Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 07-01

11. až 12. prosince 2001, Kostelec nad Černými Lesy

 

Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Petr Kratochvíl, Petr Richter, Pravoslav Stránský, Oldřich Pytela, Vladimír Křístek, Jan Štěpán, Jiří Sobota, Alena Winterová, Antonín Stratil, Alena Macurová, Boris Vyskot, Jan Uhlíř, František Šmahel, Petr Hájek.

 

Václav Vinš-tajemník AK, Jiří Smrčka, Jan Lachman-sekretariát AK.

 

Hosté: Josef Průša, Josef Beneš – MŠMT,  František Ježek, Jan Bednář – RVŠ, Petr Fiala, Josef Fusek - předsedové pracovních skupin AK.

 

Omluveni: Vlastimil Juppa, Marie-Elizabeth Ducreux, Tilman Berger, Miroslav Tvrdý.

 

Při projednávání žádosti Institutu evropských a regionálních studií České Budějovice byli přítomni: Emanuel Pecka, Jan Hejda, Miroslav Sapík, Lubomír Pána.

 

Při projednávání hodnocení akreditovaných činností Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze byli přítomni: Ivan Wilhelm, Vladimír Vopálka, Jaroslav Polc, Jaroslav Brož, Jan Matějka, Václav Volf.

 

Při projednávání žádosti o akreditaci Vyšších odborných škol Čáslav & Kutná Hora byli přítomni:  Jaroslav Načeradský, František Záleský, Jan Novák.

 

Při projednávání žádosti o akreditaci Univerzity Pardubice & SZŠ a Vyšší zdravotnické školy Pardubice byli přítomni: Miroslav Ludwig, Arnošt Pellant, Miloslava Plšková.

 

 

Program:

1) akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů a oborů;    

2) žádost o zřízení Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně;

3) žádost o státní souhlas Institutu evropských a regionálních studií České Budějovice;

4) žádost o akreditaci bakalářského studijního programu VOŠ Písek & JčU Č. Budějovice;

5) hodnocení akreditovaných činností Katolické teologické fakulty UK Praha;

6) žádost o státní souhlas Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky Praha;

7) akreditace studijních programů podle § 81 bez dohody s vysokou školou (VOŠ Čáslav & Kutná Hora);

8) akreditace studijních programů podle § 81 v dohodě s vysokou školou (Univerzity Pardubice & SZŠ a Vyšší zdravotnické školy Pardubice);

9) různé, závěr.

 

ad1) akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů a oborů                        

AK přijala k žádostem o prodloužení akreditace studijních programů, o akreditace rozšíření a akreditace nových studijních programů, resp. studijních oborů závěry, uvedené v tabulkách:

Název programu

Žádost

Typ

Forma

St.d.

Název oboru

Stanovisko, doporučení

AVU Praha

 

 

 

 

 

 

Výtvarná umění

reakre

Dr.

P,K

3

Výtvarná tvorba

A4

Výtvarná umění

reakre

Dr.

P,K

3

Architektonická tvorba

A4

Výtvarná umění

reakre

Dr.

P,K

3

Restaurování výtvarných děl

A4

Výtvarná umění

reakre

Mgr.

P,K

6

Architektonická tvorba

A7

Bankovní institut VŠ, a. s.

 

 

 

 

 

 

Bankovnictví

rozšíř

Bc.

P,K

 

Pojišťovnictví

A6

Bankovnictví

rozšíř

Bc.

P,K

 

Oceňování majetku

A6

 

ČZU Praha; lesnická f.

 

 

 

 

 

 

Ekonomika a management

reakre

Dr.

P, K

3

Řízení a ekonomika podniku

A4 Kontrola pers. zaj. za 2 roky.

technická f.

 

 

 

 

 

 

Zemědělská specializace

reakre

Dr.

P, K

3

Vlastnosti a zpracování zemědělských materiálů a produktů

AK navrhuje odnětí akreditace. Zdůvodnění: v oboru nejsou žádní absolventi.

Kybernetika a řídící technika

reakre

Dr.

P, K

3

Automatizace a robotizace

AK navrhuje odnětí akreditace. Zdůvodnění: v oboru nejsou žádní absolventi.

Energetika

reakre

Dr.

P, K

3

Energetika

A4

Speciální technologie

reakre

Dr.

P, K

3

Jakost a spolehlivost strojů a zařízení

A8

Zemědělské inženýrství

reakre

Dr.

P, K

3

Technika a mechanizace zemědělství

A8

Zemědělské inženýrství

reakre

Dr.

P, K

3

Technika výrobních procesů

A4

 

JU Č. Budějovice; zdravotně sociální f.

 

 

 

 

 

 

Ošetřovatelství

rozšíř

Bc.

P

3

Porodní asistentka

A4

Specializace ve zdravotnictví

akred

Dr.

P,K

3

Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí a mládeže

A4 Kontrola pers. zaj. za 2 roky.

 

MU Brno; filozofická f.

 

 

 

 

 

 

Filologie

akred

Bc.

P

3

Makedonský jazyk a literatura dvouoborové

A4

Filologie

reakre

Bc.

P

3

Bulharský jazyk a literatura dvouoborové

A4

Filologie

reakre

Bc.

P

3

Chorvatský jazyk a literatura dvouoborové

A4

Filozofie

rozšíř

Dr.

P,K

3

Religionistika

A8

lékařská f.

 

 

 

 

 

 

Specializace ve zdravotnictví

reakre

Bc.

P

3

Léčebná rehabilitace a fyzioterapie

A4

Specializace ve zdravotnictví

reakre

Bc.

P

3

Optika - optometrie

Chybí vyjádření MZd.

Specializace ve zdravotnictví

reakre

Bc.

P

3

Výživa člověka

Chybí vyjádření MZd.

Specializace ve zdravotnictví

reakre

Bc.

K

4

Ošetřovatelství

A5 Pro prezenční formu chybí vyjádření MZd.

Specializace ve zdravotnictví

reakre

Mgr.

P

5

Léčebná rehabilitace a fyzioterapie

Chybí vyjádření MZd.

Specializace ve zdravotnictví

reakre

Mgr.

P

5

Optika - optometrie

Chybí vyjádření MZd.

Specializace ve zdravotnictví

reakre

Mgr.

P

5

Výživa člověka

Chybí vyjádření MZd.

 

MZLU Brno; provozně ekonomická f.

 

 

 

 

 

 

Systémové inženýrství a informatika

reakre

Bc.

P

3

Ekonomická informatika

A4 Kontrola pers. zaj..za 2 roky.

Systémové inženýrství a informatika

reakre

Dr.

P, K

3

Ekonomická informatika

A4 Kontrola pers. zaj..za 2 roky.

Systémové inženýrství a informatika

reakre

Mgr.

P

5

Ekonomická informatika

A6 Kontrola pers. zaj..za 2 roky.

Systémové inženýrství a informatika

reakre

NMgr.

P

2

Ekonomická informatika

A4 Kontrola pers. zaj..za 2 roky.

 

OU Ostrava; pedagogická f.

 

 

 

 

 

 

Mediální a komunikační studia

akred

Bc.

K

3

Komunikace s veřejností

AK nesouhlasí s akreditací. Zdůvodnění: nedostatečné personální zajištění (klíčové předměty obsazeny externisty).

zdravotně sociální f.

 

 

 

 

 

 

Ošetřovatelství

akred

Bc.

P

3

Porodní asistentka

A4

Ošetřovatelství

akred

Bc.

P

3

Všeobecná sestra

A4

Veřejné zdravotnictví

akred

Bc.

P

3

Ochrana veřejného zdraví

A4

 

SU Opava, FPF

 

 

 

 

 

 

Informatika

reakre

Bc

P

4

Informatika-angličtina

A4 + Omezení akreditace. Zdůvodnění: skladba studijních předmětů neodpovídá vymezenému profilu absolventa Bc studia (řazeny např. i předměty orientované k učitelství), cílům/profilu studia, resp. uplatnění absolventa neodpovídají ani obsahy řady předmětů (např. dějiny uměleckého překladu, překlad poezie, English Songs and Rhymes), náplň některých předmětů (Basic options 1 -, Advanced  options) není specifikována.

 

U Hradec Králové, f. pedagogická

 

 

 

 

 

 

Učitelství pro ZŠ

reakre

Mgr.

P,K

5

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ -informatika

A6

 

UK Praha; 1. LF

 

 

 

 

 

 

Ošetřovatelství

akred.

NMgr.

P

2

Ošetřovatelství se zaměřením na pedagogiku

A3

Specializace ve zdravotnictví

reakre

Bc.

P

3

Balneoterapie

Chybí vyjádření MZd.

Specializace ve zdravotnictví

reakre

Bc.

P

3

Ergoterapie

A4

Specializace ve zdravotnictví

reakre

Bc.

P

3

Zdravotnická technika

A4

2. LF

 

 

 

 

 

 

Specializace ve zdravotnictví

reakre

Bc.

P

3

Fyzioterapie

A4

Specializace ve zdravotnictví

reakre

Bc.

P

3

Optika a optometrie

Chybí vyjádření MZd.

3. LF

 

 

 

 

 

 

Ošetřovatelství

rozšíř

Bc.

P

3

Ošetřovatelství

A4

Specializace ve zdravotnictví

reakre

Bc.

P

3

Fyzioterapie

A4

Specializace ve zdravotnictví

reakre

Bc.

P

3

Veřejné zdravotnictví

A4

evangelická teologická f.

 

 

 

 

 

 

Sociální práce

reakre

Bc.

P

3

Pastorační a sociální práce

A4

Sociální práce

rozšíř

Bc.

K

3

Pastorační a sociální práce

A3 Kontrola za 2 roky pers. zaj. neteologických předmětů.

Teologie

reakre

Bc.

P

4

Teologie křesťanských tradic

A6

Teologie

reakre

Dr.

P,K

3

Ekumenická teologie

A4 I pro výuku v AJ. Po 2 letech kontrola pers. zaj.

Teologie

reakre

Dr.

P,K

3

Nový zákon

A4 Po 2 letech kontrola pers. zaj. I pro výuku v AJ.

Teologie

reakre

Dr.

P,K

3

Praktická teologie

A4 Po 2 letech kontrola pers. zaj. I pro výuku v AJ.

Teologie

reakre

Dr.

P,K

3

Religionistika

A4 Po 2 letech kontrola pers. zaj. I pro výuku v AJ.

Teologie

reakre

Dr.

P,K

3

Starý zákon

A4 dtto

Teologie

reakre

Dr.

P,K

3

Systematická teologie (dogmatika)

A4 dtto

Teologie

reakre

Dr.

P,K

3

Teologická etika

A4 dtto Původní název oboru „Sociální teologie“.

Teologie

reakre

Mgr.

P,K

5

Evangelická teologie

A10 AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu ThDr. I pro výuku v AJ.

Teologie

rozšíř

Dr.

P,K

3

Historická teologie - církevní dějiny

A4 Kontrola pers. zaj. za 2 roky. AK doporučuje změnu názvu na Historická teologie.

farmaceutická f.

 

 

 

 

 

 

Zdravotnická bioanalytika

akred

Bc.

P,K

3

Zdravotnická bioanalytika

A6

Zdravotnická bioanalytika

akred

NMgr.

P

2

Zdravotnická bioanalytika

A4 AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu RNDr.

Zdravotnická bioanalytika

reakre

Mgr.

P

5

Zdravotnická bioanalytika

A5 AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu RNDr.

filozofická f.

 

 

 

 

 

 

Filologie

akred

NMgr.

P

2

Mongolistika

AK nesouhlasí s akreditací. Zdůvodnění: neujasněný vztah k Bc. studiu, profil absolventa neodpovídá délce studia.

Filologie

akred

NMgr.

P

2

Vietnamistika

AK nesouhlasí s akreditací. Zdůvodnění: neujasněný vztah k Bc. studiu, profil absolventa neodpovídá nabídce předmětů.

Filologie

reakre

Bc.

P

3

Romistika

A4

Filologie

reakre

Dr.

P,K

3

Slovanské literatury

A8

Filologie

reakre

Mgr.

P

5

Mongolistika

A6

Filologie

reakre

Mgr.

P

5

Romistika

A6

Filologie

reakre

Mgr.

P

5

Vietnamistika

A6 + Omezení akreditace. Zdůvodnění: nevyhovující kvalifikace pro oborové předměty lingvistické a literárněvědné (ani perspektivně).

Filologie

reakre

Mgr.

P

5

Arabistika

A6

Filologie

akred

Mgr.

5

P

Koreanistika

A6 Do 2003 zlepšit kvalifikační strukturu.

husitská teologická f.

 

 

 

 

 

 

Teologie

reakre

Bc.

P

3

Husitská teologie (jednooborová)

A4 I pro výuku v AJ. Kontrola pers. zaj. za 2 roky.

Teologie

reakre

Bc.

P

3

Husitská teologie v kombinaci s filozofií

A4 + Omezení akreditace. Zdůvodnění: na fakultě není v tomto oboru žádný profesor nebo docent v hlavním

pracovním poměru;

předložené studijní plány uvedených oborů nesplňují požadavky na standardní obsah studia.

Teologie

reakre

Bc.

P

3

Husitská teologie v kombinaci s judaistikou

A4 Kontrola pers. zaj. za 2 roky.

Teologie

reakre

Bc.

P

3

Husitská teologie v kombinaci s religionistikou

A4 + Omezení akreditace. Zdůvodnění: na fakultě není v tomto oboru žádný profesor nebo docent v hlavním

pracovním poměru;

předložené studijní plány uvedených oborů nesplňují požadavky na standardní obsah studia.

Teologie

reakre

Dr.

P,K

3

Husitská teologie

A4 Kontrola pers. zaj., kvalifikačního růstu a vědeckých výsledků za 2 roky.

Teologie

reakre

Mgr.

K

5

Husitská teologie (jednooborová)

A6 AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu ThDr. Kontrola pers. zaj. a kvalifikačního růstu za 2 roky.

Teologie

reakre

Mgr.

K

5

Husitská teologie v kombinaci s religionistikou

A6+ Omezení akreditace. Zdůvodnění: na fakultě není v tomto oboru žádný profesor nebo docent v hlavním

pracovním poměru;

předložené studijní plány uvedených oborů nesplňují požadavky na standardní obsah studia.

Teologie

reakre

Mgr.

P

5

Husitská teologie (jednooborová)

A6 Kontrola pers. zaj. a kvalifikačního růstu za 2 roky. AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu ThDr.

Teologie

reakre

Mgr.

P

5

Husitská teologie v kombinaci s filozofií

A6 + Omezení akreditace. Zdůvodnění: na fakultě není v tomto oboru žádný profesor nebo docent v hlavním

pracovním poměru;

předložené studijní plány uvedených oborů nesplňují požadavky na standardní obsah studia.

Teologie

reakre

Mgr.

P

5

Husitská teologie v kombinaci s judaistikou

A6 Kontrola pers. zaj. a kvalifikačního růstu za 2 roky. AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu ThDr.

Teologie

reakre

Mgr.

P

5

Husitská teologie v kombinaci s religionistikou

A6+ Omezení akreditace. Zdůvodnění: na fakultě není v tomto oboru žádný profesor nebo docent v hlavním

pracovním poměru;

předložené studijní plány uvedených oborů nesplňují požadavky na standardní obsah studia.

Teologie

reakre

Mgr.

P

5

Pravoslavná teologie (jednooborová)

A6 Kontrola pers. zaj. a kvalifikačního růstu za 2 roky. AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu ThDr.

LF Hradec Králové

 

 

 

 

 

 

Ošetřovatelství

reakre

Bc.

K

4

Ošetřovatelství

A5

Ošetřovatelství

reakre

Bc.

K

4

Ošetřovatelství - pedagogika ve zdravotnictví

A5

 

UP Olomouc; CMTF

 

 

 

 

 

 

Teologie

reakre

Dr.

P,K

3

Biblická teologie

A4 Kontrola za 2 roky.

Teologie

reakre

Dr.

P,K

3

Praktická teologie

A8

Teologie

reakre

Dr.

P,K

3

Systematická teologie a křesťanská filozofie

A8

Teologie

reakre

Mgr.

P

5

Katolická teologie (Teologie)

A10 AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu ThLic.

filozofická f.

 

 

 

 

 

 

Filologie

reakre

Bc.

P

3

Angličtina se zaměřením na aplikovanou ekonomii

A4

Filologie

reakre

Bc.

P

3

Česká filologie

A4

Filologie

reakre

Bc.

P

3

Čeština pro cizince

A4

Filologie

reakre

Dr.

P,K

3

Česká literatura

A8

Filologie

reakre

Dr.

P,K

3

Český jazyk

A8

Filologie

reakre

Mgr.

P

5

Česká filologie

A6 AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu PhDr.

Filologie

reakre

NMgr.

P

2

Česká filologie

A4 AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu PhDr.

Filologie

rozšíř

Bc.

P

3

Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích

A4

Filologie

rozšíř

Dr.

