Meziresortní hodnotící komise pro skupinu oborů společenské vědy
Předseda Doc. Ing. Ivana Tichá, PhD
  Česká zemědělská univerzita v Praze
Místopředseda Doc. PhDr. Milan Znoj, CSc.
  Univerzita Karlova v Praze
Členové PhDr. Milan Lička, CSc.
  Národní muzeum
  PhDr. Alice Jedličková, CSc.
  Ústav pro českou literaturu AV ČR
  Doc.PhDr.et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc.
  Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze
  Ing. Ladislav Rudolf
  Ministerstvo kultury
  Prof. Mgr. Miloš Havelka, CSc.
  Univerzita Karlova v Praze
  Prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc.
  Univerzita Palackého v Olomouci
  Prof. PhDr. Milan Togner
  Univerzita Palackého v Olomouci
  Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.
  Univerzita Karlova v Praze
  Doc. Ing. Eva Wagnerová, CSc.
  Slezská univezita v Opavě
  Doc. Ing. Štěpán Müller, CSc.
  CA IB Securities, a. s.
  PhDr. et PaedDr. Miloň Potměšil, PhD.
  Univerzita Palackého v Olomouci
  Doc. PhDr. Julius Sekera, CSc.
  Ostravská univerzita
  PhDr. Lenka Šulová, CSc.
  Univerzita Karlova v Praze
  PhDr. Miroslav Scheinost
  Institut pro kriminologii asociální prevenci
  Doc. JUDr. Milan Janků, CSc.
  Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
  Ing. Světlana Trojanová
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Doc. PhDr. Petr Sommer, CSc.
  Archeologický ústav AV ČR
  PhDr. Lenka Bydžovská, CSc.
  Ústav dějin umění AV ČR
  PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
  Sociologický ústav AV ČR
  PhDr. Jiří Prosecký, CSc.
  Orientální ústav AV ČR
  Doc. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
  Historický ústav AV ČR
  PhDr. Daniel Heller
  Psychologický ústav AV ČR
Tajemník RNDr. Miloslav Frýzek
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy