Výpočet dotace na specifický výzkum vysokých škol pro rok 2007 xx. ledna 2007
tis. Kč
  Výpočet dotace na specifický výzkum na vysokých školách dotace na sp.v.vš pro rok 2006 dotace na projekty a záměry r.2006 přepočtený počet profesorů vš r.2006 přepočtený počet docentů vš r.2006 přepočtený počet akad. prac.vš r.2006 počet abs. Mgr. vš v.r.2006 počet doktorandů vš r.2006 byla podána žádost o dotaci? koef. úspěšnosti koef. úspěšnosti vypočtená výše podpory pro rok 2007
      MŠMT CEP,CEZ ÚIV ÚIV ÚIV matrika matrika MŠMT VaV MŠMT MŠMT
  Vysoká škola   dotace G2006 P D U A S Ano/Ne Ki Ki Ii
11000 Univerzita Karlova Praha UK 287 217 1 544 962 375 744 3 919 4 106 7 365 A 0,913103 0,913103 280 156
12000 Jihočeská univerzita CB JU 32 498 193 181 46 102 586 966 529 A 0,974115 0,974115 33 567
13000 Univerzita J.E.P. Ústí nad Labem UJEP 2 448 13 534 35 72 400 489 42 A 0,93058 0,930580 2 721
14000 Masarykova Univerzita Brno MU 112 915 678 685 183 305 1 352 2 403 3 168 A 0,913791 0,913791 119 959
15000 Univerzita Palackého Olomouc UP  59 523 382 306 126 213 1 220 1 698 1 441 A 0,896297 0,896297 63 800
16000 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno VFU 11 719 89 546 29 36 221 237 225 A 0,99766 0,997660 14 265
17000 Ostravská univerzita Ostrava OU 7 580 24 845 33 68 494 834 218 A 0,956971 0,956971 7 150
18000 Univerzita Hradec Králové UHK 2 167 8 158 24 64 351 577 105 A 0,839899 0,839899 2 295
19000 Slezská univerzita Opava SU 5 412 25 413 16 37 253 392 117 A 0,853459 0,853459 5 376
21000 České vysoké učení technické Praha ČVUT 148 130 767 457 164 346 1 552 1 655 2 237 A 0,956727 0,956727 138 549
22000 Vysoká škola chemickotechnologická  Praha VŠCHT 62 683 327 246 52 101 503 316 897 A 0,964027 0,964027 59 698
23000 Západočeská univerzita Plzeň ZU 32 747 188 427 59 142 868 1 509 996 A 0,980958 0,980958 36 439
24000 Technická Univerzita Liberec TUL 23 705 123 544 47 93 526 656 455 A 0,981115 0,981115 24 214
25000 Univerzita Pardubice UPAR 23 722 113 758 47 98 487 502 429 A 0,956228 0,956228 23 214
26000 Vysoké učení technické Brno VUT 84 429 375 489 108 249 992 2 030 1 957 A 0,972058 0,972058 81 154
27000 Vysoká škola báňská  Ostrava TUO 52 740 194 985 106 179 967 1 704 1 692 A 0,90232 0,902320 48 992
28000 Univerzita T.Bati Zlín UTB 12 955 60 083 35 57 319 777 325 A 0,991017 0,991017 13 534
31000 Vysoká škola ekonomická Praha VŠE 20 714 62 135 62 129 578 1 570 721 A 0,905168 0,905168 18 771
41000 Česká zemědelská univerzita Praha ČZU 27 039 175 046 63 93 505 1 435 913 A 0,995299 0,995299 32 756
43000 Mendelova zem.- a lesn. univerzita Brno MZLU 28 436 195 600 57 78 579 952 510 A 0,975985 0,975985 31 545
51000 Akademie múzických umění Praha AMU 4 283 21 528 65 68 294 161 113 A 0,976257 0,976257 4 836
52000 Akademie výtvarných umění Praha AVU 595 2 381 10 9 61 39 6 A 1 1,000000 582
53000 Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha VŠUP 0 141 13 7 94 57 7 N 0 0,000000 0
54000 Janáčkova akademie múzických umění Brno JAMU 570 1 048 19 35 124 93 51 A 0,825363 0,825363 533
55000 Vysoká škola polytechnická  Jihlava VŠP 0 0 1 3 36 0 0 N 0 0,000000 0
64000 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. VŠFS 0 817 6 21 133 314 0 A 0,839271 0,839271 121
  Celkem CELKEM                     1 044 227