P,K

3

Slovanská filologie

AK nesouhlasí s akreditací. Zdůvodnění: nedostatečně formulované cíle studia a jeho obsah (i pokud jde o náročnost), neujasněný vztah k navrhovanému doktorskému studiu Srovnávací slovanská jazykověda.

Filologie

rozšíř

Dr.

P,K

3

Srovnávací slovanská jazykověda

AK nesouhlasí s akreditací. Zdůvodnění: nedostatečně formulované cíle studia, jeho obsah a nároky na studenty, nejasný vztah k doktorskému studiu Slovanská filologie.

lékařská f.

 

 

 

 

 

 

Ošetřovatelství

reakre

Bc.

P

3

Ošetřovatelství

A4

Ošetřovatelství

reakre

Bc.

K

4

Ošetřovatelství

A5

Rehabilitace

reakre

Bc.

P

3

Léčebná rehabilitace a fyzioterapie

A4

 

VA Brno; f. vojenské techniky-druhů vojsk

 

 

 

 

 

 

Vojenská geodézie a kartografie

reakre

Bc.

P

3

Geodézie a kartografie

A4

Vojenská geodézie a kartografie

reakre

Dr.

P,K

3

Vojenská geodézie a kartografie

A4

Vojenská geodézie a kartografie

reakre

Mgr.

P

5

Geodézie a kartografie

A6

Vojenská geodézie a kartografie

reakre

NMgr.

P

2

Geodézie a kartografie

A4

Vojenská technika strojní

reakre

NMgr.

P

2

Dopravní a manipulační technika

A4

Vojenská technika strojní

reakre

NMgr.

P

2

Zbraně a munice

A4

Vojenská technika strojní

reakre

NMgr.

P

2

Ženijní a stavební stroje

A4

 

VŠB-TU Ostrava; FMMI

 

 

 

 

 

 

Metalurgie

reakre

Dr.

P,K

3

Ochrana životního prostředí v průmyslu

A4 Snížit počet studentů studujících nad standardní dobu studia, zlepšit úroveň doktorských prací, zvýšit publikační aktivitu.  Po 2 letech zpráva o publikační aktivitě a zpráva o počtu studentů a absolventů..

Procesní inženýrství

reakre

Dr.

P,K

3

Chemická metalurgie

A4 Po 2 letech zpráva o publikační aktivitě a zpráva o počtu studentů a absolventů.

Procesní inženýrství

reakre

Dr.

P,K

3

Chemické a energetické zpracování paliv

A4 Rozšířit počet oponentů, zlepši publikační aktivitu studentů a školitelů.

Procesní inženýrství

reakre

Mgr.

P

5

Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu

A6 Zvýšit kvalifikační úroveň odborných asistentů, odstranit nedostatky v návaznosti předmětů.

Procesní inženýrství

reakre

Mgr.

P

5

Chemické inženýrství

A6 Zvýšit kvalifikační úroveň odborných asistentů, odstranit nedostatky v návaznosti předmětů.

Procesní inženýrství

reakre

Mgr.

P

5

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

A6 Zlepšit publikační aktivitu, zlepšit úroveň diplomových prací, odstranit nedostatky v návaznosti předmětů.

Procesní inženýrství

reakre

Mgr.

P

5

Chemie a technologie paliv

A6 Zvýšit kvalifikační úroveň odborných asistentů, odstranit nedostatky v návaznosti předmětů.

 

VUT Brno; podnikatelská f.

 

 

 

 

 

 

Ekonomika a management

reakre

Bc.

P

3

Daňové poradenství

A6

Ekonomika a management

reakre

Dr.

P,K

3

Řízení a ekonomika podniku

A8

Ekonomika a management

reakre

NMgr.

P

2

Řízení a ekonomika podniku

A4 I pro výuku v AJ.

Ekonomika a management

reakre

NMgr.

P,K

2

Podnikové finance a obchod

A4

f. výtvarných umění

 

 

 

 

 

 

Výtvarná umění

reakre

Bc.

P

4

Průmyslový design

A4

Výtvarná umění

reakre

Bc.

P

4

Výtvarné umění - grafický design

A4

Výtvarná umění

reakre

Bc.

P

4

Výtvarné umění - grafika

A4

Výtvarná umění

reakre

Bc.

P

4

Výtvarné umění - konceptuální tendence

A4

Výtvarná umění

reakre

Bc.

P

4

Výtvarné umění - malířství - volná tvorba

A4

Výtvarná umění

reakre

Bc.

P

4

Výtvarné umění - sochařství - volná tvorba

A4

Výtvarná umění

reakre

Bc.

P

4

Výtvarné umění - video - multimedia - performace

A4

Výtvarná umění

reakre

NMgr.

P

2

Průmyslový design

A4

Výtvarná umění

reakre

NMgr.

P

2

Výtvarné umění - grafický design

A4

Výtvarná umění

reakre

NMgr.

P

2

Výtvarné umění - grafika

A4

Výtvarná umění

reakre

NMgr.

P

2

Výtvarné umění - konceptuální tendence

A4

Výtvarná umění

reakre

NMgr.

P

2

Výtvarné umění - malířství - volná tvorba

A4

Výtvarná umění

reakre

NMgr.

P

2

Výtvarné umění - sochařství - volná tvorba

A4

Výtvarná umění

reakre

NMgr.

P

2

Výtvarné umění - video - multimedia - performace

A4

VVŠPV Vyškov; FŘVS a EOS

 

 

 

 

 

 

Ochrana vojsk a obyvatelstva

reakre

Dr.

P,K

3

Modelování a simulace procesů ochrany vojsk a obyvatelstva

A4

Ochrana vojsk a obyvatelstva

reakre

Dr.

P,K

3

Ochrana obyvatelstva

A4

Ochrana vojsk a obyvatelstva

reakre

Dr.

P,K

3

Zbraně hromadného ničení, škodliviny a ochrana proti nim

A4

f. řízení voj. systémů

 

 

 

 

 

 

Teorie řízení a použití jednotek a útvarů pozemních sil a sil územní obrany Armády ČR

reakre

Dr.

P,K

3

Teorie řízení a použití jednotek a útvarů mechanizovaného vojska a sil územní obrany

A4

Teorie řízení a použití jednotek a útvarů pozemních sil a sil územní obrany Armády ČR

reakre

Dr.

P,K

3

Teorie řízení a použití jednotek a útvarů logistiky AČR

A4

Teorie řízení a použití jednotek a útvarů pozemních sil a sil územní obrany Armády ČR

rozšíř

Dr.

P,K

3

Teorie řízení a použití jednotek a útvarů dělostřelectva

A4

Teorie řízení a použití jednotek a útvarů pozemních sil a sil územní obrany Armády ČR

rozšíř

Dr.

P,K

3

Teorie řízení a použití jednotek a útvarů chemického vojska

A4

Teorie řízení a použití jednotek a útvarů pozemních sil a sil územní obrany Armády ČR

rozšíř

Dr.

P,K

3

Teorie řízení a použití jednotek a útvarů ženijního vojska

A4

Teorie řízení a použití jednotek a útvarů pozemních sil a sil územní obrany Armády ČR

rozšíř

Dr.

P,K

3

Teorie řízení a využití institucí působících v součinnosti s AČR

A4

Teorie řízení a použití jednotek a útvarů pozemních sil a sil územní obrany Armády ČR

reakre

Bc.

P

3

Velitel dělostřeleckých jednotek - manažer

A4

Teorie řízení a použití jednotek a útvarů pozemních sil a sil územní obrany Armády ČR

reakre

Bc.

P

3

Velitel chemických jednotek - manažer

A4

Teorie řízení a použití jednotek a útvarů pozemních sil a sil územní obrany Armády ČR

reakre

Bc.

P

3

Velitel mechanizovaných jednotek - manažer

A4

Teorie řízení a použití jednotek a útvarů pozemních sil a sil územní obrany Armády ČR

reakre

Bc.

P

3

Velitel průzkumných jednotek - manažer

A4

Teorie řízení a použití jednotek a útvarů pozemních sil a sil územní obrany Armády ČR

reakre

Bc.

P

3

Velitel ženijních jednotek - manažer

A4

Teorie řízení a použití jednotek a útvarů pozemních sil a sil územní obrany Armády ČR

reakre

NMgr.

P

2

Velitel dělostřeleckých jednotek - manažer

A3

Teorie řízení a použití jednotek a útvarů pozemních sil a sil územní obrany Armády ČR

reakre

NMgr.

P

2

Velitel chemických jednotek - manažer

A3

Teorie řízení a použití jednotek a útvarů pozemních sil a sil územní obrany Armády ČR

reakre

NMgr.

P

2

Velitel mechanizovaných jednotek - manažer

A3

Teorie řízení a použití jednotek a útvarů pozemních sil a sil územní obrany Armády ČR

reakre

NMgr.

P

2

Velitel průzkumných jednotek - manažer

A3

Teorie řízení a použití jednotek a útvarů pozemních sil a sil územní obrany Armády ČR

reakre

NMgr.

P

2

Velitel ženijních jednotek - manažer

A3

Teorie řízení a použití jednotek a útvarů pozemních sil a sil územní obrany Armády ČR

rozšíř

Bc.

P

3

Procesní manažer

A4

Teorie řízení a použití jednotek a útvarů pozemních sil a sil územní obrany Armády ČR

rozšíř

Bc.

P

3

Velitel jednotek územní obrany - manažer

A4

Teorie řízení a použití jednotek a útvarů pozemních sil a sil územní obrany Armády ČR

rozšíř

NMgr.

P

2

Procesní manažer

A3

Teorie řízení a použití jednotek a útvarů pozemních sil a sil územní obrany Armády ČR

rozšíř

NMgr.

P

2

Velitel jednotek územní obrany - manažer

A3

 

ZU Plzeň; pedagogická f.

 

 

 

 

 

 

Učitelství pro základní školy

reakre

Mgr.

P

5

Učitelství anglického jazyka pro 2. st. ZŠ

A2 Personální zajištění oboru nezakládá dobrou perspektivu pro fungování a rozvoj magisterského studia. V případě nové žádosti je  kromě toho nutno dopracovat studijní plány (náplň, vztahy a návaznost předmětů, obsah PZK, odborná literatura novějšího data). AK doporučuje fakultě, aby zjednala nápravu v souladu §85 odst. 1 zákona o vysokých školách.

 

 

Vyjádření AK ke stanovisku rektorů

 

 

 

 

 

 

JčU Č.B.; f. zemědělská

 

 

 

 

 

 

Ekonomika a management

reakre

NMgr.

P

2

Účetnictví a finanční řízení podniku

AK na základě nových skutečností ruší své původní doporučení.

UJEP Ústí n/L.; FŽP

 

 

 

 

 

 

Ekologie a ochrana životního prostředí

reakre

Mgr

P

5

Revitalizace krajiny

Omezení akreditace zůstává v platnosti, akreditace se prodlužuje do 20.7.2006, aby studenti mohli dostudovat. Půl roku před skončením akreditace předložit AK zprávu o personálním zajištění a vědecké a publikační činnosti.

Ekologie a ochrana životního prostředí

reakre

Mgr

P

5

Odpadové hospodářství

Omezení akreditace zůstává v platnosti, akreditace se prodlužuje do 20.7.2006, aby studenti mohli dostudovat. Půl roku před skončením akreditace předložit AK zprávu o personálním zajištění a vědecké a publikační činnosti.

 

a)       studijní programy a obory podle § 81 - Akademie věd & VŠ

akreditace rozšíření            

pracoviště

DSP

obor

Doporučení

PřF UK Praha & Geofyzikální ústav AV ČR

Geologie

Geologické vědy se zaměřeními

Na dobu platnosti akreditace pro PřF  UK.

PřF UK Praha & Geofyzikální ústav AV ČR

Geologie

Geologie aplikovaná, užitá geofyzika a geologie životního prostředí

Na dobu platnosti akreditace pro PřF  UK.

FF UP Olomouc & Ústav dějin umění AV ČR

Teorie a dějiny výtvarných umění

Dějiny výtvarných umění                 

Na dobu platnosti akreditace pro FF  UP.

 

                                                                             

Akreditace rozšíření doktorského studijního programu Elektrotechnika a informatika uskutečňovaného FEL ČVUT na ústavy AV ČR

ústav AV ČR

Ústav informatiky

Ústav radiotechniky a elektroniky

Ústav teorie informace a automatizace

Ústav fyziky plazmatu

Ústav pro elektrotechniku

Fyzikální ústav

obory DSP

Umělá inteligence a biokybernetika

Informatika a výpočetní technika

Elektronika

Radioelektronika

Teoretická elektrotechnika

Umělá inteligence a biokybernetika

Měřicí technika

Řídící technika a robotika

Fyzika plazmatu

Elektrotechnologie a materiály

Teoretická elektrotechnika

Fyzika plazmatu

Elektrické stroje, přístroje a pohony

Elektroenergetika

Elektronika

Fyzika plazmatu

Elektrotechnologie a materiály

Závěr: AK souhlasí s akreditací rozšíření výše jmenovaných oborů DSP Elektrotechnika a informatika uskutečňovaného FEL ČVUT na ústavy AV ČR na dobu platnosti akreditace tohoto programu pro ČVUT v Praze.

 

b)       obory habilitačního a jmenovacího řízení (ve všech případech habil. i prof. řízení)

UTB Zlín               Fakulta technologická

Technologie makromolekulárních látek                                                                                                                                   

Řízení strojů a procesů     

Závěr: AK souhlasí s akreditací těchto oborů habilitačního a jmenovacího řízení  pro Fakultu technologickou UTB Zlín na dobu platnosti dříve udělené akreditace pro VUT Brno.           

                                                                                                                    

c)       akreditace rozšíření o výuku v cizím jazyce

AK souhlasí s akreditací rozšíření doktorských studijních programů Aplikovaná matematika, Chemie, Fyzika a Matematika, uskutečňovaných Přírodovědeckou  fakultou UP v Olomouci na výuku v anglickém jazyce na dobu platnosti akreditace těchto studijních programů.

                              

ad2) žádost o zřízení Fakulty multimediálních komunikací UTB Zlín

Závěry: 1)AK souhlasí se zřízením Fakulty multimediálních  komunikací UTB ve Zlíně na bázi Institutu reklamní tvorby a marketingových komunikací.

2) Po zřízení Fakulty multimediálních  komunikací UTB ve Zlíně AK souhlasí s akreditací následujících programů pro tuto fakultu:

¨       bakalářského studijního programu „Výtvarná umění“, studijního oboru „Multimedia a design“ na dobu čtyř let. Původní název oboru je „Reklamní tvorba“. Forma studia je prezenční a kombinovaná, standardní doba studia tři roky.

¨       magisterského studijního programu „Výtvarná umění“, studijního oboru „Multimedia a design“ na dobu čtyř let. Původní název oboru je „Reklamní tvorba“. Forma studia je prezenční a kombinovaná, standardní doba studia dva roky.

¨       bakalářského studijního programu „Mediální a komunikační studia“, studijního oboru „Marketingové a sociální komunikace“ na dobu čtyř let. Původní název studijního programu je „Výtvarná umění“, původní název oboru  „Marketingové komunikace“.  Forma studia je prezenční a kombinovaná, standardní doba studia tři roky.

¨        magisterského studijního programu „Mediální a komunikační studia“, studijního oboru „Marketingové a sociální komunikace“ na dobu čtyř let. Původní název studijního programu je „Výtvarná umění“, původní název oboru „Marketingové komunikace“. Forma studia je prezenční a kombinovaná, standardní doba studia dva roky.

 

ad3) žádost o udělení státního souhlasu Institutu evropských a regionálních studií České Budějovice        

1 SP:      Mezinárodní teritoriální studia                                     prezenční, kombinovaná

1 obor: Evropská a regionální studia                                          Bc.

Za účasti zástupců žadatele, kteří představili svoji žádost, komise dospěla k následujícím závěrům.

Závěry: 1) AK nesouhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Mezinárodní teritoriální studia“, obor „Evropská a regionální studia“ pro Institut evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích.

2)      AK nesouhlasí s udělením státního souhlasu k působení jako soukromá vysoká škola Institutu evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích.

Zdůvodnění: Ke studijním předmětům jsou místo sylabů přiloženy jen velmi stručné anotace. Nepřehledná je strukturace literatury u předmětů Někdy se v zadané literatuře objevují tituly, které vyvolávají pochybnosti o odborných schopnostech tvůrce informace k předmětu. Ke struktuře studia: má jít o kreditní studium, což předložené materiály nerespektují (pevná strukturace oboru). Problematické je personální obsazení studia, kde v řadě případů chybí erudovaní odborníci. U velké části vyučujících je navíc minimální publikační činnost.

                                                                                             

ad4) žádost o akreditaci bakalářského studijního programu VOŠ Písek & JčU Č. Budějovice, zemědělská fakulta                              

bakalářský SP: Lesnictví                 (přijetí stanoviska AK)

AK projednala žádost o akreditaci podle §81 VOŠ Písek & JčU Č. Budějovice, Zemědělské fakulty.

Závěr: AK nesouhlasí s akreditací bakalářského studijního programu Lesnictví, předloženého podle §81 zákona č. 111/1998 Sb.,  o vysokých školách Vyšší odbornou školou lesnickou B. Schwarzenberga v Písku a Zemědělskou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Zdůvodnění: nedostatečné personální zajištění, pouze dva kmenoví učitelé mají vědeckou hodnost; skladba předmětů není vyvážená.

 

ad5) hodnocení akreditovaných činností Katolické teologické fakulty UK Praha             

Na žádost pana ministra v souladu s § 84 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách AK posoudila zajištění akreditovaných studijních programů uskutečňovaných na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Po obšírné diskusi za účasti zástupců Univerzity Karlovy v Praze a Katolické teologické fakulty pak AK přijala tyto závěry:

Akreditační komise navrhuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy:

a)      Podle § 85 odst. 2 písm. b) zákona o vysokých školách pozastavení akreditace  spočívající v zákazu konat státní zkoušky a přiznávat akademické tituly pro magisterský studijní program Teologie, studijní obor Katolická teologie; forma studia prezenční, standardní doba studia 5 let.

b)      Podle § 85 odst. 2 písm. c) zákona o vysokých školách odnětí akreditace pro magisterský studijní program Učitelství pro střední školy, studijní obor Náboženské nauky; kombinovaná forma studia, standardní doba studia 4 roky.

c)       Podle § 85 odst. 2 písm. c) zákona o vysokých školách odnětí akreditace pro doktorský studijní program Teologie, studijní obory Biblické vědy, Dogmatická teologie, Fundamentální teologie, Liturgika, Morální teologie, Pastorální teologie, Systematická teologie, pro doktorský studijní program Filozofie, studijní obor Systematická filozofie, pro doktorský studijní program Historické vědy, studijní obor Církevní historie a pro doktorský studijní program Teoretické právní vědy, studijní obor Kanonické právo; forma studia prezenční a kombinovaná.

 

Akreditační komise rovněž upozorňuje, že s ohledem na § 82 odst. 6 písm. b) zákona o vysokých školách nebude v případě vydání rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o odnětí akreditace podle výše uvedeného písmena c) splněna podmínka pro platnost akreditace habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem, neboť nebude akreditován doktorský studijní program, v jehož rámci by se mohla na Katolické teologické fakultě tato řízení uskutečňovat.

 

Zdůvodnění:

ad a)          Katolická teologická fakulta je součástí veřejné vysoké školy, studium však není veřejně přístupné, studenti prezenčního studia jsou kandidáti kněžství. Uskutečňování výše uvedeného studijního programu je založeno na povinných přednáškách, neumožňuje rozvíjet samostatnou tvůrčí činnost studentů. Volitelné semináře mají charakter pouze doplňkových předmětů, výuka není vysokoškolské povahy. Personální zajištění studijního programu je nedostatečné. Na fakultě působí pouze 7 habilitovaných akademických pracovníků, z toho pouze 4 teologové. Nedostatečná je rovněž tvůrčí činnost akademických pracovníků Katolické teologické fakulty. Většina těchto pracovníků nemá žádnou monografii, chybí studie v recenzovaných časopisech a případná publikační činnost se soustřeďuje na články zveřejňované v časopisech neodborné povahy. O nedostatečné vědecké a další tvůrčí činnosti fakulty svědčí i fakt, že v posledních pěti letech  nebylo uskutečněno žádné habilitační nebo profesorské řízení.

ad b)          Na fakultě neexistuje žádné pracoviště, které by se věnovalo učitelskému vzdělávání koncepčně i organizačně. Personální zajištění učitelské části studia je naprosto nedostatečné. Obor pedagogika a navazující pedagogické praktikum zajišťuje ThLic. v důchodovém věku (77 let), u něhož není doložena pedagogická průprava, v oboru vůbec nepublikuje. Publikační činnost vyučujících v tomto programu je (až na vzácné výjimky) malá a nesplňuje nároky na univerzitní pedagogy.

Koncepce studia nevyjadřuje specifiku učitelství pro střední školy. Jde v podstatě o teologické studium s minimální dotací pedagogiky. Není jasné čím jiným se liší příprava učitele náboženských nauk od přípravy teologa. Předmět pedagogika se objevuje až ve třetím roce studia s nedostatečnou časovou dotací, absentují didaktické disciplíny, absentuje poučení o fungování školské soustavy. Během studia zcela chybí psychologické disciplíny. Je to překvapující nejen s ohledem na povahu studia (učitelé by měli být poučeni o zvláštnostech jednání s dospívajícími), ale také proto, že ve studijním plánu je zařazena psychoterapie, kterou nelze v žádném případě vyučovat bez hlubších znalostí psychologie.

ad c)          Doktorské studijní programy jsou si obsahově velmi podobné a neposkytují skutečnou specializaci. Jejich personální zabezpečení je stejné jako u magisterských programů, školiteli jsou i nehabilitovaní pracovníci. Studijní obor Systematická teologie studijního programu Teologie není navíc registrován ve Statutu Univerzity Karlovy.

V případě studijního programu Teoretické právní vědy s oborem Kanonické právo jsou ke studiu přijímáni pouze absolventi magisterského studijního programu Teologie, nikoliv programu Právo a právní vědy. Výuka právních disciplín je v minimálním rozsahu, dochází k „teologizaci“ vlastního právního studijního programu. Oborová rada je personálně převážně totožná se školiteli a je v ní pouze jeden právník, který navíc vyučuje všechny právnické disciplíny včetně kanonického práva i ústavního práva ČR. Ostatní učitelé působí v jiných oborech.

Obdobně ve studijním programu Historické vědy se studijním oborem Církevní historie není podmínkou pro přijetí do tohoto programu absolvování magisterského studijního programu zaměřeného na historii, ale opět jsou přijímáni absolventi magisterského studijního programu Teologie. Studijní program je zaměřen na teologii pouze s určitými dílčími předměty orientovanými na historii.

Totožné problémy, tj. přijímání absolventů magisterského studijního programu Teologie do doktorského studia jsou také v doktorském studijním programu Filozofie, studijního oboru Systematická filozofie. V oborové radě nepůsobí žádný habilitovaný akademický pracovník odpovídajícího odborného zaměření, školitelé jsou nehabilitovaní akademičtí pracovníci. V oboru chybí odborné specializované předměty.

 

ad6) žádost o státní souhlas Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Praha                                                                                       

1 SP:      Ekonomika a management                                                                             prezenční

2 obory: Manažerská ekonomika; Manažerská informatika                      Bc.

Po prezentaci žadatele na minulém zasedání AK přijala tyto závěry:

1) AK souhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Ekonomika a management“ se  dvěma obory: „Manažerská ekonomika“ a „Manažerská informatika“ pro Vysokou školu manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. se sídlem v Praze na dobu čtyř let. Forma studia je prezenční, standardní doba studia 3 roky.

2) AK souhlasí s udělením státního souhlasu k působení jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. se sídlem v Praze.

               

ad7) akreditace SP podle § 81 bez dohody s VŠ (VOŠ Čáslav & Kutná Hora)

 VOŠ Čáslav & VOŠ Kutná Hora                                                     SP: Elektrotechnika a informatika                                                              Bc., prezenční forma

3 obory: Automatizační systémy; Informační technologie; Komunikační systémy

                                                                                                              SP: Strojírenství

2 obory: Metrologie a řízení jakosti; Údržba a servis techniky

Za účasti zástupců obou žadatelů AK projednala tuto žádost. Studijní programy jsou připravené dobře a zárukou kvalitního vysokoškolského vzdělání je i materiální vybavení obou škol. Problematické je personální zajištění výuky, které je třeba dořešit. Vzhledem k těmto nedostatkům AK projednávání přerušila do doby jejich odstranění.

                                                                                                             

ad8) akreditace SP podle § 81 v dohodě s VŠ (Univerzita  Pardubice & SZŠ a Vyšší zdrav. škola Pardubice)

1 SP: Ošetřovatelství                                                                                       Bc.                                                        

2 obory: Všeobecná sestra; Porodní asistentka                         prezenční

Zástupci Univerzity Pardubice a Vyšší zdravotnické školy Pardubice představili svou žádost o akreditaci.

Závěr: AK souhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Ošetřovatelství“ s obory „Všeobecná sestra“ a „Porodní asistentka“ podle § 81 zákona o vysokých školách pro Univerzitu Pardubice a Vyšší zdravotnickou školu Pardubice na dobu 4 let. Forma studia je prezenční, standardní doba studia 3 roky.

 

ad9) různé, závěr

¨       harmonogram příprav evaluace neuniverzitních VŠ;

Petr Richter seznámil s AK s přípravami na evaluaci. Zpracovávají se kritéria hodnocení těchto škol, od února by měl být zahájen vlastní proces hodnocení vybraných neuniverzitních vysokých škol.

Závěr: AK vzala informaci na vědomí.

¨       žádost PdF UJEP v Ústí n/L. o souhlas konat rigorózní řízení v oboru „Hudební výchova“ studijních programů „Učitelství pro ZŠ“ a „Učitelství pro SŠ“;

Závěr: AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu PhDr. v oboru „Hudební výchova“ studijních programů „Učitelství pro ZŠ“ a „Učitelství pro SŠ“.

¨       žádost FPF SU v Opavě o souhlas konat rigorózní řízení v oborech studijního programu „Historické vědy“;

Závěr: AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu PhDr. ve všech akreditovaných oborech studijního programu „Historické vědy“.

¨       dne 19.12. se koná porada rektorů soukromých vysokých škol v prostorách MŠMT;

Závěr: AK pověřuje tajemníka a místopředsedu účastí na této poradě.

¨       změny ve složení pracovních skupin AK;

AK schválila nové složení pracovní skupiny pro vojenské obory:

předseda: prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc., VLA JEP v Hradci Králové

místopředseda: doc. Ing. Dušan Vičar, CSc. VVŠPV ve Vyškově

prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc., VA v Brně

prof. Ing. Zdeněk Malina, CSc., VA v Brně

doc. Ing. Miroslav Dřímal, CSc., VVŠPV ve Vyškově

doc. Ing. Rudolf Urban, CSc., VVŠPV ve Vyškově

Ing. Mgr. Zbyněk Ledvina, FTVS UK v Praze

doc. Ing. Zbyněk Křižan, CSc., VA v Brně.

¨       Sekretariát Akreditační komise upozorňuje, že se hromadí neuzavřené žádosti o prodloužení akreditace z předchozích etap, především v kombinované formě studia. Příčinou je, že žadatelé nedodávají doplňující materiály, o které byli požádáni.

Závěr: Pokud doplněné žádosti podle vyhlášky č. 42/1999 Sb. nebudou předloženy do března t.r., AK žádosti posoudí podle původních podkladů.

¨       příští zasedání AK se uskuteční ve dnech 22.-23.1. v Brandýse nad Labem.

 

Oprava zápisu 04-01:

Bakalářský studijní program HGF VŠB-TU v Ostravě „Požární ochrana a průmyslová bezpečnost“, obor „Havarijní plánování a krizové řízení“ je standardní doba studia 4 roky.

 

Bakalářský studijní program FF UP v Olomouci „Sociální politika a sociální práce“ má správný název studijního oboru „Poradenství v sociální práci“.