Zasedání Akreditační komise 06-02, 5. až 6. listopadu 2002, Velké Meziříčí

 

Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Petr Kratochvíl, Jiří Mareš, Oldřich Pytela, Jan Štěpán, Antonín Stratil, Boris Vyskot, Jan Uhlíř, Miroslav Tvrdý,

Petr Hájek, Vlastimil Juppa, Alena Winterová, Petr Richter, Alena Macurová, Jiří Sobota, Tilman Berger, Petr Fiala.

Václav Vinš-tajemník AK, Jiří Smrčka, Jan Lachman-sekretariát AK.

 

Hosté: Josef Průša, Josef Beneš – MŠMT; František Ježek, Jan Bednář – RVŠ.

Omluveni: František Šmahel, Marie-Elizabeth Ducreux, Pravoslav Stránský.

 

Při projednávání žádosti o státní souhlas Institutu evropských a regionálních studií České Budějovice (o.p.s.) byli přítomni: Emanuel Pecka, Antonín Plaček, Rudolf Hrubý, Lubomír Pána.

 

Program:

1) Akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů a oborů, akreditace habilitačního a jmenovacího řízení;

2) Institut evropských a regionálních studií České Budějovice (o.p.s.);

3) Dokončení projednávání žádostí

a)Vysoké školy ekonomiky a informatiky České Budějovice (s.r.o.)

b) Západomoravská vysoká škola Třebíč (o.p.s.);

4) Změny ve složení pracovních skupin + účelová pracovní skupina pro hodnocení neuniverzitních vysokých škol;

5) Vysoká škola Karlovy Vary-informace o situaci;

6) Plnění závěrů z hodnocení Právnické fakulty UP Olomouc;

8) Výroční zasedání CEE (Network of Central and Eastern European Quality Assurance Agencies in Higher Education) ve Vídni;

9) Různé, závěr.                      

 

ad1) Akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů a oborů

Název programu

Žádost

Typ

Forma

St.d.

Název oboru

Jaz.

Rig.

Stanovisko

 

VEŘEJNÉ VŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

ČVUT Praha

 

 

 

 

 

 

 

 

f. dopravní

 

 

 

 

 

 

 

 

Inženýrská informatika

reakre.

Dr.

P, K

3

Inženýrská informatika v dopravě a spojích

 

 

A8

Technologie a management v dopravě a spojích

reakre.

Dr.

P, K

3

Dopravní systémy a technika

 

 

A8

Technologie a management v dopravě a spojích

reakre.

Dr.

P, K

3

Technologie a management v dopravě a telekomunikace

 

 

A8

 

ČZU Praha

 

 

 

 

 

 

 

 

f. lesnická

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesní inženýrství

reakre.

Dr.

P, K

3

Ochrana lesů a myslivost

 

 

A4 Zlepšit věkovou strukturu vyučujících a publikační činnost.

 

JU České Budějovice

 

 

 

 

 

 

 

 

f. biologická

 

 

 

 

 

 

 

 

Genetika

reakre.

Bc.

P

3

Rostlinné biotechnologie

 

 

A2

f. pedagogická

 

 

 

 

 

 

 

 

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství latiny

 

 

A6

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství pro 1. stup. ZŠ –AJ pro 1. st. ZŠ

 

 

A6

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství pro 1. stup. ZŠ - NJ pro 1. st. ZŠ

 

 

A6

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

P

5

Učitelství chemie pro SŠ

 

 

A3 Dořešit personální zabezpečení.

f. zdravotně-sociální

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehabilitace

rozšíř.

Bc.

P

3

Prevence a rehabilitace sociální patologie

 

 

A4

 

MU Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

f. filozofická

 

 

 

 

 

 

 

 

Filologie

rozšíř.

Dr.

P, K

3

Novořecký jazyk a literatura

 

 

A8

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

akred.

Bc.

P, K

3

Teorie interaktivních médií - dvouoborové

 

 

A4 Rozšířit počet vyučujících – kontrola po 2 letech. AK nesouhlasí s akreditací v kombinované formě studia. Zdůvodnění: Podklady neodpovídají vyhlášce č. 42/1999 Sb.

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

akred.

Bc.

P, K

3

Teorie interaktivních médií - jednooborové

 

 

AK nesouhlasí s akreditací. Zdůvodnění: Malý počet vyučujících neodpovídající množství předmětů.

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

akred.

Mgr.

P, K

5

Teorie interaktivních médií - dvouoborové

 

 

AK nesouhlasí s akreditací.  Zdůvodnění: Není zdůvodněna existence pětiletého magisterského SP v souladu § 46 odst. 2 zák. č. 147/2001 Sb.

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

akred.

Mgr.

P, K

5

Teorie interaktivních médií - jednooborové

 

 

AK nesouhlasí s akreditací.  Zdůvodnění: dtto

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

akred.

NMgr.

P, K

2

Teorie interaktivních médií - dvouoborové

 

 

A4P Rozšířit počet vyučujících – kontrola po 2 letech. AK nesouhlasí s akreditací v kombinované formě studia. Zdůvodnění: Podklady neodpovídají vyhlášce č. 42/1999 Sb.

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

akred.

NMgr.

P, K

2

Teorie interaktivních médií - jednooborové

 

 

AK nesouhlasí s akreditací. Zdůvodnění: Malý počet vyučujících neodpovídající množství předmětů.

f. lékařská

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecné lékařství

rozšíř.

Dr.

P, K

3

Lékařská etika

 

 

A4

f. přírodovědecká

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologie

rozšíř.

Bc.

K

3

Biologie

 

 

AK nesouhlasí s akreditací rozšíření. Zdůvodnění: Podklady pro kombinovanou formu studia neodpovídají vyhlášce č. 42/1999 Sb.

Biologie

rozšíř.

Bc.

K

3

Biologie se zaměřením na vzdělávání

 

 

dtto

Biologie

rozšíř.

Bc.

K

3

Buněčná a molekulární diagnostika

 

 

dtto

Biologie

rozšíř.

Bc.

K

3

Matematická biologie

 

 

dtto

Biologie

rozšíř.

Bc.

K

3

Molekulární biologie a genetika

 

 

dtto

Biologie

rozšíř.

Bc.

K

3

Obecná biologie

 

 

dtto

Biologie

rozšíř.

Bc.

K

3

Systematická biologie a ekologie

 

 

dtto

Biologie

rozšíř.

NMgr.

K

2

Matematická biologie

 

 

dtto

Biologie

rozšíř.

NMgr.

K

2

Molekulární biologie a genetika

 

 

dtto

Biologie

rozšíř.

NMgr.

K

2

Obecná biologie

 

 

dtto

Biologie

rozšíř.

NMgr.

K

2

Systematická biologie a ekologie

 

 

dtto

Biologie

rozšíř.

NMgr.

K

2

Učitelství biologie pro střední školy

 

 

dtto

 

OU Ostrava

 

 

 

 

 

 

 

 

f. filozofická

 

 

 

 

 

 

 

 

Filologie

reakre.

Bc.

K

3

Angličtina ve sféře podnikání

 

 

A3 AK doporučuje omezení akreditace. Zdůvodnění: Ani přes opakované výzvy nebyly podkladové materiály doplněny na uspokojivé úrovni.

Filologie

reakre.

Bc.

K

3

Němčina ve sféře podnikání

 

 

A3 dtto

Filologie

reakre.

Bc.

P, K

3

Ruština ve sféře podnikání

 

 

A4 U kombinované formy studia AK navíc doporučuje omezení akreditace. Zdůvodnění: Podklady pro kombinovanou formu neodpovídají vyhlášce č. 42/1999 Sb.

f. přírodovědecká

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekologie a ochrana prostředí

akred.

Bc.

P

3

Ochrana a tvorba krajiny

 

 

A4

Ekologie a ochrana prostředí

akred.

NMgr.

P

2

Ochrana a tvorba krajiny

 

 

A4

Ekologie a ochrana prostředí

reakre.

Mgr.

P

5

Ochrana a tvorba krajiny

 

 

A6

 

SU Opava

 

 

 

 

 

 

 

 

f. filozoficko-přírodovědecká

 

 

 

 

 

 

 

 

Filologie

rozšíř.

Bc.

P

3

Angličtina

 

 

AK nesouhlasí s akreditací rozšíření. Zdůvodnění: Nedostatečná kvalifikační struktura, nevyhovující publikační činnost; nabízené nefilologické předměty (neústrojně integrované do předmětů filologických) bez zajištění odborníky.

Filologie

rozšíř.

Bc.

P

3

Italština

 

 

AK nesouhlasí s akreditací rozšíření. Zdůvodnění: Nevyhovující personální zajištění oboru.

Filologie

rozšíř.

Bc.

P

3

Němčina

 

 

AK nesouhlasí s akreditací rozšíření. Zdůvodnění: Nedostatečná kvalifikační struktura, nevyhovující publikační činnost; nabízené nefilologické předměty (neústrojně integrované do předmětů filologických) bez zajištění odborníky.

Filologie

reakre.

Bc.

P

3

Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – AJ

 

 

A2 AK doporučuje omezení akreditace. Zdůvodnění: nevhodné označení oboru, nedostatečná kvalifikační struktura učitelů zajišťujících výuku.

Fyzika

rozšíř.

Dr.

P,K

3

Teoretická fyzika a astrofyzika

A

 

A na dobu platnosti SP.

Matematický ústav

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika

rozšíř.

Bc.

P

3

Obecná matematika

 

 

A4

Matematika

rozšíř.

NMgr.

P

2

Geometrie

 

ano

A4

Matematika

rozšíř.

NMgr.

P

2

Matematická analýza

 

ano

A4

Matematika

rozšíř.

NMgr.

P

2

Matematická fyzika

 

ano

A4

Matematika

rozšíř.

NMgr.

P

2

Učitelství matematiky pro SŠ

 

ano

A4 Kontrola po 2 letech.

 

TU Liberec

 

 

 

 

 

 

 

 

f. hospodářská

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomika a management

reakre.

Bc.

K

3

Podniková ekonomika

A

 

A2 V souladu s §85 zák. č. 111/1998 Sb. AK žádá VŠ, aby zjednala nápravu vzhledem k nedostatkům při uskutečňování SP.

Ekonomika a management

reakre.

Mgr.

K

5

Podniková ekonomika

A

 

A2 dtto

Systémové inženýrství a informatika

reakre.

Bc.

P, K

3

Informační a komunikační management

 

 

A do 15.8.2008.

 

U Hradec Králové

 

 

 

 

 

 

 

 

f. pedagogická

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociální politika a sociální práce

reakre.

Bc.

K

3

Sociální a charitativní práce

 

 

A4 AK doporučuje omezení akreditace. Zdůvodnění: Koncepční neujasněnost oboru, je třeba vyjasnit těžiště oboru nebo obor rozdělit.

Vychovatelství

reakre.

Mgr.

K

4

Sociální pedagogika

 

 

A5 Kontrola po 2 letech.

 

U Pardubice

 

 

 

 

 

 

 

 

f. dopravní J. Pernera

 

 

 

 

 

 

 

 

Technika a technologie v dopravě a spojích

reakre.

Dr.

P, K

3

Dopravní prostředky a infrastruktura

 

 

A4 Zlepšení publikační činnosti v zahraničních časopisech.

Technika a technologie v dopravě a spojích

reakre.

Dr.

P, K

3

Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

 

 

A4 dtto

f. humanitních studií

 

 

 

 

 

 

 

 

Filologie

akred.

Bc.

P

3

Španělský jazyk pro hospodářskou praxi

 

 

AK nesouhlasí s akreditací. Zdůvodnění: Nevyhovující personální zajištění oboru.

Sociologie

rozšíř.

Bc.

P, K

3

Sociologie

 

 

A4 Kontrola po 2 letech.

f. ekonomicko-správní

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospodářská politika a správa

rozšíř.

Bc.

K

3

Ekonomika a celní správa

 

 

A4

Hospodářská politika a správa

rozšíř.

Bc.

K

3

Ekonomika pro kriminalisty

 

 

A4

Hospodářská politika a správa

rozšíř.

Bc.

K

3

Veřejná ekonomika a správa

 

 

A4

Hospodářská politika a správa

rozšíř.

NMgr.

K

2

Ekonomika veřejného sektoru

 

 

A4

Systémové inženýrství a informatika

rozšíř.

Bc.

K

3

Informatika ve veřejné správě

 

 

A4

Systémové inženýrství a informatika

rozšíř.

Bc.

P, K

3

Regionální a informační management

 

 

A4

Systémové inženýrství a informatika

rozšíř.

NMgr.

P

2

Regionální a informační management

 

 

A4

 

UK Praha

 

 

 

 

 

 

 

 

1. lékařská f.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ošetřovatelství

reakre.

Bc.

P

3

Ošetřovatelství

 

 

A4

2. lékařská f.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specializace ve zdravotnictví

reakre.

Bc.

P

3

Optika a optometrie

 

 

A4

filozofická f.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomické teorie

reakre.

Bc.

K

3

Ekonomie

 

 

A1 AK doporučuje omezení akreditace. Zdůvodnění: FF UK nepředložila žádné podklady k žádosti o prodloužení akreditace.

Filologie

reakre.

Bc.

P

3

Afrikanistika

 

 

A1 dtto

Filologie

reakre.

Bc.

P

3

Germanistika (němčina)

 

 

A1 dtto

Politologie

reakre.

Bc.

P

3

Politologie

 

 

A1 dtto

Ekonomické teorie

reakre.

Mgr.

K

5

Ekonomie

 

 

A1 dtto

Filologie

reakre.

Mgr.

K

5

Čeština pro cizince

 

 

A1 dtto

Filologie

reakre.

Mgr.

K

5

Finština

 

 

A1 dtto

Filologie

reakre.

Mgr.

K

5

Francouzština

 

 

A1 dtto

Filologie

reakre.

Mgr.

P

5

Indologie (indická studia se specializací hindština jednooborová)

 

 

A1 dtto

Filologie

reakre.

Mgr.

K

5

Italština

 

 

A1 dtto

Filologie

reakre.

Mgr.

P

5

Klínopis

 

 

A1 dtto

Filologie

reakre.

Mgr.

P

5

Komparatistika jednooborová

 

 

A1 dtto

Filologie

reakre.

Mgr.

P

5

Koreanistika jednooborová

 

 

A1 dtto

Filologie

reakre.

Mgr.

P

5

Maďarština jednooborová

 

 

A1 dtto

Filologie

reakre.

Mgr.

K

5

Portugalština

 

 

A1 dtto

Filologie

reakre.

Mgr.

K

5

Romistika

 

 

A1 dtto

Filologie

reakre.

Mgr.

P, K

5

Romistika jednooborová

 

 

A1 dtto

Filologie

reakre.

Mgr.

P

5

Sinologie jednooborová

 

 

A1 dtto

Filologie

reakre.

Mgr.

K

5

Slavistická studia se specializací

 

 

A1 dtto

Filologie

reakre.

Mgr.

P

5

Slavistická studia se specializací - jednooborová

 

 

A1 dtto

Filologie

reakre.

Mgr.

K

5

Španělština

 

 

A1 dtto

Filologie

reakre.

Mgr.

P

5

Východoevropská studia se specializací jednooborová

 

 

A1 dtto

Filozofie

reakre.

Mgr.

P

5

Filozofie jednooborová

 

 

A1 dtto

Historické vědy

reakre.

Mgr.

P, K

5

Historie jednooborová

 

 

A1 dtto

Humanitní studia

reakre.

Mgr.

K

5

Kombinace akreditovaných studijních oborů

 

 

A na dobu platnosti jednotlivých oborů.

Informační studia a knihovnictví

reakre.

Mgr.

P, K

5

Informační studia a knihovnictví

 

 

A1 AK doporučuje omezení akreditace. Zdůvodnění: FF UK nepředložila žádné podklady k žádosti o prodloužení akreditace.

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

reakre.

Mgr.

K

5

Dějiny umění

 

 

A1dtto

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

reakre.

Mgr.

K

5

Estetika

 

 

A1dtto

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

reakre.

Mgr.

K

5

Hudební věda

 

 

A1dtto

Sociologie

reakre.

Mgr.

K

5

Sociologie

 

 

A na dobu platnosti v prezenční formě.

Filologie

reakre.

Dr.

P, K

3

Novořecký jazyk a literatura

 

 

A1 AK doporučuje omezení akreditace. Zdůvodnění: FF UK nepředložila žádné podklady k žádosti o prodloužení akreditace.

Filologie

reakre.

Dr.

K

3

Komparatistika

 

 

A1dtto

Informační studia a knihovnictví

reakre.

NMgr.

K

2

Informační studia a knihovnictví

 

 

A na dobu platnosti v prezenční formě.

Filologie

reakre.

Mgr.

P

5

Afrikanistika

 

 

AK doporučila prodloužení a omezení akreditace na zasedání 04-02. Pokud chce UK požádat o zrušení omezení akreditace, je nutné žádost doložit změnami, které nastaly od posledního doporučení AK.

Filologie

reakre.

Mgr.

P

5

Perština

 

 

Viz poznámka k Mgr. Afrikanistice.

Filologie

reakre.

Mgr.

P

5

Turkologie

 

 

Viz poznámka k Mgr. Afrikanistice.

Filologie

reakre.

Mgr.

P

5

Japanologie

 

 

Viz poznámka k Mgr. Afrikanistice.

f. pedagogická

 

 

 

 

 

 

 

 

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

P

 

Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - RJ

A

 

A rozšíření na výuku v AJ na dobu platnosti akreditace SP.

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

P

 

Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - AJ

A

 

dtto

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

P

 

Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – hudební výchova

A

 

dtto

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

P

 

Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - sbormistrovství

A

 

dtto

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

P

 

Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – hra na hudební nástroj

A

 

dtto

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

P

 

Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - rodinná výchova

 

 

A6 AK doporučuje omezení akreditace. Zdůvodnění: rodinná výchova se přestává vyučovat na ZŠ i SŠ.

Pedagogika

 

 

 

 

 

 

ano

AK souhlasí s konáním rigorózního řízení a s udělováním titulu PhDr. v akreditovaných oborech SP.

Psychologie

 

 

 

 

 

 

ano

dtto

Speciální pedagogika

 

 

 

 

 

 

ano

dtto

Učitelství pro ZŠ

 

 

 

 

 

 

ano

dtto

Učitelství pro SŠ

 

 

 

 

 

 

ano

dtto

f. přírodovědecká

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemie

reakre.

Bc

P

3

Klinická a toxikologická analýza

 

 

A4

Klinická a toxikologická analýza

akred.

Bc

P

3

 

 

 

A4

Klinická a toxikologická analýza

akred.

NMgr.

P

2

 

 

 

A4

Klinická a toxikologická analýza

akred.

NMgr.

P

3

 

 

 

A4

 

UP Olomouc

 

 

 

 

 

 

 

 

f. pedagogická

 

 

 

 

 

 

 

 

Specializace v pedagogice

reakre.

Bc.

K

4

Učitelství cizích jazyků pro ZŠ

 

 

A1 Na dostudování.

Vychovatelství

reakre.

Mgr.

K

4

Vychovatelství

 

 

A1 Na dostudování.

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

K

4

Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ

 

 

A1 Na dostudování.

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

K

5

Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy

 

 

A6 AK doporučuje omezení akreditace. Zdůvodnění: v předložené podobě obor neodpovídá zásadním změnám v koncepci středního zdravotnického školství.

Učitelství pro střední školy

reakre.

Mgr.

K

5

Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro SOŠ

 

 

A6 dtto

Učitelství pro střední školy

reakre.

NMgr.

K

3

Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy

 

 

A6 dtto

Učitelství pro základní školy

reakre.

NMgr.

K

2

Učitelství anglického jazyka pro ZŠ

 

 

A4 AK doporučuje omezení akreditace. Zdůvodnění: Podklady pro kombinovanou formu neodpovídají vyhlášce č. 42/1999 Sb.

f. přírodovědecká

 

 

 

 

 

 

 

 

Specializace ve zdravotnictví

reakre.

Bc.

K

3

Optometrie

 

 

A4 AK doporučuje omezení akreditace. Zdůvodnění: Podklady pro kombinovanou formu neodpovídají vyhlášce č. 42/1999 Sb. Chybí vyjádření MZd.

 

UTB Zlín

 

 

 

 

 

 

 

 

f. managementu a ekonomiky

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomika a management

rozšíř.

NMgr.

K

2

Management a marketing

 

 

A na dobu platnosti pro prezenční formu.

Ekonomika a management

rozšíř.

NMgr.

K

2

Podniková ekonomika

 

 

dtto

Ekonomika a management

rozšíř.

NMgr.

K

2

Průmyslové inženýrství

 

 

dtto

Ekonomika a management

rozšíř.

NMgr.

P, K

2

Finanční řízení organizací

 

 

AK nesouhlasí s akreditací. Zdůvodnění: Obor je příliš úzce vymezen, předmětovou skladbou však značně přesahuje rámec SP Ekonomika a management.

 

VŠE Praha

 

 

 

 

 

 

 

 

f. financí a účetnictví

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospodářská politika a správa

reakre.

NMgr.

P

2

Finance

 

 

A4

Hospodářská politika a správa

reakre.

NMgr.

P

2

Účetnictví a finanční řízení podniku

 

 

A4

f. informatiky a statistiky

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikovaná informatika

reakre.

Mgr.

P

5

Informatika

 

 

A6

Aplikovaná informatika

reakre.

NMgr.

P

2

Informační a znalostní inženýrství

 

 

A4

Aplikovaná informatika

reakre.

NMgr.

P

2

Informační management

 

 

A4

Aplikovaná informatika

reakre.

NMgr.

P

2

Informační systémy a technologie

 

 

A4

Kvantitativní metody v ekonomice

reakre.

Mgr.

P

5

Matematické metody v ekonomii

 

 

A6

Kvantitativní metody v ekonomice

reakre.

Mgr.

P

5

Statistické a pojistné inženýrství

 

 

A6

Kvantitativní metody v ekonomice

reakre.

NMgr.

P

2

Ekonometrie a operační výzkum

 

 

A4

Kvantitativní metody v ekonomice

reakre.

NMgr.

P

2

Statisticko-pojistné inženýrství

 

 

A4

f. mezinárodních vztahů

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezinárodní ekonomické vztahy

reakre.

Mgr.

P

5

Mezinárodní a evropská studia - diplomacie

 

 

A6

Mezinárodní ekonomické vztahy

reakre.

Mgr.

P

5

Podnikání a právo

 

 

A6

Mezinárodní ekonomické vztahy

reakre.

NMgr.

P

2

Cestovní ruch

 

 

A4

Mezinárodní ekonomické vztahy

reakre.

NMgr.

P

2

Evropská integrace

 

 

A4

Mezinárodní ekonomické vztahy

reakre.

NMgr.

P

2

Komerční právo

 

 

A4

Mezinárodní ekonomické vztahy

reakre.

NMgr.

P

2

Mezinárodní obchod

 

 

A4

Mezinárodní ekonomické vztahy

reakre.

NMgr.

P

2

Mezinárodní politika a diplomacie

 

 

A4

f. národohospodářská

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospodářská politika a správa

reakre.

Mgr.

P

5

Národní hospodářství

 

 

A6

Hospodářská politika a správa

reakre.

Mgr.

P

5

Regionalistika a veřejná správa

 

 

A6

Hospodářská politika a správa

reakre.

NMgr.

P

2

Národní hospodářství

 

 

A4

Hospodářská politika a správa

reakre.

NMgr.

P

2

Regionalistika a veřejná správa

 

 

A4

Hospodářská politika a správa

reakre.

Dr.

P

3

Hospodářská politika

 

 

A na dobu platnosti v kombinované formě.

Hospodářská politika a správa

reakre.

Dr.

P

3

Regionalistika – veřejná správa

 

 

dtto

f. podnikohospodářská

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomika a management

akred.

NMgr.

P

2

Podniková ekonomika management

 

 

A4

 

VUT Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

f. strojního inženýrství

 

 

 

 

 

 

 

 

Strojírenství

rozšíř.

Bc.

P,K

3

Mechatronika

 

 

A4

 

VVŠPV Vyškov

 

 

 

 

 

 

 

 

f. ekonomiky obrany státu a logistiky

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomika a management

rozšíř.

Bc.

K

3

Vojenský management

 

 

A4

Ekonomika a management

rozšíř.

Bc.

P

3

Vojenský management

 

 

A4

Ekonomika a management

rozšíř.

Dr.

P, K

3

Vojenský management

 

 

A4

Ekonomika a management

rozšíř.

NMgr.

K

2

Vojenský management

 

 

A4

Ekonomika a management

rozšíř.

NMgr.

P

2

Vojenský management

 

 

A4

 

ZU Plzeň

 

 

 

 

 

 

 

 

f. pedagogická

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociální politika  a sociální práce

akred.

NMgr.

P

2

Sociální práce

 

 

A3

Učitelství pro střední školy

zruš. omez.

Mgr.

P

5

Učitelství chemie pro SŠ

 

 

AK neshledala důvody ke změně svého původního doporučení omezit akreditaci, dosud chybí odpovídající personální zabezpečení.

