Meziresortní hodnotící komise pro skupinu oborů biovědy a chemie
Předseda Prof. Ing. Karel Voříšek, CSc.
  Česká zemědělská univerzita v Praze
Místopředseda Ing. Petr Ráb, DrSc.
  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
Členové Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc.
  Ústav ekologie krajiny AV ČR
  Prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.
  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Prof. Ing. Jaroslav Fiala, CSc.
  Vysoké učení technické v Brně
  Prof. RNDr. MUDr. Vilím Šimánek, DrSc.
  Univerzita Palackého v Olomouci
  Doc. RNDr. Milan Chytrý, PhD.
  Masarykova univerzita v Brně
  Doc. RNDr. Josef Pospíšil, CSc.
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Doc. MUDr. Jiří Forejt, DrSc.
  Ústav molekulární genetiky AV ČR
  RNDr. Jan Hrušák, CSc.
  Akademie věd ČR
  Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc.
  Ústav chemických procesů AV ČR
  Doc. Ing. Vladimír Křen, DrSc.
  Mikrobiologický ústav AV ČR
  Prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc.
  Biofyzikální ústav AV ČR
Tajemník RNDr. Miloslav Frýzek
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy