VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 5. ledna 2005 č. 20

k Vyhodnocení nepřímých nástrojů podpory výzkumu a vývojeV l á d a

b e r e n a v ě d o m í Vyhodnocení nepřímých nástrojů podpory výzkumu a vývoje, uvedené v části III materiálu č.j. 1760/04.
Předseda vlády


JUDr. Stanislav G r o s s , v. rText usnesení (soubor MS Word):

Přílohy: