IK projektu Podprogram Název projektu Příjemce Řešitel  Klíčová osoba ukončení projektu celkové výdaje projektu za celou dobu řešení z toho z účelové dotace VaV vlastní zdroje příjemce za celou dobu řešení výsledné hodnocení projektu
1K04103 C Reaktivní formy kyslíku ve fotosyntéze Univerzita Palackého v Olomouci Nauš Jan Pospíšil Pavel 30.6.2007 2 774 2 549 225 V
1K04105 C Nové katalyzátory oxidačních reakcí založené na amfifilních flavinech Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Hampl František Cibulka Radek 30.6.2007 1 462 868 594 U
1K04106 C Bezpečnost informačních systémů založená na reputaci Vysoké učení technické v Brně Hanáček Petr Cvrček Daniel  30.6.2007 1 540 1 413 127 V
1K04107 C Samotvorné kanálkové vlnovody Ústav radiotechniky a elektroniky AVČR Čtyroký Jiří Slavík Radan  30.6.2007 3 367 2 060 1 307 U
1K04110 C Statistické aspekty vlivu velikosti na spolehlivost betonových konstrukcí Vysoké učení technické v Brně Novák Drahomír  Vořechovský Miroslav  30.6.2007 2 175 1 859 316 V
1K04111 C Mechanismus porušení stavebních kompozitů s křehkou matricí namáhaných vysokými teplotami Vysoké učení technické v Brně Keršner Zbyněk Matesová Dita  30.6.2007 2 231 2 231 0 U
1K04116 C Distribuované uživatelské služby pro mobilní sítě nových generací Vysoké učení technické v Brně Vrba Kamil Molnár Karol  30.6.2007 11 300 6 827 4 473 V
1K04119 C Interakce mutantních proteinů p53 s genomovou DNA in vitro a in vivo Biofyzikální ústav AV ČR, Brno Fojta Miroslav Brázdová Marie  30.6.2007 2 688 2 420 268 U
1K05003 C Využití geomagnetických satelitních dat ke studiu struktury elektrické vodivosti v litosféře a zemském plášti  UK-MFF Matyska Ctirad Velímský Jakub  31.12.2007 1 657 1 567 90 V
1K05004 C Kvalitativní vlastnosti řešení systémů mechaniky tekutin UK Stará Jana Kaplický Petr  31.12.2007 666 604 62 V
1K05008 C Zavedení pokročilých metod strukturní genomiky pro strukturní analýzu biologických makromolekul Ústav makromolekulární chemie Hašek Jindřich  Dohnálek Jan  31.12.2007 2 258 1 498 760 V
1K05020 C Ab initio studie elektrických a mechanických vlastností nanosystémů. Fyzikální ústav AV ČR Cháb Vladimír Jelínek Pavel  31.12.2007 1 562 928 634 V
1K05024 C Vliv uzavřeného vzduchu na preferenční proudění a transport škodlivých látek v heterogenních půdách ČVUT Císlerová Milena  Sněhota Michal  31.12.2007 1 930 1 868 62 U
1K05025 C Příprava nových Si-O(N)-C materiálů plazmochemickou metodou MU Brno Janča Jan Zajíčková Lenka  31.12.2007 1 513 952 561 V