EUPRO 2003 - přijaté projekty                              
Všechny částky jsou uváděny v tisících korunách                              
č.pr. název projektu řešitel příjemce dotace CLK 03 INV 03 NIV 03 CLK 04 INV 04 NIV 04 CLK 05 INV 05 NIV 05 CLK06 INV06 NIV06
OK448 Národní informační centrum Albrecht V. Technologické centrum AV ČR 488 0 488 18712 412 18300 18730 200 18530 19050 100 18950
OK445 RKO severozápadní Čechy Bořecký K. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí 0 0 0 1600 0 1600 1600 0 1600 1600 0 1600
OK447 Pokračování regionálního informačního a kontaktního centra v Pardubicích pro 6. RP EU a Euratom Černý V. Výzkumný ústav organických syntéz 52 0 52 2720 0 2720 3060 0 3060 3520 0 3520
OK444 RKO Liberec II Ficek J. Výzkumný ústav tex.strojů Liberec,a.s. 85 30 55 1718 270 1448 1458 0 1458 1508 0 1508
OK454 RKO pro jižní Moravu Jančář J. Vysoké učení technické,Brno 0 0 0 2010 80 1930 2010 0 2010 2010 0 2010
OK451 Regionální informační centrum při ČVUT Komárek P. ČVUT Praha 0 0 0 3100 80 3020 3160 0 3160 3220 0 3220
OK452 OKO pro průmyslový výzkum a vývoj v ČR Lička S. Svaz průmyslu a dopravy 60 0 60 5350 150 5200 5400 0 5400 5700 0 5700
OK 442 RKO v regionu jižní Čechy Marek M. Ústav ekologie krajiny 50 0 50 2806 0 2806 2968 0 2968 3154 0 3154
OK453 Příprava projektu do programu EURATOM, výzkum pevnosti vnitřního pláště fúzního reaktoru INTER Oliva V. ČVUT Praha Fak. jad.a fyz.inž. 480 0 480 960 0 960            
OK449 OKO letecký a kosmický výzkum Paiger K. Výzkumný a zkušební letecký ústav 72 0 72 2250 0 2250 2250 0 2250 2250 0 2250
OK446 OKO pro materiály,technologie a výrob.procesy Šperlink K. Česká společ. pro nové mater.a technologie 70 0 70 1150 0 1150 1200 0 1200 1200 0 1200
OK450 RKO pro 6. RP - západní Čechy Vacek J. Západočeská universita v Plzni 0 0 0 1963 0 1963 2037 0 2037 2110 0 2110
OK443 RKO pro 6RP Valdman M. BIC Ostrava 0 0 0 1741 0 1741 1741 0 1741 1741 0 1741
OK455 OKO pro znalostní společnost Veselý V. VIP park.cz s.r.o. 305   305 978 0 978 978 0 978 978 0 978

Aktualizováno: 28.8.2003
Autor: Chvojka Miloš