*      Žádat mohou všechny organizace zřízené v souladu s právním řádem ČR a fyzické osoby, které budou schopny předložit kvalitní projekt se všemi náležitostmi.

 

*      Projekt musí být zpracován do formalizované podoby Žádosti o podporu z ESF (MSSF-Benefit). Předkládán bude v elektronické i v listinné podobě.

Projekty budou předkládány Konečnému příjemci (KP).

 

*      Žádost je nutno předložit do 8 týdnů od zveřejnění výzvy k předkládání grantových projektů (GP).

 

*      Výzva bude zveřejněna ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce MŠMT a  ESF. Doporučujeme všem potenciálním předkladatelům projektů pravidelně sledovat webovou stránku MŠMT www.msmt.cz (odkaz Evropský sociální fond), centrální webovou stránku ESF v České republice www.esfcr.cz a denní tisk.