Zdroj dat – IS VaV rady pro VaV

·         CEP 05 - 08

·         CEZ 05 - 08

·         popis polí

Poznámky k tabulkám:

 

Za období sběru dat 2005 až 2006 jsou uvedeny přidělené finanční prostředky ze státního rozpočtu na celý projekt či výzkumný záměr za aktuální období sběru. V roce 2007 až 2008 jsou uvedeny přidělené finanční prostředky ze státního rozpočtu na jednotlivého účastník. Dotace ze státního rozpočtu jsou uvedeny v tisících Kč.