růstu.

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

K

5

Učitelství pro 2. st. ZŠ - chemie

 

 

A6 AK navrhuje omezení akreditace od r. 2003/4. Zdůvodnění: podklady neodpovídají požadavkům na kombinovanou formu studia dle vyhlášky č. 42/1999 Sb.

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

K

5

Učitelství pro 2. st. ZŠ - dějepis

 

 

A6 dtto

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

K

5

Učitelství pro 2. st. ZŠ - občanská nauka

 

 

A6 dtto

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

K

5

Učitelství pro 1. st. ZŠ - vlastivědná a přírodovědná výchova

 

 

A6 dtto

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

K

5

Učitelství pro 2. st. ZŠ – biologie

 

 

A6 dtto

 

UJEP Ústí nad Labem

 

 

 

 

 

 

 

 

f. pedagogická

 

 

 

 

 

 

 

 

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

P

5

Tělesná výchova

 

 

A6 Kontrola za 2 roky.

UJEP Ústí nad Labem

 

 

 

 

 

 

 

 

f. sociálně ekonomická

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomika a management

reakre.

Bc.

P, K

3

Podniková ekonomika a management

 

 

A4

Ekonomika a management

reakre.

NMgr.

P

2

Podniková ekonomika a management

 

 

A4

UJEP Ústí nad Labem

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústav techniky a řízení výroby

 

 

 

 

 

 

 

 

Strojírenská technologie

akred.

Bc.

K

3

Řízení výroby

 

 

A na dobu platnosti v prezenční formě.

 

UK Praha

 

 

 

 

 

 

 

 

1. lékařská f.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specializace ve zdravotnictví

reakre.

Bc.

P

3

Fyzioterapie se zaměřením na balneoterapii