Výpočet dotace na specifický výzkum na vysokých školách

dotace na nesp.v. pro rok 2002

dotace na projekty a záměry r.2002

přepočtený počet profesorů r.2002

přepočtený počet docentů r.2002

přepočtený počet akad. prac. r.2002

počet abs. Mgr. v.r.2002

počet doktorandů r.2002

koef. úspěšnosti

zdroj dat

tis. Kč

CEP,CEZ

ÚIV

ÚIV

ÚIV

matrika

matrika

VaV

Vysoká škola

Ii

G2002

P

D

U

A

S

Ki

Akademie múzických umění Praha

2170

5269

54,094

69,973

259,051

148

30

1,00000

Akademie výtvarných umění Praha

1236

2721

9,099

9,583

54,489

52

0

1,00000

Česká zemědělská univerzita Praha

19623

64091

50,053

93,599

444,390

1051

660

1,00000

České vysoké učení technické Praha

172047

414308

130,670

364,578

1 424,727

1677

1933

1,00000

Janáčkova akademie múzických umění Brno

567

1427

18,361

27,663

112,380

106

36

1,00000

Jihočeská univerzita CB

32040

98302

34,897

77,452

516,271

758

293

1,00000

Masarykova Univerzita Brno

91588

218990

137,420

288,770

1 133,090

2172

2329

1,00000

Mendelova zem.- a lesn. univerzita Brno

33282

96540

46,451

75,889

471,959

759

426

1,00000

Ostravská univerzita Ostrava

6177

18361

25,389

68,447

351,814

624

113

1,00000

Slezská univerzita Opava

4949

13581

16,679

27,802

213,814

337

38

1,00000

Technická Univerzita Liberec

17534

54390

36,428

90,742

451,642

533

315

1,00000

Univerzita Hradec Králové

1267

3406

19,942

47,723

292,503

426

45

1,00000

Univerzita J.E.P. Ústí nad Labem

1531

5526

22,518

64,683

316,867

398

22

1,00000

Univerzita Karlova Praha

299268

742535

299,172

761,217

3 643,107

3589

5746

1,00000

Univerzita Palackého Olomouc

47280

143726

89,324

189,116

1 074,198

1315

1181

1,00000

Univerzita Pardubice

20571

61439

37,500

83,042

358,901

412

367

1,00000

Univerzita T.Bati Zlín

10047

29761

20,578

38,420

182,866

276

163

1,00000

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

7842

22503

21,418

36,611

198,272

189

217

1,00000

Vysoká škola báňská  Ostrava

46332

146890

94,391

170,711

876,049

1681

1241

1,00000

Vysoká škola ekonomická Praha

19449

47362

48,492

147,812

565,018

1669

701

1,00000

Vysoká škola chemickotechnologická  Praha

90419

219773

38,416

102,444

425,568

365

771

1,00000

Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha

0

0

15,650

11,244

72,032

48

14

1,00000

Vysoké učení technické Brno

91030

260479

89,394

252,496

948,461

1762

1631

1,00000

Západočeská univerzita Plzeň

27978

91643

42,475

118,176

734,442

1218

508

1,00000

Celkem

1044227

2763023

1398,81

3218,19

15121,91

21565

18780