Učitelství pro základní školy

reakre.

Mgr.

K

4

Učitelství pro 1. st. ZŠ

 

 

A5 AK doporučuje omezení akreditace. Zdůvodnění: Podklady pro kombinovanou formu neodpovídají vyhlášce č. 42/1999 Sb.

 

SOUKROMÉ VŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠ podnikání, a.s., Ostrava

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomika a management

rozšíř.

Bc.

P

3

Podnikání a management v životním prostředí

 

 

A4

 

                       

žádosti o akreditaci habilitačních oborů a oborů ke jmenování profesorem

VUT Brno (f. chemická)          obor: Fyzikální chemie

Závěr: AK souhlasí s akreditací oboru habilitačního řízení pro Chemickou fakultu Vysokého učení technického v Brně na dobu 4 let. AK nesouhlasí s akreditací oboru řízení ke jmenování profesorem.

Zdůvodnění: Pro udělení akreditace profesorského řízení v oboru fyzikální chemie není dosud plně vytvořeno renomované pracoviště s vědeckými osobnostmi v daném  oboru.

 

ad2) Žádost o státní souhlas Institutu evropských a regionálních studií České Budějovice (o.p.s.)                

1 SP: Mezinárodní teritoriální studia                                   prezenční, kombinovaná       

1 obor: Evropská regionální studia                                      Bc.

Závěr: Projednávání žádosti se přerušuje do doby doplnění žádosti.

Zdůvodnění: 1) AK žádá, aby předkladatel dodal svou žádost v ucelené a definitivní podobě, protože dosud předložený soubor materiálů doplněný a pozměňovaný různými dodatky, neposkytuje přehled o aktuálním personálním obsazení školy, struktuře studia ani profilu absolventa.

2) Sylaby právnických předmětů jsou zastaralé, stejně jako použitá literatura.

3) Je třeba vyjasnit vztahy v oblasti personálního, prostorového, finančního, informačního a materiálního zajištění se stávající střední školou.

 

ad3) dokončení projednávání žádostí o státní souhlas

a)Vysoká škola ekonomiky a informatiky Č. Budějovice (s.r.o.)                                                                      

1 SP: Hospodářská politika a správa                                   prezenční, kombinovaná       

2 obory:                                  Bc.

             Regionální politika a veřejná správa

             Výpočetní technika a programování

Závěry: 1) AK souhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Hospodářská politika a správa“ se studijním oborem „Regionální rozvoj a veřejné služby“ pro Vysokou školu ekonomiky a informatiky v Českých Budějovicích (s.r.o.) Forma studia je prezenční a kombinovaná, standardní doba studia je 3 roky.

2) AK nesouhlasí s akreditací studijního oboru „Výpočetní technika a programování“ téhož studijního programu..

Zdůvodnění k bodu 2): Personální zajištění klíčové katedry v tomto oboru je nedostatečné. Žádný z učitelů, kteří přislíbili hlavní pracovní poměr, neprokázal svoji kompetentnost ke kvalifikovanému vybudování studijního programu.

3) AK souhlasí s udělením státního souhlasu k působení jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu Vysoké škole ekonomiky a informatiky České. Budějovice (s.r.o.).

 

b) Západomoravská vysoká škola Třebíč (o.p.s.)                                                                                                           

2 SP:    Aplikované vědy a informatika                    prezenční, kombinovaná

1 obor:  Aplikované informační technologie            Bc.

Závěry: 1) AK souhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Aplikované vědy a informatika“ se studijním oborem „Aplikované informační technologie“ pro Západomoravskou vysokou školu Třebíč (o.p.s.). Forma studia je prezenční, standardní doba studia 3 roky.

2) AK souhlasí s udělením státního souhlasu k působení jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu Západomoravská vysoká škola Třebíč (o.p.s.).

3) AK požaduje po 2 letech předložit zprávu o personálním zajištění, zejména u učitelů v hlavním pracovním poměru.

4) AK nesouhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Aplikované vědy a informatika“ se studijním oborem „Aplikované informační technologie“ pro Západomoravskou vysokou školu Třebíč (o.p.s.) v kombinované formě studia.

Zdůvodnění k bodu 4): Vzory studijních pomůcek pro kombinovanou formu studia nejsou dostatečně připravené.

 

ad4a) Dokončení změn ve složení pracovních skupin

místopředsedou pracovní skupiny pro ekonomické obory se stal prof. Nejezchleba z VŠB-TU v Ostravě.

b)      Vznik účelové pracovní skupiny pro hodnocení NVŠ

AK schválila složení účelové pracovní skupiny pro hodnocení neuniverzitních vysokých škol: Ing. Petr Richter, prof.Ing. Milan Sojka, CSc., Ing. Vlastimil Juppa, prof. Ing. Leo Vodáček, DrSc., Ing. Marie Vitáková.

 

ad5) Vysoká škola Karlovy Vary-informace o situaci                                                     

Komise byly informována o situaci na Vysoké škole Karlovy Vary v souvislosti se zveřejněným článkem v Mladé frontě-Dnes.

Závěr: AK žádá Vysokou školu Karlovy Vary o předložení dokladů o personálním zajištění studijního programu ve struktuře, z níž bude patrný výchozí stav při akreditaci a aktuální stav po zahájení školního roku. Dále žádá o předložení všech změn týkajících se struktury, obsahu jednotlivých předmětů a rozsahu jejich výuky.

 

ad6) Plnění závěrů z hodnocení Právnické fakulty UP Olomouc

Závěry:1) Akreditační komise po projednání zprávy podané Právnickou fakultou UP konstatovala, že závěry z 11. zasedání AK v r. 1999 nejsou plněny, zejména v personální oblasti.

2) Toto konstatování je třeba považovat za doporučení ve smyslu § 85 odst. 1 zákona č.111/1998 SB, o vysokých školách, ve znění novel.

3) K projednání situace na PF UP a dalšího postupu Akreditační komise podle §85 cit. zákona budou rektorka Palackého Univerzity a děkan Právnické fakulty UP pozváni na příští zasedání AK.

 

ad7) Výroční zasedání CEE (Network of Central and Eastern European Quality Assurance Agencies in Higher Education) ve Vídni              

Milan Sojka podal informaci o plenárním zasedání sítě CEE, které se uskutečnilo ve dnech 19.-20.10. ve Vídni. Interval zasedání bude napříště dvouletý, řídící výbor bude scházet každoročně. Prof. Sojka byl zvolen předsedou. Začala jednání s Maďarskem a se Slovenskem o vzájemném uznávání akreditačních postupů.

 

ad8) Různé, závěr

·        AK diskutovala o situaci na FF UK v souvislosti s nejasnostmi ohledně prodloužení akreditace řady studijních oborů.

Závěr: Předseda AK se spojí s děkanem FF UK se žádostí o předložení přehledu akreditovaných studijních programů, oborů a forem studia spolu s počty studentů v jednotlivých oborech a formách.

·        AK schválila formulář žádosti o prodloužení akreditace již akreditovaných studijních programů podle novely zákona o vysokých školách č. 147/2002 Sb. Formulář bude vystaven na webu MŠMT na stránce Akreditační komise.

·        Příští zasedání se koná ve dnech 10. - 11. 12. v Kostelci nad Černými Lesy; plánované zasedání v lednu 2003 je zrušeno, další zasedání se uskuteční až v březnu 2003.

 

Oprava zápisu 03-02:

je uvedeno:

FF UK v Praze

Překladatelství a tlumočnictví

akred.

Mgr.

prez.

5

Překladatelství a tlumočnictví se specializacemi: angličtina, francouzština, němčina, španělština, ruština

Akreditace do 20. července 2007. AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu PhDr.

 

má být správně:

FF UK v Praze

Překladatelství a tlumočnictví

akred.

Mgr.

prez.

5

Překladatelství a tlumočnictví - angličtina

Akreditace do 20. července 2007. AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu PhDr.

Překladatelství a tlumočnictví

akred.

Mgr.

prez.

5

Překladatelství a tlumočnictví - francouzština

dtto

Překladatelství a tlumočnictví

akred.

Mgr.

prez.

5

Překladatelství a tlumočnictví - němčina

dtto

Překladatelství a tlumočnictví

akred.

Mgr.

prez.

5

Překladatelství a tlumočnictví - španělština

dtto

Překladatelství a tlumočnictví

akred.

Mgr.

prez.

5

Překladatelství a tlumočnictví - ruština

dtto