Ctime.doc - seznam podkladů pro screening

 

A) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

1.   OP VaVpI 21-06-2006 pro vladu.doc - poslední znění OP VaVpI projednané 28.6.2006 vládou, které bude ve druhé polovině roku 2006 předmětem jednání ČR s EK.

 

B) Implementační dokumenty k OP VaVpI

1.   ID OP VaVpI_070706.doc - pracovní návrh implementačního dokumentu OP VaVpI (tj,. dokumentu, který stanovuje konkrétnější podmínky), který bude ve druhé polovině roku 2006mj. podle screeningu dopracován a návazně schválen vládou.

2.   Přehledná struktura oblastí OP VaVpI k 30-06-2006.doc - základní jednostránková informace o struktuře a podmínkách OP VaVpI pro první orientaci.

 

C) Informace k vlastnímu screeningu

1.   Informace ke screeningu OP VaVI 13-07 2006.doc - základní informace o screeningu OP VaVpI 14.7. - 31.8.2006

2.   Komentar k udajum screeningu OP VaVpI 13-07-2006.doc- popis jednotlivých údajů, podmínky a kritéria screningu.

 

D) Materiály EK (pro detailnější informace o podmínkách podpory)

1.   Narizeni EK k fondum - cerven06-cs.zip- prakticky finální verze nařízení, která určuje, na co lze prostředky strukturálních fondů použít. Pro OP VaVpI je klíčové zejména nařízení k ERDF.

2.   Pracovni verze implementacniho narizeni EK.zip - pracovní verze implementačních nařízení EK, blíže popisuje celý mechanismus využití strukturálnáích. fondů.

3.   Rámec podpory VaVaI (návrh DG)_cs.pdf - velmi pracovní návrh DG Competition, týká se obecných pravidel podpory VaV z hlediska hospodářské soutěže. Pozn.: Přestože v tomto oficiálním, leč nepřesném překladu uvádí jen státní podporu, jde o veřejnou podporu (od 1.1.2007 se bude týkat nejen všech výdajů státního rozpočtu ČR na VaV, ale i prostředků ze i strukt. fondů EU, RP EU atd.).