Programy  státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO pro rok 2010  - seznam vyřazených projektů z formálních důvodů

 

Název sdružení

Název projektu

Důvod vyřazení

 

A Kluby  ČR  o.p.s.

Svět kolem nás a Slavíci ve školní lavici

Chybí úředně ověřené IČ a vlastní projekt

Aliquantulum  o.s.

Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže 2010

Chybí úředně ověřené IČ

ARGO  o.s.

ARGO  o.s. – činnost 2010

Zasláno po termíny, chybí výroční zpráva

AVZO TSČ ČR

Táborová činnost s dětmi  do 18 let

Žádost zrušena předkladatelem

BoDo centrum

Sborový zpěv – dlouhodobé pozitivní formování osobností dětí a mládeže

Zasláno na MŠMT

Centrum pro volný čas mládeže

Centrum pro volný čas dětí a mládeže

IČ neověřeno, chybí vlastní projekt

CVČ Bilbo

CVC Bilbo  - zájmová a vzdělávací činnost pro děti a mládež v roce 2010

Na žádosti chybí požadovaná dotace

Dětský pěvecký sbor Jizerka o.s.

Jizerka 2010

Zasláno po termínu – 2.11.2009

Evropský parlament mládeže v ČR

Zasedání Evropského parlamentu mládeže v r. 2010

Nezaslána žádost v tištěné podobě

GJR Chrudim

Poznej svůj kolektiv

Nezaslána žádost v tištěné podobě

Hudební mládež ČR, o.s.

Mládež a umění 2010

Chybí úředně ověřené IČ v písemné i elektronické verzi

Mažoretky , Kostelec nad Orlicí , o.s.

Volnočasové aktivity dětí a mládeže zaměřené na mažoretkový sport

Zasláno 30.10. – došlo 2.11.2009

Občanské sdružení Skřivánek Suchdol nad Odrou

Mezinárodní výměna

Zaslání 30.10. – došlo 2.11.2009

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec , Šimánkova 500/8

Nová třída – v pohodě

Není NNO

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální , Ostrava- Mariánské Hory

Zkvalitnění školního preventivního programu pro žáky současného i budoucího 1. ročníku OA

Není NNO

Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi brněnské diecéze

Celoroční činnost občanského sdružení Petrov

Projekt e.č. 0030/P1/1/2009

Zaslána žádost z r. 2009, přepsané datum na žádosti

PS Plši Soběchleby

Plší setkávání v roce 2010

Základní článek Pionýra; zasláno na MŠMT

Rinceoirí, klub irských tanců, o.s.

Irská taneční kultura

Zasláno na MŠMT

SARKANDER – občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží olomoucké diecéze

ANTINUDA 2010

Chybí úředně ověřené IČ v žádosti i elektronické verzi

SM Sluníčko, o.s.

Bublina 2010 organizovaná činnost

Zasláno 30.10. – došlo 2.11.2009

Společnost přátel Sportovního gymnázia Vrbno pod Pradědem,  o.s.

Do školy s radostí

Zasláno na MŠMT

STŘELA – sdružení pro letní táborovou činnost

STŘELA 2010

Zasláno na MŠMT

Taneční studio Light

Tancem ke společné řeči všech dětí

Zasláno 30.0. – došlo 2.11.2009

Werichovci 

105.narozeniny V +W+ Klub hej-rup

Nejednotný název na IČ, stanovách a žádosti

YMCA v České republice

YMCA v ČR 2010

Chybí úředně ověřené IČ v písemné i elektronické  verzi

Základní  škola a Mateřská škola Heřmanova Huť, příspěvková organizace

Ohleduplnost, tolerance a láska

Není NNO

Základní škola Pacov, Za Branou

Dobrých přátel není nikdy dost IX.

Není NNO

Základní škola praktická Králíky

Ve zdravém těle zdravý duch

Není NNO

Základní školy Jablonec nad Nisou – Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace

Prevence sociálně patologických jevů

Není NNO

Občanské sdružení, Mělník

Dětské centrum Sluníčko

Přihláška z roku 2008; registrace 31.10.2007 pod č. 0055/P1/1/2008