Pracovní skupina pro koordinaci Národního programu výzkumu

 

Ing. Miroslav Marek, CSc.

MŠMT

Ing. Václav Hanke, CSc.

MŠMT

Ing. Koloman Ferjentsik

MŠMT

RNDr. Marek Blažka

RVV

RNDr. František Rypáček, CSc.

AV ČR

Ing. Josef Faltus

MPO

MUDr. Ivan Pfeifer

MZd

Ing. Olga Krištofíková

MDS

Ing. Ludvík Jurkech

MŽP

Ing. Jiří Stehlík

MZe

Ing. Václav Neumajer

AVO